15:39, tor, 21. Mar

VIDEO: Arsenovič na seji umaknil točko o proračunu

Danes se je ob 16. uri začela 2. redna seja mestnega sveta Mestne občine Maribor. Med predlaganimi točkami je bilo tudi prvo branje proračuna za leto 2023, a ga je župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič v pričetku umaknil z dnevnega reda.

“Glede na mnenja odborov, glede na malo počitniškega časa in da so vmes še ene počitnice, bi želel, da se skupaj z vsemi svetniškimi skupinami bolje seznanimo s proračunom, njegovimi izzivi in iskanjem skupnih rešitev. Zraven tega ima urad za finance izjemno težke naloge, ker se številke iz dneva v dan spreminjajo tako na področju plač, dvigov plač zaposlenih in v javnih zavodih, kot tudi cen energentov in kapic, ki ponekod že so, drugod še upamo, da bodo in bi radi šli z čim bolj realnimi številkami v prvo branje, da bo drugo potem lažje,” je obrazložil župan.

Rok za sprejem je ostal enak, 2. marec. Predlagal je izredno sejo na temo proračuna 16. februarja.

Buren začetek seje

Lidija Divjak Mirnik – Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti  je dejala: “V naši svetniški skupini nas veseli, da ste se odločili, da boste umaknili po našem mnenju sporen proračun. Sami bi vam ta predlog dali zdaj, če tega sami ne bi storili. Zakaj? Ker ocenjujemo, da je ta proračun prenapihnjen, ker ste planirali, da se zadolžimo do maksimuma. Torej ne vi ne vaš morebitni naslednik se do leta 2030 ne bi mogel več zadolžiti. In seveda se takoj postavlja vprašanja, na kakšen način bomo potem zaključili vse investicije, ki so že odprte in ki jih planirate.”

Ob postavljanju drugega vprašanja, kako bi te kredite odplačevali, jo je župan prekinil in dejal: “Imate kaj o dnevnem redu za povedati? Razprave na to temo danes ni, ker umikam točko.” Ko ga je povprašala, ali ji dovoli izkoristiti svojo pravico, ki je v poslovniku, pa je dejal: “Ne, nimate pravice govoriti o nečem, kar smo umaknili iz dnevnega reda.” Divjak Mirnikova ga je opomnila: “Vljudno vas prosim, da se držite tistega, kar ste povedali, ko ste povedali, ko ste postali župan. Da boste imeli drugačno komunikcijo.”

Odbor za finance gradiva ni potrdil

Gradivo je v preteklih dneh obravnaval odbor za finance, ki pa je sporočil: “Odbor po obravnavi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 predlaganega sklepa iz gradiva ni potrdil, hkrati pa predlaga, da se predlog proračuna ponovno preuči z namenom, da se višina sredstev po proračunskih postavkah lahko realnejše uskladi na prihodkovni ter odhodkovni strani. Prav tako se naj preverijo prioritete med načrtovanimi investicijami in se določi smotrnejša višina nujnega zadolževanja občine za realizacijo zastavljenih ciljev v proračunskem letu 2023.”

 

 

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *