21:42, sob, 18. Maj

Pristojni o ukinjanju denarja za “CICI delavnice”

Na ruški občini pravijo, da se z Društvom prijateljev mladine že vseskozi trudijo dogovoriti za primerne rešitve. Vodstvo Društva odgovarja, da na občini niso pokazali zadostnega interesa za dialog. Govorili pa smo tudi z ravnateljem vrtca in OŠ Janka Glazerja Ruše.

Društvo prijateljev mladine Ruše je v letu 2013 od Občine prejelo približno 72.000 evrov. V ta denar so bili všteti stroški za plače, javna dela, prostovoljstvo, izvajanje lokalno zaposlitvenega programa Priložnost zame in manjši del materialnih stroškov. Obratovalni stroški (npr. ogrevanje ipd.) v to podstavko niso bili zajeti. Bojana Muršič, direktorica ruške občinske uprave, je pojasnila, da so v tem Društvu prejemali precej več denarja kot v ostalih, denimo v Športnem društvu Ruše (ki šteje več kot 500 članov) so s tekočim vzdrževanjem vred na letni ravni prejeli približno 55.000 evrov. Naslednja bistvena razlika v financiranju je, da ostala društva Občina financira zgolj na podlagi javnih razpisov, na katere se prijavljajo. V primeru že omenjenih 72 tisočakov za Društvo prijateljev mladine takšnega razpisa ni bilo, so se pa prijavljali na druge razpise: denimo za kulturno dejavnost, kjer so (ob uspešni kandidaturi) prejeli 688 evrov. V nadaljevanju je Muršičeva še pojasnila, da vsega denarja v Društvu niso prejemali nezakonito, je pa bilo nezakonito prejemanje denarja za plače, ki ga sedaj ukinjajo. Vsekakor, je povedala Muršičeva, so želeli najti primerno in predvsem zakonito rešitev. Zato so Društvo že večkrat pozvali, naj primerno uredijo zadeve, jim nakazali možnost o ustanovitvi zasedbnega vrtca ter predlagali racionalizacijo stroškov in ponudili pomoč pri zagotavljanju primernih prostorov. Na njihove predloge v Društvu niso pristali in tako, po besedah Muršičeve, niso našli skupnega dialoga.

Sequence-01.Still003-1

Predsednica Društva prijateljev mladine, Leonida Zalar, nam je že uvodoma pojasnila, da ne izvajajo varstva otrok, pač pa ustvarjalne oz. CICI delavnice. Društvo je namreč (po njenih besedah) “neprofitna organizacija, katere glavni namen je skrb za aktivno popestritev preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in na splošno družine.” Program sicer res izvajajo vsak dan, od 9h do 13h, vendar ne gre za varstvo, pač pa socializacijo otrok, pravi: “Niti nimamo statusa vzgojno-varstvene ustanove, zato o varstvu ne moremo govoriti. Gre predvsem za druženje, ki ga mi popestrimo s petjem, organiziramo praznovanje rojstnih dnevov, ustvarjajo otroci vsakodnevno, na njihovo željo se berejo pravljice, predvsem to.” Ker so starši to dejavnost tako rekoč posvojili in jo vsakodnevno koristijo, so pripravili vpis, saj so kapacitete prostorsko omejene, še pojasnjuje Zalarjeva. Sicer pa otroci v času delavnic dobijo tudi malico. Ob 13h oz. po koncu programa pa ponje prihajajo večinoma stari starši, saj so starši v tem času še na delovnih mestih.
Tamara Lebar, članica upravnega odbora DPM Ruše, pa je povedala, da Občina financira tri redne zaposlitve, ostalo so tri zaposlitve prek javnih del. Glede nepravilnosti pa, da ima Občina dovolj možnosti, da bi te popravila in z njimi našla nek dialog, da bi se se stvari uredile: “Časa je bilo več kot dovolj. Naš zadnji sestanek s predstavniki občine sega v mesec april in od takrat dalje se v bistvu ni spremenilo nič.”

Sequence-01.Still002-1

Prav o sestanku oz. o tem, da se niso odzavli na vabila, kjer bi se korektno pogovorili, uredili status Društva in razmere med njimi (torej predstavniki Občine in Društva), pa je govoril podžupan Občine Ruše Drago Pečnik: “Temu Društvu dejansko ukinjamo samo sredstva za plače. Bile so jim ponujene alternative v začetku leta, v preteklem letu, ampak za njih niso bile sprejemljive. Vztarajali so na obstoječih lokacijah, katere so za nas neprimerne. Niso primerne za vzgojo otrok, ne za te ustvarjalne delavnice. Prostori na Bezeni in v Rušah nimajo uporabnega dovoljenja in niso urejeni za izvajanje tovrstne dejavnosti.”
Naj omenimo še to, da so nam v pisarni direktorice občinske uprave pokazali Pojasnilo o delovanju CICI ustvarjalnih delavnic – dokument, v katerem je med drugim zapisano, da “Društvo prijateljev mladine Ruše nima odločbe, da deluje v javnem interesu”, ker mu je Ministrstvo za delo zavrnilo podelitev tega statusa, zato so sredstva, ki jih Društvo prejme brez javnega razpisa, neupravičeno in nezakonito dodeljena.

Sequence-01.Still004-1

Ker so maja lani (27.5.2013) na Občino prejeli tudi dopis ravnatelja vrtca in OŠ Janka Glazerja Ruše, v katerem Ladislav Pepelnik Občino obvešča o toliko manjšem vpisu otrok v vrtec, da sedaj namesto prejšnjih 12 deluje le 11 oddelkov, smo Pepelnika prosili za komentar: “Trenutno imamo še nekaj prostih kapacitet, predvsem v starejših skupinah. Glede na situacijo v Rušah, glede na število rojstev v Rušah, je to normalen pojav. Res je, da v primeru, če je vrtec poln, Občini ni treba toliko sredstev nameniti za pokrivanje razlike od plačila staršev do ekonomske cene. Mi smo v lanskem letu napisali pismo Občini, v katerem piše, da bi otroke, ki obiskujejo CICI delavnice, raje videli v našem vrtcu, vendar pa v naše kapacitete v tem trenutku vseh teh 38 otrok ne bi mogli sprejeti.” Sicer pa CICI delavnice Pepelnik pozdravlja. Pravi, da je bolje, da so otroci vključeni v takšno obliko delo, kot pa da bi bili doma: “kajti ugotavljamo, da tisti otroci, ki ostajajo doma v predšolskem obdobju, imajo težave pri vključevanju v delo v prvih razredih, zato se mi ta oblika dela zdi dobra, predvsem zato, ker vem, da bi bil v naš vrtec vključen samo en del teh otrok, večina pa bi ostala doma.”

Sequence-01.Still001-1

Podrobnosti v oddaji Občinski informator, v četrtek, 30. januarja ob 18.30 na BK TV.

Nenazadnje naj izpostavimo, da bodo pristojni (direktorica ruške občinske uprave Bojana Muršič, podžupan Drago Pečnik, predsednica Društva za prijatelje mladine Leonida Zalar ter članica upravnega odbora Društva) o tej temi govorili tudi v oddaji Na glas. Premierno bo na sporedu BK TV v soboto, 1. februarja ob 17.30, ponovitve pa bodo v torek, 4. februarja ob 10h, v sredo, 5. februarja ob 17.30 ter v četrtek, 5. februarja ob 22.30.

K zadevi pa so svoje mnenje podali tudi Stranka Mladih – Zeleni Evrope:
Stranka mladih - Zelenih Evrope izjava 1

Stranka mladih - Zelenih Evrope izjava 2

Druge novice

Comments

 • Janez

  29 januarja, 2014

  Naj se tudi društvo malo bol potrudi, da dobi potrebne papirje in ta status. Pa saj denar nemore pasti sam od sebe.

