16:09, sre, 24. Jul

Upravljanje mariborskega letališča državo v prvih dveh mesecih stalo 267.000 evrov

Upravljanje mariborskega letališča je državo v prvih dveh mesecih stalo skoraj 267.000 evrov, pri tem pa so beležili okoli 50.000 evrov prihodkov. Kot je pojasnil direktor direktorata za letalski in pomorski promet Damjan Horvat, so bili stroški od načrtovanih višji zaradi začetnih vložkov v servise vozil in opreme, zavarovanja in podobno. Več

FOTO: Občina Maribor in DRSI podpisala sporazum o širitvi poslovne cone Tezno

Mestna občina Maribor je danes z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) podpisala Sporazum o sofinanciranju izvedbe podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi št. 30 Zidani most – Maribor. Mestni svet MO Maribor je spomladi sprejel tudi DIIP-a za gradnjo odsekov ceste S-J-3 sever in jug, ki bosta sofinancirana iz Dogovora za razvoj regij. MO Maribor tako celovito ureja Poslovno proizvodno Cono Tezno, ki je bistvena za razvoj gospodarstva in industrije. Več