08:51, tor, 23. Apr

V Sv. Andražu javni razpis o dodeljevanju sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Sv. Andraž v Slovenskih  goricah je objavila javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveti Andraž v Slov. goricah v letu 2020.  Gre za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) s kapaciteto do 50 PE na območjih, ki so določena s programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah.

Višina razpisanih sredstev je 5.000 evrov, višina subvencije pa znaša do  1.200 evrov na gospodinjstvo. Razpis je odprt od 9. marca 2020 do porabe sredstev, najkasneje pa do 23. oktobra 2020 do 12. ure. Sredstva se dodeljuje na podlagi razpisa, ki je odprt do porabe zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah v tekočem letu. Sofinancira pa se razliko med odmerjenim komunalnim prispevkom v skladu z veljavnim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki bi ga vlagatelj moral plačati, če bi bilo zemljišče opremljeno z javno kanalizacijo in upravičenimi stroški postavitve male komunalne čistilne naprave, oziroma največ 1.200 evrov na gospodinjstvo. Sredstva se bodo razdelila med vlagatelje do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja.

Pogoji za pridobitev sredstev

Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MKČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Upravičenci do sredstev so lahko izjemoma tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. obratovalnico oziroma poslovnimi prostori na območju Občine Sv. Andraž v Slov. goricah, pri katerih se dejavnost izvaja v stanovanjskih objektih, in pri katerih se tehnološke odpadne vode odvajajo in čistijo skupaj z nastalimi komunalnimi odpadnimi vodami. Upravičenec do sredstev pa bo moral zagotoviti izpolnitev še nekaj pogojev. MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora po učinkovitosti ustrezati zahtevam Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, lokacija izgradnje MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije, objekt za katerega se bo ali se je nabavila MKČN mora biti legalen. Projekt je upravičen do sofinanciranja, če so stroški nastali po 1. januarju 2012.

Podrobnosti razpisa so objavljene na spletni strani Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, kjer je zapisano tudi to, da vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na občinsko upravo Občine Sv. Andraž v Slov. goricah (vloga mora biti na predpisanem obrazcu, ki se ga dvigne na občinski upravi občine Sv. Andraž v Slov. goricah ali na spletni strani občine: sv-andraz.si ).

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.