  Replay
 • Matjaž

  30 januarja, 2014

  Lokalni politiki se naj namesto s tem kako opravičevati svoje odločitve, ki prizadenejo tako veliko število občano, ukvarjajo z iskanjem rešitve. Tudi, če bi držalo, da se DPM ni hotel pogovarjati o potencialnih rešitvah, so oni v službi občanov. Neodgovorno je, da niso predvideli, da bo 38 otrok naenkrat ostalo brez varstva in te problematike niso načeli s starši. Ti smo skupaj z otroci namreč prizadeta stranka v tem postopku!
  Občinarji, niste sami sebi namen!
  Pa da ne bo pomote: Vemo in lahko dokažemo, da se občinska stran ni želela pogovarjati in iskati rešitve. Vstrajanje, da je bil to DPM, je navadno sprenevedanje.

  Replay
 • Društvo prijateljev mladine Ruše

  30 januarja, 2014

  Spoštovani,

  zaradi napačnih in zavajajočih izjav ge. Muršič in go. Pečnika, vam spodaj prilagamo zapisnik sestanka, ki ga je društvo DPM imelo z županom in direktorico v aprilu 2013. Nič iz tega zapisnika s strani občine ni bilo realizirano, prav tako občina ni naredila popolnoma nič, da bi stvari uredila (tako glede financiranja, kot glede objektov). Da se sedaj zvrača krivda na društvo je nedopustno.
  Za informacijo: društvo ima status, da deluje v javnem interesu! Tudi ta nepotreben papir smo pridobili.
  _________________________________________________
  Datum: 16.4.2013
  ZAPISNIK
  sestanka, ki se je odvijal dne 09.04.2013 ob 14.00. uri v prostorih župana Občine Ruše

