21:59, tor, 27. Feb

5. redna seja Občine Ruše se je končala še preden se je začela

Za včeraj je bila sklicana 5. redna seja občinskega sveta Ruše, ki je bila v letnem planu sej po izjavah svetnikov predvidena za mesec juniju, vendar jo je županja iz njim ne znanih razlogov prestavila v začetek meseca julija.
Tako so očitno načrtovani dopusti koaliciskih in opozicijskih svetnikov botrovali, da seja ni bila sklepčna. Na seji je bilo namreč prisotnih manj kot polovica svetnikov, kar je onemogočilo kakršnokoli glasovanje. Tudi podžupan Jernej Ajd pripisuje osip svetnikov dopustom, a vseeno takšnega usipa ni pričakoval.

Opozicija nezadovoljna s komunikacijo
Poklicali smo tudi svetnike, ki se seje niso udeležili, saj smo želeli preveriti razloge njihove odsotnosti na seji. Darko Knez, svetnik ZA – Združena akcija, nam je povedal naslednje: “Županja in svetniki, ki so iz njene koalicije dajejo izjave, da smo manjkali neupravičeno. Ne vem od kod jim ta ideja, gre namreč za neke vrste laž, saj sem preko elektronske pošte izostanek opravičil. Tudi jaz namreč hodim v službo in moram planirati dopust mesece vnaprej. Mi smo na občinskih sejah sami sprejemali plan dela in 5. redna seja ni bila planirana za 2. julij 2019. Trenutno sem namreč v tujini in je bilo nemogoče, da se udeležim seje. Sicer pa je mnenje celotne svetniške skupine, da neko sklicevanje sej v vrednosti okoli 7 milijonov evrov oziroma o odločanju o večih milijonih evrih v času dopustov ni sprejemljivo in v skladu s poslovnikom Občinskega sveta občine Ruše (OSOR). Predvsem v 4. členu in v nasprotju s sprejetim programom dela OSOR v letu 2019, kjer 5. redna seja ni predvidena za 2. julij 2019. Takšna kršitev poslovnika je za nas nesprejemljiva. Nesprejemljiva pa je predvsem zato, ker ni pred sklicom te seje izven plana dela OSOR, potekala nobena komunikacija med uradom županje in nami, svetniki za določitev okvirnega datuma izvedbe predvidene seje. V primeru, da gre za nujnost sklica seje, kot trdi županja, pa bi bilo potrebno, po poslovniku, sklicati izredno sejo. Seveda po pogovoru s svetniki glede datuma izvedbe za zagotovitev sklepčnosti. Še vedno pa sklepčnost zagotavlja najprej koalicija sama. Tukaj bi še izpostavil na manjkajoča gradiva za nekatere točke dnevnega reda, kar kaže na ignoranco in podcenjevanje, nas svetnikov.”
V tujino smo uspeli poklicati tudi Mihaela Hleba Oseta iz svetnika Neodvisne liste za varnost in pomoč. Tudi on je izpostavil pomanjkanje komunikacije med županjo in predvsem opozicijskimi svetniki: “Seja je bila prestavljena. Praktično ne poznam občine, ki bi imela redno sejo v mesecu juliju. Žal moram reči, da komunikacije med nami svetniki in županjo ni. Če bi županja nujno potrebovala svetnike na seji, bi, kar se mene tiče, bil dovolj en telefonski klic, kjer bi se, zaradi nujnosti, uskladili glede datuma izvedbe 5. redne seje Občine Ruše. Če se jaz počutim kot del ekipe, pa ni važno ali sem v koaliciji ali opoziciji, zame so volitve že zdavnaj mimo, sem se pripravljen tudi iz dopusta pripeljati na sejo, če gre za neko nujno in pomembno odločanje. Žal pa te komunikacije med županjo in nami ni. Zato sem nekoliko razočaran. Še enkrat pa ponavljam, če bi čutil, kljub drugačnem političnem prepričanju, da vseeno gre za neko pripadnost med nami kot občinskega sveta, pa bi se prav gotovo tudi iz dopusta pripeljal na sejo. Žal pa je, že vse od začetka županovanja Urške Repolusk, problem komunikacija.”

Koalicija ni uspela zagotoviti sklepčnosti
Sicer pa na seji nista bila prisotna tudi koalicijska svetnika Irena Kukovec Stajan in Miha Krajnčevič iz največje koaliciske liste. Do manjkajočih svetnikov je bil precej kritičen koaliciski svetnik Martin Lesjak, ki je dejal, da so seje obveznost vseh svetnikov. “Tudi jaz imam svoj dopust pa sem si vseeno vzel čas!”

Za komentar na nastalo situacijo smo prosili tudi ruško županjo Urško Repolusk, ki si kot kaže sogovornike iz novinarskih krogov izbira po simpatičnosti in prijaznosti le-teh. Kdor do županje ni prijazen pač ne dobi izjave. Več v videu.

Nesklepčnost ruških svetnikov je tako naplavila še nekaj. Vsak župan ali županja mora namreč dobro vedeti, zakaj se sestavlja koalicija. V prvi vrsti, zaradi zagotavljanja nemotenega dela občinskega sveta.

Več v Občinskem informatorju danes ob 18.30.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *