21:58, pon, 17. Jun

Inšpekcija potrdila nasilje na OŠ Leona Štuklja Maribor

Potem ko smo razkrili zgodbo o nasilju na OŠ Leona Štuklja Maribor, so zaradi medijske objave (!) primer obravnavali na Inšpektoratu Republike Slovenije (RS) za šolstvo in šport. “Ugotovljeno je bilo, da se je medvrstniško nasilje zgodilo 21. 5. 2018“, so nam pojasnili. Istočasno poudarjajo, da je šola odgovorna za zagotavljanje varnosti učencev, ter da “problematičnega” učenca lahko prešolajo na drugi zavod.

oš leona štuklja

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so bili jasni: “Šola odgovarja za učence za čas, ko so pod njenim nadzorom, in sicer v času pouka, različnih šolskih dejavnosti in drugih organiziranih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.” A te odgovornosti niso opravili, zato je Inšpektorat po opravljenem nadzoru ravnateljici OŠ Lena Štuklja Maribor Meliti Bizjak Radeljič izdal opozorilo, “da mora tudi v prihodnje zagotoviti spoštovanje 2. in 2. a. člena ZOFVI,” (Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). So pa dodali, da je šola proti konkretnemu “nasilnemu učencu začela voditi postopek o izreku vzgojnega opomina, ki pa še poteka“. Prav tako poudarjajo, da je šola obvestila vse pristojne ustanove, učiteljici, ki je bila priča nasilnemu incidentu pa “je ravnateljica izdala ustni opomin po Zakonu o delovnih razmerjih,” so pojasnili na Inšpektoratu.

Ravnateljici opozorilo, učiteljici opomin, kako pa naj starši zaščitijo svoje otroke?
Ali bo petošolec še naprej obiskoval OŠ Leona Štuklja, s čimer bi lahko še naprej ustrahoval vrstnike in učitelje, v tem trenutku še ni jasno. Je pa nedvoumno jasno, da se lahko ravnateljica odloči drugače. “Šola učenca, ki je šoloobvezen, ne more izključiti, lahko ga samo prešola na drug zavod,” so pojasnili na Inšpektoratu. Kako se je ali se bo glede na neizpodbitno znana dejstva odločila ravnateljica, nam še ni odgovorila. Na Inšpektoratu pa med tem odgovarjajo: “2. a člen ZOFVI določa, da se v vrtcih, šolah in drugih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu s cilji iz prejšnjega člena zagotovi varno in spodbudno učno okolje, kjer je prepovedano telesno kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna obravnava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju. V skladu s tem mora biti za otroke v šoli zagotovljena varnost, varuh zakonitosti tega načela pa je ravnatelj/ica.” In kdo bo pomagal staršem zaščititi otroke, če ravnateljica ne opravi svoje (zakonsko določene!) dolžnosti? Očitno so prepuščeni lastni iznajdljivosti in prebiranju zakonskih določil.

Morda vas zanima tudi:
VIDEO: Nasilje v OŠ Leona Štuklja Maribor

 

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.