13:37, ned, 16. Jun

Magna ima okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je izdala okoljevarstveno soglasje, s čimer je gradnja Magne v Hočah še korak bližje do uresničitve. Glede na to, da so se v dosedanjem procesu pridobivanja dovoljenj pojavili različni pomisleki, na ARSU pričakujejo pritožbe.

Pritožbeni rok bo trajal 15 dni, a projekt Magna Nukleus v občini Hoče-Slivnica je po presoji ARSA ustrezen. Tako so Magni Steyr izdali okoljevarstveno soglasje, kar pomeni, da je do dejanskega pričetka gradnja ostala le še stopnička – gradbeno dovoljenje za objekt Magna Nukleus v Hočah.

DOPOLNJENO 10.8.2017 OB 14.11
Arso je v okviru postopka presoje vplivov na okolje presojala vplive izgradnje Industrijskega obrata Magna Nukleus na ljudi, tla, vodo, zrak, hrup, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino in zapisala določene pogoje za čas gradnje in čas obratovanja.

Zaradi varstva tal in voda je, za čas obratovanja, med drugim določeno:
“- da mora biti v primeru izlitja kemikalij ali odpadnih vod zagotovljeno čiščenje površin v objektu in zunanjih ploščadi,
– vsak dogodek, čiščenje površin in sistema mora biti vpisani v obratovalni dnevnik naprave,
– diesel agregata in rezervoarja morata biti redno pregledana (voden dnevnik pregledov), morebitne poškodbe je treba takoj sanirati,
– posamezne sisteme, kjer bo potekal pretok odpadnih voda, se mora redno pregledovati (voden dnevnik pregledov), morebitne poškodbe je treba takoj sanirati,
– v času vsake dostave katerekoli kemikalije mora biti prisoten operater, ki bo pred pričetkom pretovora preveril, ali je zaprt ventil (ali ga bo zaprl ročno) na iztoku iz ploščadi,
– vsak pretovor mora biti vpisan v obratovalni dnevnik naprave,
– potrebno je zagotoviti izvajanje redne periodične kontrole povezovalne kanalizacijske cevi.”

FOTO: www.mojvideo.com
FOTO: www.mojvideo.com

 

Lakirnica skladna z zahtevami
Predstavniki ARSO so v postopku ugotovili, “da se bodo pri obratovanju naprave uporabile tehnologije lakiranja, ki so sprejemljive oziroma skladne z zahtevami najboljših razpoložljivih tehnik in imajo nižje emisije hlapnih organskih spojin.” Tehnologije, ki ustrezajo zahtevam najboljših razpoložljivih tehnik, so premazovanje s premazi na vodni osnovi in prašno lakiranje.

Vplive Magne preučevali v več kot 10 organizacijah
Na ARSU so v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja pridobili mnenje Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, “da je nameravani poseg z vidika vplivov na zdravje in počutje ljudi sprejemljiv pod pogoji, ki jih je Agencija upoštevala“. Da je poseg sprejemljiv glede varstva voda, je izkazovalo mnenje Direkcije RS za vode, ki je sicer 7. avgusta za Industrijski objekt Magna Nukleus že izdala tudi vodno soglasje.
Agencija je v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja pridobila še naslednja mnenja:
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
– Zavod za ribištvo Slovenije
– Urad Republike Slovenije za kemikalije
– Zavod za gozdove Slovenije
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za infrastrukturo
“iz katerih je razvidno, da je nameravani poseg sprejemljiv
“, so zapisali na ARSU. Dodajajo pa, da bodo vsi pogoji in ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja, določeni v okoljevarstvenem dovoljenju, “za katerega pa Magna Stayer še ni zaprosila.”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.