10:46, ned, 23. Jun

23. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika

Vabljeni na 23. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, ki bo 13. do 15. maja 2014, na FERI, Maribor.

Univerza v Mariboru

Oskrba z energijo je temeljna potreba sodobnega človeka. Njena realizacija je v zgodovini bistveno vplivala na izgled okolja in bivalne navade. Je večplastna dejavnost, v tržnih razmerah se pojavlja vedno več malih proizvajalcev električne energije in koncesijskih oskrbovalcev z drugimi energenti. Pri gradnji objektov za pretvarjanje energije, še bolj pa pri napravah za prenos in razdeljevanje energije naletimo na ovire, ki so tehnične, prostorske, socialne, zakonske in administrativne ali finančne narave. Poseben poudarek letošnjega posvetovanja (okrogla miza) je tako posvečen premagovanju ovir ob zagotavljanju dobave kakovostne energije vsem odjemalcem.

Poseben poudarek letošnjega posvetovanja bo na “pametnih” zgradbah, omrežjih in mestih, povezovanju med njimi in njihovo interakcijo. Zato bi želeli združiti strokovnjake s področij elektrotehnike, strojništva, gradbeništva in arhitekture ter kemije, ki lahko le skupaj prispevajo k reševanju obravnavane problematike.

PROGRAM
OTVORITEV

Torek, 13. maj 2014, ob 15.30h
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Uvodna predavanja:
INTEGRACIJA PAMETNIH ZGRADB, OMREŽIJ IN MEST – ENERGIJA KOT ČLEN, KI POVEZUJE
Moderator: dr. Tine MARČIČ, Tehnološki center za električne stroje
»STROKOVNI IZZIVI ZA IZHODIŠČA ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE«
Milena ČERNILOGAR RADEŽ, Direktorat za energijo, Ljubljana
»TRAJNOSTNI PRINCIP UREJANJA PROSTORA«
Uroš LOBNIK, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor
»ALI SO PAMETNA OMREŽJA OBSOJENA NA NEUSPEH?«
Tomaž VIDONJA, Kompetenčni center OpComm, Ljubljana
»POVEZAVA PAMETNA OMREŽJA IN PAMETNE ZGRADBE«
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Okrogla miza:
INTEGRACIJA PAMETNIH ZGRADB, OMREŽIJ IN MEST – ENERGIJA KOT ČLEN, KI POVEZUJE
Moderator: dr. Tine MARČIČ, Tehnološki center za električne stroje

Sreda, 14. maj 2014, 8.30h
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: PAMETNE ZGRADBE, OMREŽJA IN MESTA, ELEKTROMOBILNOST
Predsedujoči: Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
NAČRTOVANJE RAZDELJEVALNEGA OMREŽJA S POMOČJO GENETSKEGA ALGORITMA,
Admir JAHIĆ, PE Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Tatjana KONJIĆ, Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Bosna in Hercegovina
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
POVEČANJE UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V DISTRIBUCIJSKIH OMREŽJIH S POMOČJO KRMILNIH STRATEGIJ IN POMOŽNIH STORITEV
Reinhard PADINGER, JOANNEUM RESEARCH, Graz, Avstrija
Andreas TÜRK, JOANNEUM RESEARCH, Graz, Avstrija
Andrej GUBINA, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
PRIMERJAVA METOD ZA IZRAČUN PRETOKOV ENERGIJE V NIZKONAPETOSTNEM DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU S PRIKLJUČENIMI RAZPRŠENIMI VIRI,
Nevena SREĆKOVIĆ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Ernest BELIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
ANALIZA VPLIVA PRETOKA ENERGIJE PREKO RAZLIČNIH NIZKONAPETOSTNIH VODOV NA NAPETOSTNI PROFIL OMREŽJA,
Ernest BELIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Klemen DEŽELAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
OMEJEVANJE KRATKOSTIČNIH TOKOV V SLOVENSKEM ELEKTRIČNEM PRENOSNEM OMREŽJU,
Valentin AŽBE, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
Rafael MIHALIČ, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
SHRANJEVANJE ENERGIJE S POMOČJO PCM MATERIALOV,
Stephan THALER, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
Robert HAUSER, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
RAZVOJ OSNOVNE JAVNE INFRASTRUKTURE HITRIH POLNILNIC NA AVTOCESTNEM KRIŽU – PODROČJE ELEKTRO MARIBOR,
Boris SOVIČ, Elektro Maribor, Maribor
Božidar GOVEDIČ, Elektro Maribor, Maribor
Franc TOPLAK, Elektro Maribor, Maribor
AKKU4FUTURE – MERILNE METODE ZA PRIKAZ STANJA LITIJ IONSKIH AKUMULATORJEV,
Alexander ELBE, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
Florian NIEDERMAYR, Fraunhofer Italia Research, Bozen, Italija
David ZANDER, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija
Winfried EGGER, Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija

Sreda, 14. maj 2014, 11.00h
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: ENERGETSKE NAPRAVE IN APARATI
Predsedujoči: dr. Andrej SENEGAČNIK, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
ANALIZA ŽLEDOLOMA 2014 V PRENOSNEM OMREŽJU ELES,
Lovro BELAK, Elektro-Slovenija, Ljubljana
Robert MARUŠA, Elektro-Slovenija, Ljubljana
Rado FERLIČ, Elektro-Slovenija, Ljubljana
Janez RIBIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
TVEGANJA IN STALNOST DOBAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE,
Zvonko TOROŠ, Elektro Primorska, Nova Gorica
PRISTOPI K PROSTORSKI UPODOBITVI ELEKTROMAGNETNEGA POLJA NADZEMNIH VODOV,
Peter KITAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Arnel GLOTIĆ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Denis HORVAT, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Denis ŠPELIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Borut ŽALIK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Igor TIČAR, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
VPLIV POLIZOLIRANIH VODNIKOV NA OKOLJE,
Žiga VORŠIČ, Sistemski operater distribucijskega omrežja, Maribor
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor,
Peter KITAK, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
OBLOČNI ZEMELJSKI STIKI V RESONANČNO OZEMLJENIH SREDNJE NAPETOSTNIH OMREŽJIH,
Miran ROŠER, Elektro Celje, Celje
Robert ŠKOF, Elektro Celje, Celje
Gorazd ŠTUMBERGER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
PRESKUŠANJE DRSNE SPONKE ZA OZEMLJEVANJE VODNIKOV DVOSISTEMSKEGA 110 kV DALJNOVODA,
Robert MARUŠA, Elektro-Slovenija, Ljubljana
Jože VORŠIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor Rado FERLIČ, Elektro-Slovenija, Ljubljana
Lovro BELAK, Elektro-Slovenija, Ljubljana
Janez RIBIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Leon MARUŠA, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
NAČRTOVANJE LABORATORIJSKEGA TESLINEGA TRANSFORMATORJA,
Mislav TRBUŠIĆ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
Jože PIHLER, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
REKONSTRUKCIJA ENERGETSKO-KEMIJSKIH PROCESOV,
Jernej HOSNAR, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor
Anita KOVAČ-KRALJ, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor

Sreda, 14 maj 2014, 14.00h
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop ENERGETSKO NAČRTOVANJE IN FINANCIRANJE PROJEKTOV OVE – delavnica v okviru projekta ENVISION
Predsedujoči: dr. Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje, Maribor
http://ke.powerlab.uni-mb.si/images/ENVISION-1.gif

http://ke.powerlab.uni-mb.si/images/ENVISION-2.gif

http://ke.powerlab.uni-mb.si/images/ENVISION-3.gif

ENERGETSKO NAČRTOVANJE NA NIVOJU LOKALNE SKUPNOSTI,
Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje, Maribor
Branka MIRT, Energetska agencija za Podravje, Maribor
TRAJNOSTNA IZRABA LESNE BIOMASE,
Adrijana COPOT, Energetska agencija za Podravje, Maribor
Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje, Maribor
Simona TEKAVEC, Energetska agencija za Podravje, Maribor
ELEKTRIKA KOT ALTERNATIVNO POGONSKO GORIVO IN ZAKONSKE ZAHTEVE PO TRAJNOSTNI MOBILNOSTI,
Adrijana COPOT, Energetska agencija za Podravje, Maribor
Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje, Maribor
POGODBENO ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE – PRIMER PRENOVE KOTLOVNICE NA KURILNO OLJE,
Bojan HORVAT, Energija plus, Maribor
Bogdan ČEPIČ, Energija plus, Maribor
Natalia VARL, Energija plus, Maribor
IZKUŠNJE PRI FINANCIRANJU ENERGETSKIH PROJEKTOV,
Robert OSTRELIČ, ELTEC Petrol
EKO SKLAD KOT VIR FINANCIRANJA,
Vlasta KRMELJ, Energetska agencija za Podravje, Maribor
FINANČNI VIRI V OKVIRU EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE,
Milan KRAJNC, ADCOR, London

Sreda, 14. maj 2014, 16.00h
Dvorana γ (gama),objekt G2 (vhod s Koroške ceste), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

Tematski sklop: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE, OSKRBA Z ENERGIJO
Predsedujoči: dr. Filip KOKALJ, Fakulteta za strojništvo, Maribor
UČINEK ENERGETSKEGA TRGA NA CENO ELEKTRIČNE ENERGIJE,
Drago PAPLER, Gorenjske elektrarne, Kranj
MATEMATIČNI MODELI SONČNIH CELIC V PROGRAMSKEM ORODJU MATLAB/SIMULINK,
Boris VOVČKO, Termoelektrarna Brestanica, Brestanica
Bojan VOVČKO, Termoelektrarna Brestanica, Brestanica
Aleš ŠTRICELJ, Termoelektrarna Brestanica, Brestanica
Sebastijan SEME, Fakulteta za energetiko, Krško
MATEMATIČNI MODEL SONČNE ELEKTRARNE BRESTANICA,
Boris VOVČKO, Termoelektrarna Brestanica, Brestanica
Bojan VOVČKO, Termoelektrarna Brestanica, Brestanica
Aleš ŠTRICELJ, Termoelektrarna Brestanica, Brestanica
Sebastijan SEME, Fakulteta za energetiko, Krško
HIDROPOTENCIAL VODOTOKA LOBNICA IN GRADNJA mHE RUŠE,
Jožef HORVAT, HSE Invest, Maribor
Andrej RAJH, HSE Invest, Maribor
NAČRTOVANJE IN OBRATOVANJE PRVE SLOVENSKE TOPLARNE NA ENERGIJSKO BOGATO FRAKCIJO ODPADKOV,
Filip KOKALJ, Fakulteta za strojništvo, Maribor
Marija ZABUKOVNIK, Javno podjetje Energetika Celje, Celje
Niko SAMEC, Fakulteta za strojništvo, Maribor
ZEMELJSKI PLIN V PROMETU,
Miran ROŽMAN, Energetika Maribor, Maribor

Četrtek, 15. maj 2014, 9.00h

EKSKURZIJA – KULeBIKE
http://ke.powerlab.uni-mb.si/images/KULeBIKE.jpg http://ke.powerlab.uni-mb.si/images/KULeBIKE-logo.gif

Kaj je KULeBIKE?
KULINARIKA, ODKRIVANJE PODEŽELJA IN ELEKTRIČNA KOLESA

KULeBIKE je združil lokalne ponudnike turističnih storitev večjega števila občin, s katerim želimo z uvedbo več kot 100 kilometrov novih kolesarskih povezav in ekološko sprejemljivejšega načina ponuditi nove možnosti preživljanja oddiha in prostega časa. Pomemben del projekta pa je tudi približanje in povečanje dosega e-mobilnosti vsakomur.
Je prepletanje kulinarike, ekologije, športa in kulture.

KAJ NUDI KULeBIKE?
Želiš uživati v naravi, miru in kulinaričnih dobrotah, ki jih ponujajo številne domačije, vinogradništva in kmetije, pa nisi prepričan, da tvoja športna kondicija zmore strme vzpone?

Ti zdravstveni razlogi onemogočajo večje napore pri športu, pa zato raje kolesariš po ne tako zelo razgibanih terenih?

Si želiš gibanja v naravi in sprostitve po napornem vsakdanjiku, ter pri tem razvajati telo, duha in želodček?

KULeBIKE ti nudi možnost izposoje električnih koles za odkrivanje okolice in uživanja v kulinaričnih dobrotah, ki jih najdemo na podeželju. Nudi možnost športnega udejstvovanja po tvoji izbiri in primerno tvojim športnim zmožnostim.
Nudi ti opisane kolesarske poti, ki te z natančnimi opisnimi navodili in fotografijami ali s .KML datotekami, ki jih lahko preneseš na svoj pametni telefon, zanesljivo vodijo do naravnih in kulturnih znamenitosti in te zapeljejo v mirne kotičke podeželja.

Po poteh KULeBIKE se seveda lahko podaš tudi z običajnim kolesom. Ni nobenih ovir, da ne bi v naravi, kulinaričnih dobrotah in lepotah podeželja uživali tudi tapravi športniki, ki se ne ustrašijo terensko razgibanih Slovenskih goric.

Prekolesari KULeBIKE poti, uživaj v športu, kulinariki in danostih podeželja in bodi KUL!

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.