16:15, ned, 23. Jun

Na Ormoški cesti bodo vnovič protestirali

Civilna iniciativa, ki se že dalj časa bori za umestitev Ptujske obvoznice in posledično razbremenitev Ormoške ceste tovornega prometa, ki krati pravico do dostojnega življenja, vsem prebivalcem, ki živijo ob tej cesti. Ministrstvo za infrastrukturo pa pretiranega posluha za Iniciativo in okoliške prebivalce nima, saj časovnico umeščanja obvoznice ves čas zamika.

Gneča tovornih vozil na Ormoški cesti
Gneča tovornih vozil na Ormoški cesti

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet kot pobudnik priprave Državnega prostorskega načrta (DPN), DARS d.d. kot investitor, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja kot pripravljalec DPN so namreč skupaj pripravili osnutek časovnega načrta, ki zajema izvedbo vseh potrebnih korakov. Glavne aktivnosti so tako načrtovane v naslednjih časovnih obdobjih:
julij 2019; pridobitev dopolnitve smernic nocilcev urejanja prostora
april 2020; priprava nabora variant za vrednotenje (načrtovanje nove variante in optimizacija obstoječih, predstavitev in usklajevanje nabora variant znotraj medresorske delovne skupine ter izvedba delavnic, priprava končnega nabora variant za vrednotenje)
december 2020; izdelava študije variant/predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami ter izvedba delavnic na terenu, dopolnitev predinvesticijske zasnove ter strokovnih podlag po pridobitvi pripomb občin, javnosti in nosilcev urejanja okolja
maj 2021; potrditev predinvesticijske zasnove
junij 2021; javna razgrnitev predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila
oktober 2012; dopolnitev predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila po javni razgrnitvi
Način nadaljevanja postopka priprave predmetnega državnega prostorskega načrta v nadaljnjih fazah, torej od predinvesticijske zasnove do pridobitve gradbenega dovoljenja, pa trenutno še ni določen.

Civilna iniciativa je glede na odgovore pristojnih ministrstev sklenila naslednje: “Zaradi zamikanja časovnice umeščanja obvoznice in s tem tudi izgradnje le-te, ter potrebe po nadaljevanju reševanja preusmeritve tranzita, saj sedanja rešitev ni prinesla občutnega zmanjšanja števila težkih kamionov na Ormoški cesti, bomo izvedli nov mirni protest v petek, 28.06.2019 ob 18:00. Istočasno bodo protest izvedli tudi kolegi iz civilne iniciative Cvetkovci, ter s tem opozorili, da ne gre zgolj za problem ene ceste, enega mesta, temveč celotnega Podravja.”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.