00:36, pon, 4. Mar

Ruški svetniki očitali slabo realizacijo proračuna in višje stroške informiranja: “Nesprejemljivo je, da bi se 70.000 evrov porabilo za stroške informiranja”

Na 8. redni seji občine Ruše so med drugim obravnavali spremembo odloka o proračunu Občine Ruše ze letošnje leto. Po besedah svetnikov je realizacija proračuna precej slaba, nekatere motijo tudi razlike na postavkah, bojijo se, da bo na koncu leta izgovorov preveč. Gibanje Svoboda je predlagalo amandma, saj so bila sredstva, namenjena za investicije javnih poti, zmanjšana, med tem, ko je sredstev na postavki Stroški informiranja več.

“Ključno je, da se nam je v letu zgodilo marsikaj, kaj se tiče naravnih nesreč. Da smo morali zaradi tega odpreti nove postavke, ki jih imamo v rebalansu, da so se sredstva precej prerazporedila, da je zaradi tega drugačna dinamika prihodkov in odhodkov ter kakšne so prioritete,” je v uvodu povedala županja občine Ruš, Urška Repolusk.

Več denarja za stroške informiranja, manj za investicije v javne poti

Gibanje Svoboda je k omenjenemu odloku predlagalo amandma, ki je predvideval črtanje sredstev na postavki Stroški informiranja iz zagotovljenih 50.000 evrov v proračunu za leto 2023 v višini 70.000 evrov v rebalansu in prenos razlike 20.000 evrov na postavko Investicije javne poti, kjer so na občini zmanjšali predvidena proračunska sredstva iz 120.000 evrov za leto 2023 na zgolj 23.600 evrov. “Predlagamo, da se sredstva na tej postavki dvignejo za omenjenih 20.000 evrov,” so še zapisali v amandmaju.

Postavka po besedah županje že višja od 50.000 evrov

Županja je povedala, da je postavka za informiranje že višja od 50.000 evrov: “Tako da iz te postavke v bistvu ne moremo jemati teh 20.000 evrov,” je dejala Repoluskova in dodala, da se Gibanje Svoboda ni opredelila, za kateri podprogram investicije javnih poti bi ta sredstva namenila. “Ta amandma je neusklajen in ga prosim uskladite do konca razprave ali pa ga umaknete,” je še dejala.

“Županja je znatna sredstva namenila za zvišanje lastne promocije”

Darko Knez, Gibanje Svoboda, se je odzval: “Gre za denar na podprogramu na postavki 4315/420401 Novogradnje.” Pojasnil je, da amandma predlagajo, saj menijo, da so investicije za javne poti nujno potrebne. “Županja je znatna sredstva namenila za zvišanje lastne promocije. To je nesprejemljivo, saj investicije v poti dvigujejo kvaliteto življenja.”

“To je absurdno. Kdo potrebuje promocijo občine, ki ima tako slabo stanje javnih poti. Predlagam, da se sredstva za promocijo zmanjšajo in prerazporedijo, kot smo predlagali,” poudari Knez.

Med drugim je dejal: “Za slikanje, za postavljanje pred občani, rezanje trakov, karkoli, denar se najde, za vse ostalo pa ga ni, žal.” Repoluskova mu je odvrnila, da meni, da je presegel nivo.

“Nesprejemljivo je, da bi se 70.000 evrov porabilo za stroške informiranja”

Lovro Bačun, 2×2 Neodvisna lista, je povedal: “Menim, da se na teh postavkah ne bi smeli braniti denarja, ampak pljuniti v roke in začeti z delom ter maksimalno realizirati proračun.” Amandma je podprl: “V preteklih letih je bilo informiranje v občini Ruše dobro za manj denarja. Ne govorim v zadnjih 2, 3 letih, ampak še nekoliko nazaj.” 

Amandma je med drugim podprla tudi Bojana Muršič, SD, ki je dejala, da so za informiranje v drugem branju namenili 50.000 evrov, zato se ji zdi prav, da se bi sredstva, ki so bila na razpolago tako tudi trošila: “Nesprejemljivo je, da bi se 70.000 evrov porabilo za stroške informiranja, med tem, ko je v eni izmed mestnih občin poraba stroškov informiranja, ki zajemajo tudi snemanje in izdajo občinskega glasila, v višini 105 tisoč.”

Predlog amandmaja za porazporeditev 20.000 evrov je podprlo 17 svetnikov.

“Pri desetih milijonihje to drobiž”

Ladislav Pepelnik, Neodvisna lista #SKUPAJ, je komentiral: “Če je teh 20.000 evrov problem, da sprejmemo rebalans proračuna, potem jaz ne vidim problema. Z lahkoto ga podprem. A moramo se zavedati, da imamo od zadaj pri 10 milijonih proračuna še kup drugih stvari, ki jih je potrebno speljati.”

Slaba realizacija: Realizacija investicije v gasilstvo zgolj 28 odstotna

Barbara Jert, ZA – Združena akcija je dejala, da se je sicer za 5.000 evrov zvišala investicija v gasilstvo: “Vendar me žalosti, da je realizacija 28 procentov. Smo meseca oktobra in menim, da bi ta realizacija morala biti veliko višja. Menim tudi, da gasilci ta denar čakajo, ker gre pač za investicijo, ki jo verjetno morejo pokriti oni, tako da ne vidim razloga, da je takšna realizacija.” Repoluskova je komentirala, da so gasilci seznanjeni s situacijo in da so v dogovoru glede izplačila zneska.

“Rušanom smo rekli, če boste plačevali višje položnice, bo od tega nekaj denarja vloženega”

Tomi Prosnik, ZA – Združena akcija, je ob tem dejal: “Vse, kar vidim iz tega proračuna je, da je zelo slaba realizacija. Ni slaba na tekoči porabi, je pa izredno slaba na investicijah. Če se spomnimo, ko smo sprejemali ta proračun, je bilo rečeno, kako je investicijsko naravnan, kako so naše prioritete investicije, predvsem dva projekta sta se omenjala, energetska sanacija in kanalizacija.” Opomnil je, da se mu zdi, da to ni v dobro kraja in da bo na koncu ponovno ogromno razlogov, zakaj ne bo realizacije.

“Zadnjič je bila dana pobuda, da bi imeli usklajevalni sestanek, tako bi tričetrt teh težav lahko rešili prej. Rekli smo, da bi imeli sestanek preden gre gradivo na odbor. O tem se pogovarjamo že desetič. Ne vem, v čem je smisel,” je dejal Jernej Ajd, 2×2 Neodvisna lista. Dodal je tudi, da je zaposlenih na občini veliko, glede na velikost občine in dodal, da bi se dal tukaj marsikaj privarčevati. Poudaril, da nima v mislih odpuščanj. Povprašal je, kje se je porabilo toliko denarja, da ga morajo z rebalansom dodajati.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2023 – hitri postopek, je bil sprejet z osmimi glasovi za.

Sprejet tudi županjin amandma

Županja je sicer predlagala amandma, da se v načrtu razvojnih programov projekt OB108-23-0004 Izvedba sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo OŠ
Ruše preimenuje v projet OB108-23-0004 Nadgradnja tehničnih sistemov v Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše.

Predlog je bil soglasno sprejet.

 

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *