23:15, pet, 19. Apr

Mariborska univerza vztraja pri odločitvi, ki je zelo razburila študente

Univerza v Mariboru je poenotila tutorski sistem za vse članice in enotno odločila, da se ta financira iz prispevka študentov ob vpisu. Za študijsko leto 2024/25 bo prispevek znašal 10 evrov. Dodaten strošek je vznejevoljil študente in njihove predstavnike, a univerza vztraja pri svoji odločitvi.

Obrnili smo se na Univerzo v Mariboru, kjer so nam dejali: “Namen institucionalnega tutorskega sistema na UM je zagotavljati ugodnejše pogoje za aktivno vključevanje vseh študentov v univerzitetno življenje ter pomoč pri razreševanju njihovih splošnih in specifičnih študijskih izzivov od vpisa na študijski program do zaključka študija. Tutorstvo se zato povezuje tudi z drugimi dejavnostmi, vezanimi na izvedbo in zagotavljanje kakovostnega študijskega procesa, in podpornimi storitvami za študente.”

“Podporne storitve za študente so podrobneje opisane na spletni strani moja.um.si. Poleg boljše splošne študijske izkušnje posameznega študenta je namen tutorstva tudi dolgoročno spodbujane študijske uspešnosti, ustvarjanje pozitivne tekmovalne klime med študenti in višja kakovost študija, kar se kaže v boljši prehodnosti študentov med letniki, krajšem času študija, manjšem številu pristopov k preverjanju in ocenjevanju znanja, boljših študijskih rezultatih, večji kreativnosti, razvoju študentovih strokovnih in osebnih talentov ter v hitrejšem in lažjem prehodu na trg dela. Prav tako je pričakovani učinek organiziranega izvajanja tutorstva tesnejša povezanost med samimi študenti kakor tudi med študenti in zaposlenimi ter krepitev pripadnosti fakulteti/univerzi,” so sporočili iz Univerze.

Na Univerzi v Mariboru smo se za prenovo tutorskega sistema odločili, ker je bilo ob analizi tutorstva na Univerzi v Mariboru ugotovljeno, da sistem ni enak za vse članice Univerze v Mariboru ter da se v okviru financiranja, ki ga je izvajal ŠOUM, ne financirajo tutorjih vseh članic Univerze v Mariboru.

“Radi bi izpostavili tudi, da sistema tutorstva nikoli ni izvajal ŠOUM kot uradni izvajalec za celotno univerzo, so pa imele posamezne članice s ŠOUM sklenjene sporazume za (so)financiranje dela posameznih tutorjev. Univerza v Mariboru je pristopila k poenotenju sistema tutorstva, kar smo naredili na podlagi analize, ki jo je pripravila delovna skupina, imenovana s strani rektorja UM in v katero so bili imenovani tudi predstavniki študentov. Tutorski sistem smo umestili med razvojne cilje Univerze v Mariboru 2021-24, skladne s strateško usmeritvijo Univerze v Mariboru, da ustvarjamo inkluzivno izobraževalno okolje ter v središče pedagoškega procesa postavljamo študenta in visokošolskega učitelja,” pojasnjujejo.

Na Univerzi v Mariboru vidimo tutorstvo kot način, kako študentje prispevajo k skupnosti in delijo svoje znanje in izkušnje z drugimi študenti. To spodbuja občutek solidarnosti in skupnostnega duha med študenti.

V nadaljevanju pa: “Ker pa se zavedamo, da tako študentje kot tudi visokošolski učitelji tutorji (ki za svoje delo sicer ne prejmejo posebnega plačila) v aktivnosti, povezane s tutorstvom, vložijo veliko svojega časa in truda, smo tutorski sistem zasnovali na način enkratnega prispevka vseh študentov za njegovo izvajanje. Zavedati se moramo namreč, da se tutorski sistem izvaja ravno za študente in je na voljo vsem študentom, če in ko ga potrebujejo. Pristojnost izvajanja tutorskega sistema znotraj institucionalnih navodil Univerze v Mariboru je na strani posameznih fakultet in ga je na nivoju fakultete tudi najustrezneje vrednotiti. Končno vrednost na ravni celotne Univerze v Mariboru bo mogoče natančno opredeliti šele po tem, ko bodo vse fakultete določile svoja podrobna navodila ter ko bo jasno, koliko sredstev so študentje s stroški ob vpisu namenili tutorskemu sistemu.”

To so storitve, ki se izvajajo za vse študente, za katere UM ne prejme namenskega denarja in iz tega razloga je določen sistem plačila, kot ga omogoča zakonodaja. “Tutorski sistem se bo financiral iz prispevka študentov ob vpisu in iz morebitnih drugih virov. Skladno s sprejetim cenikom prispevkov ob vpisu za dodiplomski in podiplomski študij Univerze v Mariboru za študijsko leto 2024/25 prispevek za študentski tutorski sistem znaša 10,00 EUR, kar predstavlja za študenta za vse storitve na mesečni ravni 0,833 EUR. Ob tem je določeno, da mora vsa sredstva, ki se zberejo za tutorski sistem s prispevki študentov ob vpisu, fakulteta porabiti namensko, pri čemer se najmanj 90 % sredstev nameni nagrajevanju tutorjev študentov, razlika pa se lahko porabi za usposabljanja tutorjev.”

Študentski svet Univerze v Mariboru je na svoji seji v januarju 2024 podal soglasje tudi k višini predlaganega prispevka za študentski tutorski sistem, ki je vključen v prispevke ob vpisu v študijsko leto 2024/25. Na Univerzi v Mariboru se zavedamo pomena tutorstva in ga bomo izvedli v naslednjih študijskih letih, kot je bil določen s pravili. Zaenkrat ne pristopamo k spremembi nobene postavke, so sporočili iz univerze.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.