14:49, čet, 20. Jun

FOTO: Prenova zahodne tribune Ljudskega vrta končana septembra prihodnje leto

Danes so na novinarski konferenci predstavili časovnico del, ki bodo potekala v Ljudskem vrtu v okviru projekta celovite prenove Osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt – torej finalizacija prostorov pod tribunama sever in jug – in zahodne tribune.

Predstavniki podjetja Ofis arhitekti, NK Maribor in Mestne občine Maribor so predstavili vizualno zasnovo izvedbe prenove zahodne tribune, ki zajema novo komunikacijsko
klančino, povezovalni hodnik (za novinarje, VIP goste in funkcionarje), ki bo omogočal povezavo stare tribune s severnim in južnim traktom, povečanje števila VIP sedišč in ureditev sedišč za komentatorje in novinarje (102), sedeže za funkcionalno ovirane osebe in njihove spremljevalce, predvideno izvedbo VIP lože za pogostitve na visoki ravni (9 lož s skupno kapaciteto 154 sedežev) ter platforme za glavno in stranski kameri, ki bodo umeščene kot montažne jeklene konstrukcije.

nova podoba ljudskega vrta

Kot je povedal Stipe Jerič, predstavnik za odnose z javnostmi NK Maribor je dejal, da se je NK Maribor zavedal velike odgovornosti, ki jo je imel s pripravo projektne dokumentacije in si je tudi zato vzel več časa za preučitev funkcionalnosti, pogojev, standardov in materialov, ki jih zahteva sodoben nogometni stadion. “Vsi, ki so v klubu sodelovali z arhitekti pri pripravi dokončne projektne dokumentacije, so sledili cilju narediti projekt čim bolj optimalen, funkcionalen in skladen z vsemi potrebami kluba in priporočili krovnih nogometnih organizacij UEFA in FIFA. Zato je izdelava projektne dokumentacije, s ciljem obnove objekta in klubskih prostorov na najvišji nivo potreben za nemoteno profesionalno delo, trajala nekoliko dlje časa kot je bilo sprva predvideno. Zato pa lahko danes NK Maribor trdno stoji za končnimi projektnimi rešitvami, ki jih je predal Mestni občini Maribor. Začetek prenove zahodne tribune konec leta 2018. Za začetek prenove zahodne tribune je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, vloga je bila podana na upravno enoto konec maja 2018. Glede na veliko število vlog za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so v tem trenutku na upravni enoti (01.06.2018 se je namreč spremenila zakonodaja, zato je na UE izredno veliko vlog, ki jih je potrebno pregledati) je težko reči kdaj konkretno bo gradbeno dovoljenje pridobljeno, so pa na upravni enoti obljubili, da bo vloga pregledana do konec avgusta,” je dejal.

nacrt gradnje tribune ljudskega

Začetek prenove zahodne tribune konec leta 2018

Mestna občina Maribor mora ob pridobitvi gradbenega dovoljenja pridobiti še soglasje Ministrstva za finance za pridobitev kredita, ki ga potrebuje za izvedbo razpisa (zagotovitev finančnih virov). Kljub temu je postopek priprave javnega razpisa za zahodno tribuno že v teku in bo objavljen takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja in soglasja za pridobitev kredita. V kolikor bodo stvari potekale po zastavljeni časovnici, bo obnova zahodne tribune stekla konec leta 2018. Dokončanje del oziroma pridobitev uporabnega dovoljenja je tako predvidena v septembru 2019, vmes pa lahko NK Maribor vse tekme v domačih tekmovanjih igra v Ljudskem vrtu, saj so preostale tribune v nemoteni funkciji. Enako velja tudi za poletne kvalifikacije za evropske pokale, saj bodo gradbena dela povečini do tedaj
zaključena, severno in južno podtribunje pa bo že v uporabi. Po prenovi bo skupna kapaciteta zahodne tribune 3265 sedežev, kar je 804 manj kot doslej ob upoštevanju zahtevanih varnostnih standardov in zaradi zagotavljanja neprimerno večjega udobja gledalcev. Začetek izvedbe del pod tribunama sever in jug konec meseca septembra 2018. Ureditev pod tribunama sever in jug bo zajemala gostinsko – trgovsko dejavnost (jug) in prostore za nogometne šole NK Maribor, novinarsko središče ter prostore za upravljanje stadiona (sever). Do 22. 08. 2018 je bil rok za oddajo ponudb za ureditev pod tribunama sever in jug (I faza javnega razpisa – priznanje sposobnosti). Po preveritvi sposobnosti bodo izvajalci, ki izpolnjujejo zahtevano usposobljenost, povabljeni k pogajanjem (II faza razpisa – pogajanja). V kolikor bodo pogajanja uspešna se bodo dela začela konec meseca septembra 2018.

8

Vrednost projekta celovite prenove Osrednjega prireditvenega stadiona Ljudskega vrta – torej finalizacija prostorov pod tribunama sever in jug – in prenova zahodne tribune je povišana na 6,9 mio EUR. Zagotovljena sredstva v proračunu 2018 za finalizacijo prostorov pod tribunama sever in jug, znašajo 2.383.136,55 EUR z DDV (od tega kredit v višini 2.245.175,00 EUR). Za prenovo zahodne tribune je potrebno zagotoviti sredstva v višini 4.540.629,87 EUR z DDV (od tega kredit v višini 2.416.817,00 EUR). Vrednost celotne investicije tako znaša 6.923.766,42 EUR z DDV (s proračunom za 2018 ima MOM zagotovljena sredstva v višini 5.490.000,00 EUR – razliko v vrednosti 1.246.266,00 EUR bo MO Maribor zagotovila s proračunom za leto 2019). Vzrok za povečanje investicije je deloma iskati v dejstvu, da je bila ocena 5.490.000,00 EUR narejena na osnovi Prostorske preverbe z idejno zasnovo iz leta 2015, ki ni zajemala konkretnih popisov del, zato je bila narejena ocena čez palec (realno projektantsko oceno je mogoče podati na podlagi konkretnih popisov del, ki so se izvedli, kot to veleva pravilnik o projektni dokumentacijo, v fazi izdelave Projekta za izvedbo. Od leta 2015 do 2018 so se tudi povečale cene gradbenih materialov in storitev na trgu (tudi to je prispevalo k višji končni vrednosti investicije). Boštjan Štuhec iz Kabineta župana MO Maribor, je ob tem povedal: “Skozi celoten proces priprave projektne in druge dokumentacije MO Maribor zgledno in tvorno sodeluje z NK Maribor. Podobno sodelovanje bomo zasledovali tudi pri sami izvedbi predvidene investicije. Gre za obsežen projekt pri katerem je bilo potrebnega veliko usklajevanja pri pripravi projektne dokumentacije, pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj kakor tudi pri samem popisu del, ki morajo primarno služiti potrebam NK Maribor.”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.