15:48, ned, 19. Maj

Kakšen bo položaj vrtcev od ponedeljka, 16. marca 2020?

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo je sporočil vsem javnim in zasebnim vrtcem ter zasebnim varuhom na domu navodila in informacije ob ponedeljkovem zaprtju vseh vrtcev zaradi preventivnih razlogov ob pojavu koronavirusa. Vrtci bodo zaprti, nujno varstvo za otroke tistih staršev, ki so dolžni opravljati svoje delo, bo zagotovljeno. Določili pa so tudi položaj zaposlenih in naloge ravnatelja.

Na direktoratu verjamejo, da gre za težko situacijo v državi, skupaj  s predstavniki Združenj občin Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije pa so pripravili navodila za ravnanje ob tem ukrepu. Vsi vrtci, javni in zasebni, bodo namreč s 16. marcem 2020 zaprti. Dejavnost prenehajo opravljati tudi vsi varuhi predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok. Vrtci in varuhi predšolskih otrok bodo dejavnost predvidoma lahko nadaljevali s 30. marcem 2020. V obdobju od 16. marca do 30. marca 2020 je torej prepovedano delovanje vseh vrtcev in opravljanje varstva predšolskih otrok na domu!

Slika je simbolna.

Dovoljene izjeme so nujno varstvo otrok

To bo organizirano le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem vrtca. Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah.  Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Za nujno varstvo otrok ne veljajo niti Zakon o vrtcih niti ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje, saj gre za okoliščine višje sile. Zagotovljeni morajo biti prostori in oprema, ki zagotavljajo varnost predšolskih otrok, varstvo pa lahko izvajajo strokovni delavci in v skrajnem primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj vrtca. Edini pogoj, da se lahko predšolski otrok vključi v nujno varstvo je, da je otrok zdrav in da ne kaže znakov bolezni.

Položaj zaposlenih v vrtcih

Od 16. marca 2020 dalje so zaposleni v vrtcu, ki so starši predšolskih otrok, upravičeni, da ostanejo doma zaradi zagotavljanja varstva otrok. Višina nadomestila plače bo določena z Interventnim zakonom. Delavci, katerih narava dela to omogoča, lahko po odredbi ravnatelja opravljajo delo na domu. Za nujno vzdrževanje objekta in prostorov vrtca ter zagotovitev potrebnih osnovnih organizacijskih ukrepov ravnatelj določi krizno skupino, ki prihaja na delo in opravlja nujne naloge, ki so vezane na delovne naloge posameznika, kot tudi vse naloge, ki mu jih odredi ravnatelj. V skladu z navodili NIJZ zaposleni, ki bodo ostali na delu, uporabljajo vso zaščitno opremo (maske, razkužila, …).

VIR: pixabay.com

Obveznosti staršev do vrtca

Vrtci staršem od 16. marca 2020 dalje ne zagotavljajo več vzgoje in varstva, zato jih starši ne morejo pripeljati v vrtec. Izjeme so le starši otrok, ki bodo po predhodnem dogovoru z vrtcem otroke vključili v dežurno varstvo, ki bo organizirano na območju občine.  Starši so za čas, ko bodo vrtci zaprti, plačila za vrtec oproščeni. Plačila so oproščeni tudi starši, ki bodo koristili nujno varstvo.  Obveznost kritja stroškov za zagotovitev plač oziroma nadomestil plač zaposlenim v javnih vrtcih s strani občine bo določena naknadno, ko bodo znane podrobnosti glede kritja teh stroškov iz posameznih virov.

Pokriti stroški nadomestila plač zaposlenim

Zasebni vrtci bodo dobili pokrite stroške nadomestila plač zaposlenim za čas zaprtja zasebnih vrtcev in čakanja na delo iz državnega proračuna v skladu z Interventnim zakonom. Varuhi predšolskih otrok na domu, ki ne bodo smeli opravljati dejavnosti, bodo pridobili sredstva za kritje nadomestil plače iz državnega proračuna v skladu z Interventnim zakonom. Zagotovitev višine sredstev javnim vrtcem s strani občine bo določena naknadno, ko bodo znani dejanski stroški vrtca od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020.

Naloge ravnatelja

Ravnatelji morajo od staršev pridobiti podatke o številu otrok, ki bodo nujno potrebovali varstvo. Na podlagi dejanskih potreb se bodo v občinah dogovorili o vrtcu, ki bo zagotovil nujno varstvo predšolskih otrok. Ravnatelj v nastalih razmerah sodeluje z županom in poveljnikom Civilne zaščite na območju občine in skupaj poskrbijo za organizacijo nujnega varstva.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.