Od danes naprej razpis štipendij

Od današnje dne, 20. julija , sta na spletni strani MO Maribor objavljena dva razpisa za štipendiranje dijakov in študentov Mestne Občine (MO) Maribor in sicer:

  • Javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov MO Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019. Za podelitev štipendij na tem področju je v proračunu MO Maribor za leto 2018 predvidenih 78.440,00 EUR. Rok za oddajo vlog je za dijake do 14.9.2018 in rok za oddajo vlog za študente najkasneje do 15.10.2018. Povezava do razpisa je tukaj.

 

  • Javni razpis za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja Mestne občine Maribor za šolsko leto 2018/2019. Za podelitev štipendij dijakom srednjega poklicnega izobraževanja po tem razpisu je v proračunu MO Maribor za leto 2018 predvidenih 1.560,00 EUR. Vlogo kandidati oddajo najkasneje do 14.9.2018. Povezava do razpisa je tukaj.

Višina sredstev za štipendije na obeh področjih je bila postavljena skladno z izkušnjami iz preteklih let. Starše in potencialne prijavitelje pozivajo, da si ogledajo razpisno dokumentacijo in se prijavijo.