02:17, sob, 2. Mar

Obeležujemo Mednarodni dan invalidov

Leta 1992 so Združeni narodi z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Osrednja tema letošnjega dne je: “Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija ter vzpodbude delodajalcem.”

Mestna občina Maribor se je leta 2009 na pobudo invalidov in z namenom izboljšanja enakih možnosti invalidov v Mariboru, vključila v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) in prejela listino “Občina po meri invalidov.” Kot posvetovalno telo župana je bil ustanovljen Svet invalidov MO Maribor, v katerega so vključeni predstavniki Mariborskih invalidskih društev kot stalni člani, in predstavniki strokovnih in drugih služb, ki sodelujejo z invalidi.

Skozi leta aktivnega delovanja Sveta invalidov Mestne občine Maribor potekajo prizadevanja za izboljšanje možnosti invalidov, povezovalne aktivnosti in izobraževalna srečanja, podprta s strani Mestne občine Maribor, ki se jih udeležujejo številni invalidi iz različnih invalidskih društev.

V letu 2023 je bil Svet invalidov zelo aktiven. Vse zadane naloge so bile realizirane ali so v postopku urejanja, kjer so člani delovnih skupin opozorili na določene težave, sporočajo iz MO Maribor.

Izpostavijo nekaj uspešno realiziranih nalog iz Akcijskega načrta za invalide v letu 2023:

V Mariboru so v maju 2023 v organizaciji Sveta invalidov potekale že 14. športne igre invalidov. Udeležba je bila ponovno zelo visoka. Skupno se je iger udeležilo 296 tekmovalcev iz 18 invalidskih organizacij in 200 navijačev. 25. avgusta 2023 smo izvedli Športno – rekreativno srečanje invalidov na ŠRC Fontana, kjer je bila udeležba ponovno zelo visoka – 123 udeležencev in 7 gostov.

V septembru pa smo predstavili težave invalidov pri mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti na Trgu svobode v Mariboru. Ob tem smo ponovno izvedli predstavitev problemov s parkirnimi prostori – na običajna parkirna mesta pred občinsko stavbo na Ulici heroja Staneta 1 smo parkirali 5 invalidskih vozičkov, ki so nosili napise »Pridem takoj«, »Samo na pošto sem skočil« in podobne najpogostejše izgovore kršiteljev, ki parkirajo na invalidske parkirne prostore.

V okviru dneva mobilnosti invalidov smo opravili sprehod z evidentiranjem arhitekturnih ovir do tržnice in novega mesnega paviljona O sprehodu je bilo zapisano poročilo, in posredovano pristojnim na MOM. Na Dnevu mobilnosti invalidov so sodelovali tudi Radio Maribor, predstavljeno je bilo tudi nekaj novosti Soče opreme in Zavoda Brez ovir, ki je predstavil tudi primer evakuacije invalidov ob naravnih nesrečah s pomočjo stopniščnega dvigala. V mesecu novembru smo izvedli tudi Kulturni večer invalidov, ki je ponovno napolnil Kazinsko dvorano.

V letu 2023 je izšla že 14. številka glasila Svet invalidov, v 1100 izvodih, v katerem svoje prispevke objavljajo invalidi in Svet invalidov MOM.

Svet invalidov MOM je v sodelovanju s Svetom za starejše v juniju 2023 izvedel tudi posvet o dostopnosti do osebnega zdravnika.
Predstavniki delovne skupine za dostopnost pa so sodelovali tudi pri oceni dostopnosti košarkarskega igrišča Ivo Daneu in kot svetovalci pri obnovi Lenta.

Vse leto se izvaja tudi nadzor nad neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih za invalide, posebej poostreno še na mednarodni dan invalidov, 3. december.

O naših aktivnostih so tokom celega leta poročali mediji, ki so pomemben člen informiranja in ozaveščanja širše javnosti.

Svet invalidov MO Maribor je pomemben podporni člen za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MO Maribor

Svet invalidov MO Maribor je v sodelovanju z Mestno občino Maribor pomemben podporni člen za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor. Še naprej si bodo aktivno prizadevali za skupno izvajanje ukrepov, s katerimi bodo vodstvo občine in strokovne službe ter širšo javnost spodbujali k odpravljanju neenakosti, za bolj enakovredno in enakopravno vključevanje ter varovanje in spoštovanje pravic ter osebne integritete invalidov. Pomemben segment delovanja je aktivno delovanje za večjo vključenost in sodelovanje različnih vrst invalidov z organizacijo skupnih dogodkov, na primer Športne igre invalidov in Kulturni večer invalidov, ki sta bila med invalidi zelo dobro sprejeta.

Ob 3. decembru – mednarodnem dnevu invalidov čestitamo vsem invalidom, njihovim družinskim članom, prijateljem, invalidskim in humanitarnim organizacijam ter vsem, ki si prizadevajo za boljšo kakovost življenja invalidov v Mariboru in širše. Hkrati pa se zahvaljujemo vsem članom SIMOM ter delovnim skupinam Sveta invalidov za vso dosedanje dobro in nesebično delo ter podporo invalidom za njihovo enakopravnejše vključevanje v življenje v vse sfere družbenega življenja in vam želimo še naprej uspešno delo, še sporočajo.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *