01:54, sre, 24. Apr

DRSI prisluhnila civilni iniciativi za Ptujsko obvoznico

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) je prisluhnila predstavnikom Civilne iniciative za Ptujsko obvoznico, ki se ne strinja s projektno rešitvijo ureditve Ormoške ceste in ureditvijo krožišča v Spuhlji. Sporočili so jim, da bodo zaradi njihovega nestrinjanja s sedanjo rešitvijo pripravili novo projektno nalogo z novo ureditvijo. Več

Gajškova z vodstvom DRSI o ključnih cestnih projektih

Ptujska županja Nuška Gajšek se je danes na delovnem sestanku srečala z vodstvom direkcije za infrastrukturo, s katerim je govorila na temo večjih infrastrukturnih projektov in načrtov na njihovem območju. Kot je povedala po sestanku, je bil ta zelo konstruktiven, s slišanim pa je bila zadovoljna. Več

FOTO: Občina Maribor in DRSI podpisala sporazum o širitvi poslovne cone Tezno

Mestna občina Maribor je danes z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) podpisala Sporazum o sofinanciranju izvedbe podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi št. 30 Zidani most – Maribor. Mestni svet MO Maribor je spomladi sprejel tudi DIIP-a za gradnjo odsekov ceste S-J-3 sever in jug, ki bosta sofinancirana iz Dogovora za razvoj regij. MO Maribor tako celovito ureja Poslovno proizvodno Cono Tezno, ki je bistvena za razvoj gospodarstva in industrije. Več