06:47, sre, 21. Feb

VIDEO: Cilj skupne občinske uprave doseči višji delež sofinanciranja s strani države

S prvim januarjem je začela delovati razširjena uprava Maribor, v kateri sta se združila dosedanja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor. Kot je povedal vodja Skupne občinske uprave Maribor Ivan Kobal, je glavni namen reorganizacije poleg združevanja stroke doseči višji delež sofinanciranja skupnih občinskih uprav s strani države. Širi se tudi nabor možnih skupnih nalog, ki jih lahko takšne uprave izvajajo. Več

Pozitivno mnenje občin za Skupno občinsko upravo Maribor

1. januarja je začela formalno delovati nova, razširjena Skupna občinska uprava Maribor. Njene ustanoviteljice, ki so med drugim tudi občine Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše, zdaj načrtujejo oblikovanje skupne občinske uprave. Kot pravita predstavnika Občine Selnica ob Dravi in Občine Lovrenc na Pohorju, je koristi, ki bi jih to sodelovanje prineslo, veliko. Več