  PRISOTNI:
  Predstavniki Občine Ruše: g. župan Uroš Štanc, g. podžupan Pečnik Drago in direktorica občinske uprave ga. Bojana Muršič.
  Predstavniki DPM Ruše: predsednica Leonida Zalar, Vesna Kušar, Metka Žvegla, Zlatka Letonja, Katja Jurkovič Urleb, Nataša Hiter in Tamara Lebar.
  Vse prisotne je pozdravil g. župan Uroš Štanc in izpostavil, da ima Občina Ruše namen, da ustvarjalne delavnice še naprej delujejo saj so unikaten primer dobre prakse takega delovanja in ukvarjanja z otroci v Sloveniji. Namen Občine Ruše ni, da bi se delavnice ukinile ampak, da se razreši določena problematika. V njegovem osebnem interesu in interesu Občine pa naj bi bila ohranitev delovanja ustvarjalnih delavnic za otroke. Nato je sledila predstavitev problematike delovanja društva s strani Občine Ruše.
  Župan je predstavil objekt na Falski cesti 40 v Rušah, ki ga občina ponuja društvu v uporabo. Objekt je prenovljen z več prostori, sanitarijami oz. kopalnicami, z zunanjo travnato površino ter ograjen. V omenjenem objektu bi bilo prostora za približno 25 do 30 otrok tako, da bi se na dani lokaciji združili skupini iz delavnic Bezena in Ruše. Tako bi se po mnenju župana zmanjšali tekoči mesečni stroški saj bi bili ti samo za dve lokaciji in ne tri tako kot do sedaj. Seveda se je pojavilo vprašanje društva kakšni so dosedanji stroški na vseh lokacijah in kakšni bi naj bili v prihodnje in kdo jih bo kril. Na vseh treh lokacijah so objekti namreč namenjeni tudi drugim uporabnikom tako, da Občina Ruše do sedaj še ni dala podatkov kolikšen del mesečnih stroškov odpade na DPM Ruše. Prav tako ni znano kakšni bi bili stroški na novi predlagani lokaciji na Falski cesti 40, saj ima Občina Ruše podatke samo za leto 2011, za leto 2012 pa jih ni pridobila s strani prejšnjih uporabnikov VDC Polž. Po besedah župana, bi se naj financiranje DPM Ruše izvajalo do konca leta 2013 tako kot do sedaj, kar pomeni, da društvo ne plačuje najemnine in obratovalnih mesečnih stroškov ne glede na kolikih lokacijah se nahaja. Za naslednje leto pa za enkrat po besedah g. župana še ni načrtov oz. predlogov kako bi se naj DPM Ruše financiralo oz. ne more dati nobenih obljub, da bodo stvari potekale kot doslej. Ga. Muršič je sicer odgovorila, da nimajo namena pobirati najemnine, kar društvu, ki ima status, da deluje v javnem interesu tako ali tako ne morejo. G. župan pa je omenil minimalno najemnino tam okrog 50 EUR na mesec. Ali je to mišljeno na posamezno lokacijo ali skupen znesek vseh lokacij ni bilo dorečeno.
  Ga. Bojana Muršič je nato predstavila problematiko financiranja društva, ki bi naj bilo po mnenju občine netransparentno in nezakonito. Te informacije bi naj pridobili s strani Računskega sodišča, katero bi naj na Občino Ruše poslalo že kar tri dopise glede omenjene problematike. Ga. Muršič omenjenih dopisov ni imela s seboj na sestanku tako, da jih predstavniki društva tudi nismo mogli videti oz. prebrati. Po besedah ga. Muršič bi naj Računsko sodišče zapisalo, da se morajo vsa društva financirati na osnovi javnega razpisa. Prav tako bi si po mnenju občine društvo moralo pridobiti status, da deluje v javnem interesu. Društvo je občino seznanilo, da je v fazi pridobitve statusa, da deluje v javnem interesu vendar se pojavlja problem zaradi unikatnega načina delovanja samega društva na katero ministrstvo poslati vlogo saj je bila prva vloga zavrnjena. Tukaj je župna g. Štanc povabil predsednico društva ga. Zalar, da se dne 15.04. pridruži predstavnikom Občine Ruše na sestanku oz. druženje s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, katere bo lahko povprašala kako in kaj ji predlagajo glede pridobitve statusa, da društvo deluje v javnem interesu. Prav tako, je društvo seznanilo Občino Ruše, da smo pridobili informacije s strani nekaterih društev kako delujejo in kako si financirani. Omenil se je primer Zveze prijateljev mladine Maribor katera nima statusa, da deluje v javnem interesu in ga tudi nima namena pridobiti. Pod zvezo deluje Društvo prijateljev mladine Maribor, ki pa ima status, da deluje v humanitarne namene. Financirani so iz proračuna Mestne občine Maribor in imajo v upravljanju velik objekt na Razlagovi 16 v Mariboru. Se pravi, da delujejo enako kot DPM Ruše in so enako tudi financirani.

  G. župan je izpostavil tudi problematiko, ki bi naj bila na relaciji delavnice – javni vrtec. V vrtcu Ruše bi naj po županovih besedah bil primanjkljaj za približno 40 otrok. Predstavniki društva so izpostavili, da samo delovanje ustvarjalnih delavnic in javnega vrtca ni primerljivo. V primeru delavnic gre za 4 – 5 urno ustvarjanje in ukvarjanje z otroci, nato pa morajo starši poskrbeti za varstvo svojih otrok, saj nobena služba ne omogoča, da bi lahko starš prišel po otroka že okrog 13.00. ure. Zato imajo starši urejeno popoldansko varstvo, ko otrok zapusti ustvarjalne delavnice. V kolikor takšna oblika s strani staršev ne bi bila mogoča, bi bili prisiljeni vpisati otroka v celodnevno varstvo. Zato po mnenju DPM Ruše ti otroci tako ali tako ne bi bili vpisani v javni vrtec.

  Nato pa se je g. župan dotaknil še dveh objektov v katerih delujejo delavnice ter druga društva in sicer na lokaciji Bezena in Ruše. Po informacijah g. župana gre na Bezeni za objekt, ki je črna gradnja in brez uporabnega dovoljenja. Občina je sicer v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja vendar ga po besedah župana naj ne bi dobili. Vzrok za to bi naj bila oblika strehe objekta. Vendar pa je Občina Ruše po besedah župana odkupila zemljišče okrog objekta. Tako se poraja vprašanje s strani DPM Ruše kaj se bo na omenjeni destinaciji izvajalo oz. za kaj bi se naj objekt uporabljal v primeru, da gre DPM Ruše iz tega objekta ven. Po besedah g. župana ne bo nihče drug zasedel omenjenega objekta, vsaj ne, da bi bil sofinanciran s strani Občine Ruše. DPM Ruše je v tem primeru obvestilo Občino Ruše, da so z omenjeno problematiko seznanjeni tudi na Krajevnem odboru Bezena in niso prav nič navdušeni nad tem, da bi ustvarjalne delavnice zapustile ta objekt, saj bi po njihovem mnenju zamrlo otroško vzdušje in življenje v kraju, ki ga prinašajo ti otroci.
  Prav tako bi naj bila zgradba v Rušah brez uporabnega dovoljenja. Stavba je sicer stara ampak ustvarjalne delavnice v njej funkcionirajo že vrsto let. V primeru, da pride do gradnje doma za ostarele se bo ta stavba porušila. Vendar po besedah g. župana stvari še niso tako daleč, da se bo dejansko začelo kaj graditi. Občina je odkupila zemljišča, tu so se pa zadeve ustavile saj Občina Ruše nima denarja, da bi financirala gradnjo doma. Tako se po mnenju župana vsaj še 3 oz. 4 na tem področju stvari ne bodo premaknile. Ker pa je objekt brez uporabnega dovoljenja in so stroški ogrevanja v zimskem času visoki, župan predlaga, da se tudi ta lokacija ukine in se delavnice preselijo na Falsko cesto 40. Seveda DPM Ruše zanima kaj bo na tej lokaciji v primeru, da gredo delavnice ven. Odgovor je bil enak kot za Bezeno, da nihče drugi ne bo koristil tega objekta.

  Predstavniki Občine Ruše so izpostavili tudi problematiko zavarovanje otrok. V kolikor bi prišlo do kakšne poškodbe ali nesreče se bojijo odškodninskih tožb s strani staršev saj so objekti v lasti Občine Ruše.

  Glede na vse povedano in predstavljeno so se predstavniki Občine Ruše in predstavniki DPM Ruše dogovorili, da stvari do 30.06.2013 ostanejo take kot so. Tudi morebitna selitev dveh delavnic na novo lokacijo in s tem združitev v eno enoto se prestavi na začetek novega šolskega leta 01.09.2013. V tem času pripravi Občina Ruše pisno ponudbo z izdelanim načrtom kako si predstavlja delovanje DPM Ruše v prihodnosti. Kakšno je in bo nadaljnje financiranje društva s strani Občine Ruše, kakšni so stroški društva na vseh treh lokacijah in kakšni bi naj bili na novi lokaciji. Kaj bo z najemnino v prihodnje. Kaj bo s spornimi stavbami na lokaciji Bezena in Ruše, kdo jih bo ali ne bo uporabljal in kakšni so načrti glede uporabe zemljišč na teh lokacijah. Prav tako naj Občina Ruše doda načrtu poročila, ki jih je dobila s strani Računskega sodišča, da se tudi društvo seznani z napisanim. Šele, ko bo društvo prejelo ponudbo z izdelanim načrtom in poročili Računskega sodišča, bo sklicalo sestanek vseh članov nadzornega in upravnega odbor, kje bodo dorečene stvari glede selitve, obratovalnih stroškov, najemnine, zavarovanja ipd.
  Posledično pa sledi tudi sestanek na katerem bodo prisotni predstavniki občine Ruše, predstavniki DPM Ruše ter vsi starši otrok, ki so vpisani v ustvarjalne delavnice.

  Pripravila: Tamara Lebar
  __________________________________________________________________

  Replay

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.