18:28, sre, 12. Jun

V Hočah potrdili prostorski načrt za Magno

Občinski svet Občine Hoče-Slivnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica spremembe in dopolnitve št. 5 s 17 glasovi ZA in 1 PROTI.

seja hoče

Občinski svet Občine Hoče-Slivnica je na 19. redni seji potrdil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Hoče-Slivnica spremembe in dopolnitve št. 5 – OPN SD5.

Od vključno 25.7.2017 do vključno 9.8.2017 je poteka javna razgrnitev sprememb in dopolnitev št.5 Občinskega prostorskega načrta po skrajšanem postopku. Javna obravnava je potekala 2.8.2017 in upoštevali so se tudi predlogi za dopolnitve, ki so bili podani v zakonskih rokih. S pomočjo Krajevne skupnosti Rogoza in Civilne iniciative Rešimo Rogoški gozd je Občini Hoče-Slivnica uspelo prepričati državo, da morajo biti izravnalni ukrepi na ravni celotne države ter da je lahko največja žrtev, ki so jo občanki in občani Občine Hoče-Slivnica pripravljeni prenesti cca 1 % poseka rogoškega gozda. Kot naslednji korak je sledila potrditev Občinskega prostorskega načrta SD5.

Občina je v spremembah in dopolnitvah št, 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče- Slivnica opredelila usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč za spremembo namenske rabe v EUP SL20 in zaporedje teh usposobitev v skladu s površinami posameznih faz gradnje v EUP SL20. Zaradi nujnosti nadaljevanja postopkov pri poseganju v prostor in težav, ki se pojavljajo v tem postopku, občina prilagaja zaporedje usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč za prvo fazo izgradnje v EUP SL20. Pri tem velja posebej izpostaviti, da se za fazo I zagotovijo nadomestne površine in ne pride do poseka gozda v tako velikem obsegu, kot je bilo predvideno v prvotnem OPN SD2. Se pravi se upošteva doseženi kompromisni predlog z Ministrstvom za kmetijstvo RS, da se za I. fazo iz prvotno predvidenih 8,62 ha zmanjša posek gozda za 4,62 ha na 4 ha.

Za nadaljnje faze morebitne gradnje Magne pa bo potrebno še poiskati nadomestna zemljišča na ravni celotne države, da se prepreči nadaljnjo sekanje rogoškega gozda. “Vesel sem, da gremo proti cilju in, da smo uspeli poiskati skupno rešitev, da bomo pri vzpostavljanju proizvodne cone za Magno Nukleus posekali minimalno možno gozda. Sam sem velik zagovornik narave, zelenega turizma in zelenih destinacij. Na Občini delamo tudi odločne korake v smeri zelenega turizma in občine prijazne občankam in občanom. Obenem pa skrbimo, da bo občina tudi gospodarsko in vsesplošno razvita in privlačna,” je povedal Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.