23:01, pet, 19. Apr

Kriza razkrila neenakosti v zdravstvu

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal publikacijo, s katero opozarja na neenakosti na področju zdravja. Ugotovitve kažejo, da smo v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU ohranili relativno dobro zdravje prebivalstva, čeprav so se izdatki za zdravstvo v tem obdobju znižali.

Slika je simbolična
Slika je simbolična

Ob nadaljevanju trenda staranja prebivalstva in številnih drugih izzivih smo se v zadnjih letih soočili z ekonomsko krizo, ki je prizadela praktično vse prebivalce Slovenije. Poleg vpliva na materialno blaginjo prebivalcev je ekonomska kriza prinesla tudi krizo temeljnih vrednot, saj so prebivalci doživeli spremembe, ki se dotikajo njihove lastne eksistence, zdravstvenih, socialnih in ostalih pravic. Neenakosti v zdravju so z omenjenim neposredno povezane, vendar nismo zaznali njihovega povečanja v času ekonomske krize, tako da je Slovenija v primerjavi z drugimi državami EU ohranila relativno dobro zdravje prebivalstva, kljub sorazmerno nižjim izdatkom za zdravstvo.

Slovenija se sicer glede na izbrane kazalnike zdravja v večini primerov uvršča v sredino držav članic EU. Podobno kot druge države članice, ima tudi Slovenija nekaj kazalnikov, pri katerih je med boljšimi v EU (umrljivost dojenčkov) in nekaj kazalnikov, pri katerih je na repu EU (umrljivost zaradi samomora). Zdravje v Sloveniji se sicer glede na izbrane kazalnike izboljšuje, a v primerjavi z EU-28 pri večini kazalnikov še vedno zaostajamo.

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

Neenakosti v zdravju v Sloveniji predstavljajo realnost družbe

Neenakosti še vedno obstajajo pri večini izbranih kazalnikov, kot je bilo prikazano že v publikaciji leta 2011. »Naloga strokovnjakov javnega zdravja je zato zagotoviti redno spremljanje neenakosti v zdravju, vzpostaviti sistem nadzora, ki bo zaznaval in omogočil reagiranje na spremembe. Usklajeno delovanje po načelih pristopa Zdravja v vseh politikah, ki predvideva vključevanje vseh sektorjev in vodilnih državnih struktur je tisto, ki vodi k pripravam učinkovitih predlogov ukrepov, temelječih na dokazih,« je povedala Mojca Gabrijelčič Blenkuš z NIJZ. Pomen spremljanja neenakosti v zdravju je zato prepoznan tudi v nacionalnem strateškem dokumentu, Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025 »Skupaj za družbo zdravja«.

 

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.