10:47, pon, 20. Maj

Neuspešno končan tudi zadnji poskus prodaje MLM

Tudi zadnji poskus prodaje podjetja MLM se je končal neuspešno. Edini zainteresirani ponudnik je po opravljenem skrbnem pregledu oddal zavezujočo ponudbo, ki pa za SDH ni bila sprejemljiva, saj je predvidevala večmilijonsko državno pomoč. SDH bo sicer nadaljeval z aktivnostmi za podporo družbi in objavil nov poziv za nakup.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH), lastniku in največjem upniku družbe, v današnjem sporočilu za javnost imena edinega zainteresiranega ponudnika niso navedli, razkrili so le, da je šlo za slovensko družbo. Po poročanju časnika Večer naj bi šlo za družbo Metalka Commerce v lasti poslovneža Marjana Pišljarja. A zavezujoča ponudba je predvidevala take pogoje transakcije, katerih sprejetje bi pomenilo večmilijonsko nedovoljeno državno pomoč.

“Žal je tudi zadnji postopek prodaje pokazal, da na trgu ni investitorjev, ki bi bili pripravljeni prevzeti družbo na način, da ne bi bila pri tem kršena pravila državnih pomoči,” so ob tem navedli v SDH in znova pojasnili, da niti SDH niti država zaradi pravil EU nove državne pomoči družbi ne moreta odobriti, saj jo je družba že izkoristila v roku zadnjih desetih let.

SDH je sicer poziv za javno zbiranje ponudb za nakup 100-odstotnega deleža MLM in zagotovitev finančnih sredstev družbi objavil 13. novembra lani. Že v pozivu je jasno določil znesek potrebnih denarnih sredstev, ki jih bo moral družbi zagotoviti novi lastnik, ter ostale pogoje. Postopek prodaje je bil voden kot dvofazni postopek; tisti, ki so oddali ustrezne nezavezujoče ponudbe, so lahko izvedli skrbni pregled družbe, ogled lokacije in se srečali s poslovodstvom MLM.

SDH je o postopku prodaje neposredno obvestil vse tiste investitorje, ki so v preteklih postopkih prodaje MLM že izrazili interes za nakup družbe (50 interesentov), slovenske finančne sklade in svetovalne družbe, ki delujejo na področju M&A transakcij (15 družb), potencialne interesente, ki jih je predlagala družba MLM (trije interesenti), dodatno pa je vabilo posredoval tudi 174 drugim potencialnim investitorjem. Skupno je bilo vabilo k oddaji ponudb posredovano skoraj 250 potencialnim investitorjem.

Potencialni interes za nakup družbe je izkazalo 12 interesentov, le šest pa jih je podpisalo dogovor o nerazkrivanju informacij ter pridobilo vabilo za vstop v podatkovno sobo, ki jo je pripravila družba MLM. SDH je v roku prejel dve nezavezujoči ponudbi, ena ponudba pa je prispela po poteku roka, a je bila poleg zamujenega roka tudi vsebinsko neustrezna. Po pozivu k dopolnitvi ponudbe je SDH v naslednjo fazo prodajnega postopka povabil edinega ponudnika, ki je oddal nezavezujočo ponudbo, ki je ustrezala pogojem transakcije.

Ponudnik je imel nato 40 dni časa za oddajo zavezujoče ponudbe. To je tudi oddal, a je ta bistveno odstopala od njegove nezavezujoče ponudbe in s tem tudi od minimalnih sprejemljivih pogojev transakcije, kot jih je SDH določil v javnem vabilu k oddaji ponudb.

“Kljub naporom SDH, da s ponudnikom v dodatnih pogajanjih dogovori take pogoje transakcije, ki ne bi predstavljali nedovoljene večmilijonske državne pomoči, ponudnik takšnih pogojev ni bil pripravljen ponuditi. Zaradi tega je moral SDH prodajni postopek zaključiti kot neuspešen,” so pojasnili v SDH.

Usoda MLM, ki je po navedbah SDH samo v zadnjih treh letih ustvarila več kot 10 milijonov evrov čiste izgube, je tako še naprej negotova. SDH sicer napoveduje nov poskus prodaje, a je uspeh glede na pretekle izkušnje zelo vprašljiv. V preteklih letih je bilo namreč sproženih že več prodajnih postopkov za MLM, prvi poskus sega že v leto 2015, vsi pa so se končali neuspešno.

V SDH poudarjajo, da bo v novem pozivu za zbiranje interesa za nakup MLM eno od pričakovanj tudi zagotovitev ustrezne podpore družbi MLM za njeno nadaljnje poslovanje in razvoj. “SDH bo na takšen način ostajal ves čas pripravljen na morebitno izvedbo transakcije z investitorjem, ki bo družbi omogočil nemoteno nadaljnje poslovanje in razvoj,” zagotavljajo.

SDH bo, kot zagotavljajo, temeljito preučil tudi vse pobude družbe MLM glede morebitnih dodatnih ukrepov prestrukturiranja, nabor katerih pa je zaradi pravil EU glede nedovoljenih državnih pomoči in upniškega statusa SDH močno omejen.

SDH namerava v nadzorni svet MLM imenovati tudi manjkajočega člana, s čimer bo kompetenčno dopolnjena dosedanja struktura nadzornega sveta MLM. Nadzorniki morajo poiskati tudi novo vodstvo MLM, saj sta februarja odstopila oba člana uprave MLM, Davor Šenija in Samo Iršič, ki jima zdaj teče štirimesečni odpovedni rok.

vir: sta

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.