Svetniki Destrnika odločili, da pošte ne bo

Današnjo izredno sejo je sklical župan Pukšič v želji, da svetniki sprejmejo DIP, ki bi omogočil občanom, da v Destrniku ostane pošta, prav tako pa se bi omogočili ustrezni prostori Upravni enoti in policiji.

Župan je predstavil možnosti rešitev, svetniki pa njegovemu predlogu niso sledili. S pet glasovi za in pet proti, predlagana rešitev ni bila sprejeta.

Svetniki, ki niso potrdili predloga, se večino časa niso koncetrirali na samo temo, temveč so govorili o svojih osebnih zamerah do župana.

Tako je eden izmed svetnikov omenil, da bo glasoval proti pošti, ker bi mu naj po telefonu grozili. Župan Pukšič in svetniki so grožnje po telefonu obsodili, ob tem pa je župan poudaril, da je prav, da svetniki ne odločajo zaradi osebnih razlogov, ampak naj odločajo v dobrobit občanov.

Pukšič je sam priznal, da rešitev, ki je v tem trenutku na mizi, ni idealna, a žal druge rešitve ni, saj je zaradi odločitve prejšnjega župana in občinskega sveta, prišlo do velikih odškodnin zaradi slabih odločitev, ki so prinesle več kot milijon dolga občini, ki jih je občina morala poplačati in žal sedaj trpi razvoj občine.

Več sledi….

Več sledi.