23:01, sob, 9. Dec

Predstavitev kandidatov za lokalne volitve 2014 na Lokalec.si

LOKALEC.SI bo na spletnem portalu od 5.9.2014 do 24.10.2014 izvedel predstavitve kandidatov za lokalne volitve za (občine Maribor,Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ribnica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Vuzenica, Muta, Dravograd, Hoće-Slivnica, Rače-Fram, Šentilj, Pesnica in Kungota).
Za vsako stranko oziroma listo je namenjena ena predstavitev stranke- liste in ena predstavitev županskega kandidata v zgoraj naštetih občinah .

Pogoji za oglaševanje za lokalne volitve 2014:

V skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavlja LOKALEC.SI, izdajatelj internetnega portala, pravila za izrabo vsebinskega prostora LOKALEC.SI. LOKALEC.SI bo med volilno kampanjo za lokalne volitve kandidatom in kandidatkam, političnim strankam in listam omogočila sodelovanje na portalu LOKALEC.SI v rubriki LOKALNE VOLITVE 2014. Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje izrabe vsebinskega prostora v času trajanja volilne kampanje. Merilo poročanja je informativna pomembnost, odločitev o poročanju pa je izključno v pristojnosti in odgovornosti informativnega uredništva LOKALEC.SI, ki si bo v skladu z zakonodajo in svojo uredniško politiko v času volilne kampanje prizadevalo enakopravno spremljati mnenja političnih strank, skupin in posameznikov, njihovih argumentov in njihove dejavnosti v volilni kampanji, kot to novinarjem narekuje novinarski etični kodeks. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno. LOKALEC.SI ponuja vsem kandidatom in kandidatkam, političnim strankam in listam enakopravno možnost objave oglasnih sporočil in predstavitev na LOKALEC.SI. V plačanih objavah se vsebinske omejitve nanašajo izključno na sporočila s katerimi naročnik krši zakon oziroma diskreditira druge kandidate in kandidatke, politične stranke in liste. Za vsebino oglasnega sporočila v celoti odgovarja naročnik oglasa. Skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji je v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika oglasnega sporočila. Skladno s 50. členom Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena oglasna sporočila in predstavitve bomo na LOKALEC.SI objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno. Način plačila je 50 % predplačilo, s katerim si naročnik zagotovi vpis v plan objav. Naročila za oglaševanje in predstavitve sprejemamo do zapolnitve razpoložljivega oglasnega in programskega prostora. Za oglaševanje v volilni kampanji ne priznavamo popustov. Predvajanje komercialnega oglasa je potrebno pisno naročiti vsaj dva dni pred objavo. Naročila za samopredstavitve in predstavitvene članke sprejemamo do zasedenosti programskega prostora. Pridržujemo si pravico do spremembe vsebine. Pravila za izrabo programskega in oglasnega prostora so objavljena na oglasni deski LOKALEC.SI in bodo pred začetkom volilne kampanje posredovana tudi volilnim štabom, kolikor bodo ti sporočili svoje kontakte.

Cenik oglasnega prostora:

a)Mesečno oglaševanje:
BANNER 1
-Minimalno 3000 prikazov
CENA: 80 EUR plus DDV

BANNER 2
-Minimalno 3000 prikazov
CENA: 80 EUR plus DDV

BANNER 3
-Minimalno 3000 prikazov
CENA: 60 EUR plus DDV

b)Mesečno oglaševanje:

BANNER 1
-Minimalno 9000 prikazov
CENA: 150 EUR plus DDV

BANNER 2
-Minimalno 9000 prikazov
CENA: 150 EUR plus DDV

BANNER 3
-Minimalno 9000 prikazov
CENA: 130 EUR plus DDV
lokalne volitve_1

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav