Mariborčani sofinancirali obnovo drevoreda na Marčičevi ulici

Mestna občina Maribor je na pobudo in s finančno participacijo stanovalcev pričela z obnovo drevoreda in zasaditvijo 29 novih dreves na Marčičevi ulici. Več