00:34, sob, 2. Dec

Svet invalidov za odpravljanje neenakosti in boljše vključevanje invalidov v družbo

Ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov objavljamo misli predsednika Sveta invalidov Mestne občine Maribor (SI MOM) Milana Kotnika. Mestna občina Maribor je namreč od leta 2009 vključena v projekt “Občina po meri invalidov”, SI MOM pa je posvetovalno telo občine, ki je v vseh teh letih združilo mariborska invalidska društva, hkrati pa skrbi za pretok informacij med metnimi službami in društvi. Pomembne pa so tudi njegove delovne skupine, ki se trudijo izboljšati stanje v družbi na področji ozaveščanja same družbe ter izboljševanja kakovosti življenja in vključevanja invalidov v družbo na vseh segmentih. Več

Slavnostna seja ob Mednarodnem dnevu invalidov

Na Mestni občini Maribor so pripravili slavnostno sejo sveta invalidov, na kateri so – ponosni na svoje delo – predstavili rezime letošnjega leta. Več

Triglav