05:33, sre, 7. Dec

8. redna seja Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (video)

V ponedeljek 12. septembra je bila v občini Radlje ob Dravi 8. redna seja občinskega sveta občine Radlje ob Dravi.

Občinski svetniki so na 8. redni seji obravanavali sledeče točke:

1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
2. Poročilo likvidacijskega upravitelja za pravno osebo v likvidaciji – MIT LU Radlje ob Dravi
3. Seznanitev s postopkom sprejemanja Občinskega prostorskega načrta
4. Obravnava in potrditev Poročila o izvajanju akcijskega programa za neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje ob Dravi za obdobje 2007-2010 v letu 2010
5. Obravnava poročil za leto 2010:
a. Policijske postaje Radlje ob Dravi za leto 2010 in za prvo polletje 2011
b. JZ ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi,
c. LAS MDD – Zadruge za razvoj podeželja, z.b.o.
6. Predlog Pravilnika o upravljanju in uporabi Športnega stadiona Radlje ob Dravi – prva obravnava
7. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v skupščino Javnega podjetja KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Radlje ob Dravi – prva obravnava
9. Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Radlje ob Dravi – prva obravnava
10. Potrditev premoženjske bilance za leto 2010
11. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Radlje ob Dravi
12. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov

Sejo si lahko v celoti ogledate v spodnjih video posnetkih.

[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja radlje 8/8. seja Radlje 1DEL.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja radlje 8/8. seja Radlje 2DEL.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja radlje 8/8. seja Radlje 3DEL.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja radlje 8/8. seja Radlje 4DEL.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja radlje 8/8. seja Radlje 5DEL.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja radlje 8/8. seja Radlje 6DEL.f4v[/pro-player]
[pro-player width=’590′ height=’349′ type=’video’]http://www.lokalec.si/Video/seja radlje 8/8. seja Radlje 7DEL.f4v[/pro-player]

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *