15:44, čet, 30. Jun

Županja Ruš zaradi uvrstitve trase prejela dopis odvetniške pisarne Pirc Musar & Lemut Strle, kjer so zaskrbljeni

Odvetniška društva Pirc Musar & Lemut Strle je v imenu stranke Jasmine Vrečko Rupnik iz civilne iniciative proti novi trasi na županjo Ruš Urško Repolusk in direktorico občinske uprave Katjo Merkač Hrovatin naslovila dopis, v katerem je prej omenjeni seznanila, da je stranka izredno zaskrbljena nad razvojem dogodkov glede predvidena umestitve obvoznice v Občini Ruše. Razlog? Potek obvoznice je umeščen v prostorske načrte že 30 let, sedaj pa želi to spremeniti brez utemeljenih razlogov in v nasprotju s sklepom Občinskega sveta Občine Ruše.

V odvetniški pisarni so opozorili tudi na sklep Občinskega sveta Občine Ruše z dne 17. februarja 2022, s katerim so svetniki prepovedali županji vse nadaljnje postopke in črpanje proračunskih sredstev v zvezi z novo traso. Sklenili so, da se aktivnosti lahko nadaljujejo le, če predhodno dobijo posebno soglasje občinskega sveta. Kot kažejo nadaljevanja aktivnosti županje, pa se tega županja Urška Repolusk ne drži.

Zapisali so, da je jasno, da morata tako župan kot občinska uprava kot taka upoštevati odločitve in sklepe občinskega sveta. Tako se ne bi smelo vlagati nobenih naporov ali delati na vključevanju nove trase v krovni občinski prostorski načrt brez soglasja občinskega sveta. Očitajo jo, da to kljub prepovedi počne, to je namreč razvidno iz članka v glasilu občine z dne 8. marca ter iz predvidene dokumentacije za 21. redno sejo občinskega sveta.

vir: ruse.si/objava/604392

Potek obvoznice ni smiseln iz večih razlogov

V dopisu so zapisali, da je razvidno, da potek obvoznice z vidika zdravega življenjskega okolja, kakovosti zraka, hrupa kot tudi z vidika finančnega vložka in potencialne rušitve objektov, ni najbolj smiseln. Navajamo: “Obenem pa je vsakršno postopanje za dosego umestitve novega poteka obvoznice v občinski prostorski akt in v občinski podrobni prostorski načrt v eklatantnem nasprotju s sklepom Občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja v občini in katerega odločitve morejo posledično vsi ostali organi spoštovati.”

Zaprosili za dostop do informacij javnega značaja

Na županjo in direktorico občinske uprave so tako naslovili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Prosili so jo, da odvetniški družbi v zakonskem roku oziroma čim prej posredujejo vse dokumente v zvezi z novim postopkom OPN-SD2, skupaj z vključeno pobudo nove trase obvoznice, ki jih je Občina Ruše vložila na Ministrstvo za okolje in prostor. Zaprosili so jo tudi za soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture glede razdalje med osjo skrajnega tira in najbližjo točko ceste, obvoznice, zapišejo.

Med drugim so v opisu opomnili na zakon, ki med drugim določa, da “mora biti razdalja med progo in javno ali nekategorizirano cesto tolikšna, da je med njima mogoče postaviti vse naprave, potrebne za opravljanje železniškega in cestnega prometa, ter mora znašati najmanj 6 metrov v naselju oziroma 8 metrov zunaj naselja, merjeno od osi skrajnega tira do najbližje točke cestišča ceste, vključno z napravami in objekti.”

“V kolikor boste kakorkoli potrdili sklepe, ki vam jih je na zvit način ponudila ga. županja Urška Repolusk, boste s tem prevzeli z njenih ramen tudi breme njene osebne odgovornosti.”

AD HOC civilna iniciativa je sicer v sporočilu za javnost zapisala, da jih županja Ruš iz tedna v teden bolj preseneča. Zapisali so: “Nazadnje vam svetnikom pošilja po kapljicah dokumente, ki so tako zelo transparentno ( niso! ) objavljeni na spletni strani Občine Ruše. Dokumenti se tičejo zahodnega dela obvoznice Ruše in postavljajo javne izjave naše županje v izjemno čudno luč.”

Opomnili so, da so številni povedali, da o projektu premika trase niso vedeli in na tem mestu dodali: “Na žalost pa hoče ga. županja Urška Repolusk vas svetnike, čeprav tri leta niste bili seznanjeni s prestavitvijo trase obvoznice, povleči v to zgodbo, da bi z go. županjo delili odgovornost!”

Na svetnike so naslovili spodnji zapis:

Spoštovani svetniki Občinskega sveta Občine Ruše!

Spremembe krovnega prostorskega načrta Občine Ruše (OPN-SD2) je ga. županja Urška Repolusk zadrževala vsaj tri (3!) leta. Sedaj pa hoče na vrat na nos izsiliti sprejetje OPN-SD2 z vnešenimi pobudami št. 169 in št. 171, ki vam jih ni niti pokazala. Še več, spremembe glede obvoznice sploh niso potrebne. V imenu civilne iniciative vas prosimo in pozivamo, da se s premislekom odločite! V kolikor boste kakorkoli potrdili sklepe, ki vam jih je na zvit način ponudila ga. županja Urška Repolusk, boste s tem prevzeli z njenih ramen tudi breme njene osebne odgovornosti.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *