22:54, pon, 25. Sep

Pogledi MOM na spremembo sprejemanja proračuna

MESTNA OBČINA MARIBOR JE CIVILNI DRUŽBI NATANČNO POJASNILA MOŽNOSTI SPREMEMB NAČINA SPREJEMANJA PRORAČUNA

Mestna občina Maribor

Po navodilu župana dr. Andreja Fištravca je vodja Službe za delovanje mestnega sveta predlog nekaterih organizacij za uvedbo t.i. participatornega proračuna posebej obravnavala na nekaj ur trajajočem sestanku z nekaterimi (tedaj še) predstavniki vstajniškega sosveta. Prav tam jim je omenjena vodja zelo natančno pojasnila tudi zakonske omejitve glede njihovega konkretnega predloga t.i. participatornega proračuna. MOM je namreč predhodno o njihovem predlogu pridobila tudi mnenja pristojnih ministrstev.

Način, ki so ga predlagali pobudniki, po katerem bi se najprej sprejemal proračun, ki bi zagotavljal kvoto sredstev, o njihovi porabi pa bi nato odločali občanke in občani, je v nasprotju z določili Zakona o javnih financah, kar smo predstavnikom vstajniškega sosveta tudi pojasnili. Ta namreč izrecno določa, da mora vsak projekt biti uvrščen v načrt razvojnih programov, torej vnaprej predviden pred sprejetjem proračuna.

Da bi bilo vsaj deloma mogoče izvesti idejo o participatornem proračunu, bi bilo potrebno predlog postopka sprejemanja proračuna oblikovati povsem drugače kot v veljavnem predlogu nekaterih civilno družbenih organizacij. Vodstvo Mestne občine Maribor bo, tako kot do sedaj, z veseljem sodelovalo s civilno družbenimi organizacijami, v kolikor je možno priti do dogovora, da se predlog participatornega proračuna s skupnimi močmi preoblikuje na način, da ne bo v nasprotju z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. V ta namen je bilo med predstavniki vstajniškega sosveta in vodjo Službe za mestni svet dogovorjeno, da predstavniki civilne družbe pripravijo novi predlog in ga posredujejo Mestni občini Maribor. Danes prejeti novi predlog bo Mestna občina Maribor proučila.
In še: druga možnost bi bila le še ta, da civilno družbene organizacije vložijo predloge za spremembo zakonodaje, ki ureja to področje. Vodstvo MOM je pripravljeno tudi tako pobudo podpreti.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav