10:11, pet, 19. Apr

Odziv župana Svete Trojice na dopis UE Lenart v zvezi z navedbo domnevnih nepravilnosti pri postopku izgradnje novega vrtca

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa je na družbenem omrežju Facebooku objavil dopis Upravne enote Lenart, v katerem je zapisano, da pristojno ministrstvo opozarjajo na nepravilnosti pri postopku Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta jezera pri Sveti Trojici ter se pri tem sklicujejo na Zakon o urejanju prostora. Župan je zapisal, da se je Občina ravnala pri postopku po Zakonu o prostorskem načrtu in dodal k objavi strokovno mnenje ZUM-a.

David Klobasa, župan Svete Trojice v Slovenskih goricah je v objavi na Facebooku zapisal: “Z obžalovanjem ugotavljam, da se uresničujejo napovedi, da bomo pri projektu novega vrtca, imeli težave z UE Lenart. Vodstvo UE Lenart, na dokumentih podpisana občan naše občine in načelnik Jožef Kraner ter višji svetovalec Matija Zorec, nas s svojim (ne)strokovnim delom namerno ovirata pri postopkih v njihovi pristojnosti. S tem zavajata posamezne institucije, občini pa povzročata nepopravljivo škodo – tako materialno v smislu izvajanja investicije, kot tudi moralno v smislu ugleda in integritete.”

Objava župana Svete Trojice  v Slovenskih goricah. Vir: Facebook, David Klobasa

Klobasa je napisal: “Postopek Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta jezera pri Sveti Trojici (v nadaljevanju: SD URN) je bil voden po Zakonu o prostorskem načrtu in ne po Zakonu o urejanju prostora. Zato opredelitve v dopisu UE Lenart sploh niso relevantne. S SD URN Občina Sv. Trojica NE spreminja namenske rabe prostora, kakršna je določena v OPN (Občinskem Prostorskem Načrtu), kar zatrjuje UE Lenart, ampak v okviru dopustnih dejavnosti na NESPREMENJENI namenski rabi prostora načrtuje dopustne vrste objektov, kar je iz gradiva SD URN jasno in nedvoumno razvidno. V OPN se načrtuje oz. opredeljuje namenska raba prostora kot pretežna raba (za šport in rekreacijo) in je s sprejetim SD URN ohranjena. SD URN je pripravljen vsebinsko in strokovno korektno ter v skladu s predpisi, kar jamči registrirani izdelovalec prostorskih aktov in njegov odgovorni vodja izdelave SD URN z licenco ZAPS 1338 PA PPN.”

Dodal je še: “Z načrtovano izgradnjo vrtca v naši občini se že ves čas srečujemo z ne malo šikaniranja. Tistim, ki to počno, sporočamo, da nas do sedaj to ni ustavilo pri delu in nas tudi v prihodnje ne bo!”

UE Lenart se sklicuje na Zakon o urejanju prostora

Župan David Klobasa je v objavo dodal projekcijo načrtovanega vrtca v Sveti Trojici, prav tako tudi dopis iz Upravne enote Lenart, ki ga je podpisani načelnik UE Lenart Jožef Kraner poslal na Ministrstvo za naravne vire in prostor ter na Ministrstvo za javno upravo, inšpektorat za javni sektor, v vednost pa Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  Zapisano je, da gre za opozorilo na nepravilnosti pri sprejemu prostorskega akta v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Zapisali so: “Upravna enota je mnenja, da občina ni ravnala zakonito. S sprejemom sid.UN s katerim je spremenila  namembnost zemljišča kot izhaja iz priloge, je občina kršila pozitivno zakonodajo.” Pri razlagi pa se, kot je zapisano, sklicujejo na Zakon o urejanju prostora.

Vir: Facebook, David Klobasa
Vir: Facebook, David Klobasa

UE Lenart v nadaljevanju prosi, da naj pristojno ministrstvo posreduje stališče: “Zaradi sprejema zakonitih odločitev o vlogah za izdajo gradbenega dovoljenja na spornih območjih vas prosimo, da nam v najkrajšem času posredujete vaše stališče o zgornjih ugotovitvah.”

Vir: Facebook, David Klobasa

Klobasa: Občina je vodila postopek po Zakonu o urejanju prostora, opredelitve v dopisu UE Lenart niso relevantne

Klobasa je zapisal v objavi, da Občina Sveta Trojica ni vodila postopka Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta jezera pri Sveti Trojici po Zakonu o urejanju prostora, ampak po Zakonu o prostorskem načrtu in dodal: “Zato opredelitve v dopisu UE Lenart sploh niso relevantne.” 

ZUM: Načrtovana prostorska ureditev je skladna z določili Občinskega prostorskega načrta, ki je najvišji občinski dokument razvoja prostora

Objavi je Klobasa dodal tudi odziv, ki ga je dobil na dopis Upravne enote Lenart od ZUM-a iz Maribora. Podpisani direktor Andrej Žižek je poslal Strokovno mnenje glede skladnosti Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta jezera pri Sveti Trojici  z nadrejenim prostorskim aktom. Zapisano je, da je najvišji občinski dokument za usmeritev razvoja prostora Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. In da je načrtovana prostorska ureditev skladna z določili občinskega prostorskega načrta. Razložili so, kaj vse zajema gradnja na tem območju, od športnih površin in objektov, ki so namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam. In da se je Občina odločila tja umestiti tudi vrtec.  Zapisali so: “Gradnjo družbenih stavb na drugem območju BC dopušča tudi 50. člen OPN. Za predmetno območje v OPN posebnih določil ni, povzeti so nekateri prostorski izvedbeni pogoji iz veljavnega URN, ki ga OPN pušča v veljavi.” Zaključili so: “Glede na navedeno je načrtovanje vrtca na območju smiselno in utemeljeno.”

 

Vir: Facebook, David Klobasa
Vir: Facebook, David Klobasa

Obrnili smo se tudi na načelnika Upravne enote Lenart Jožefa Kranerja. Ko izvemo več, bomo o tem poročali.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.