Odprta vprašanja pri pripravi odloka za preiskavo gradbišč o neesksplodiranih ubojnih sredstvih

Preverili smo, ali ima Maribor že urejen odlok, po katerem bi morali pred večjimi gradnjami pregledati, ali so na območju gradnje neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), npr. npr. globoko zarinjene v tla letalske bombe. Več