03:38, čet, 18. Apr

V zobozdravstvu do zdaj opravljenih za četrtino manj storitev kot lani

Upravni odbor ZZZS je skupščini predlagal sprejem rebalansa finančnega načrta za letos, s katerim načrtujejo, da bo zavod primanjkljaj v višini 120,7 milijona evrov pokril z lastnimi sredstvi. Podatki ZZZS kažejo tudi na manjše število opravljenih zdravstvenih storitev, v zobozdravstvu jih je bilo do oktobra opravljenih za četrtino manj kot lani.

FOTO: Pixabay.com

V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so za STA pojasnili, da so zadnji razpoložljivi uradni podatki o opravljenih in obračunanih zdravstvenih storitvah v breme ZZZS za obdobje do septembra. Podatki kažejo, da so izvajalci tudi v septembru nekoliko nadoknadili spomladanski izpad zaradi epidemije, še največ v ambulantah družinske medicine, kjer je bilo število obravnav v letu 2020 že večje kot v letu 2019 (za 1,6 odstotka oz. za 122.112 obravnav).

Manj obravnav kot v enakem obdobju lani

Sicer pa so v obdobju od januarja do oktobra v ambulantah družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja skupaj opravili 74.564 manj obravnav kot v enakem obdobju lani (0,8 odstotka manj), v zobozdravstveni dejavnosti 491.144 obravnav manj (24,4 odstotka manj), v specialistični ambulantni dejavnosti 1.452.395 (12,7 odstotka) manj storitev, v akutni bolnišnični dejavnosti pa so izvajalci obravnavali 25.236 manj primerov (9,9 odstotka manj) kot v enakem obdobju lani.

ZZZS bo letos glede na zadnje projekcije posloval s primanjkljajem prihodkov nad odhodki v višini 120,7 milijona evrov, kar je za 110,3 milijona evrov več, kot je bilo prvotno ocenjeno na začetku tega leta. Spremenjeni pogoji poslovanja ZZZS so predvsem posledica epidemije covida-19, ki je prinesla višje izdatke zaradi zdravljenja covidnih bolnikov, po drugi strani pa nižje izdatke zaradi manjše realizacije rednega programa zdravstvenih storitev. Hkrati so se v letošnjem letu zaradi epidemije spremenila globalna makroekonomska izhodišča, vplačanih je bilo namreč manj prispevkov zaradi upada gospodarskih aktivnosti.

Sprejet aneks k splošnemu dogovoru

Poleg tega je vlada sprejela aneks k splošnemu dogovoru, povečali so se nekateri odhodki zaradi zaradi uveljavitve višje plačne lestvice v zdravstvu, višjega regresa in dodatnih sredstev za delovno uspešnost delavcev. Zaradi vsega tega bo ZZZS ob koncu leta beležil za 87,2 milijona evrov manj prihodkov, kot je bilo predvideno s finančnim načrtom, ter 23,1 milijona evrov več odhodkov glede na prvotno načrtovane.

Zato je upravni odbor ZZZS v tem tednu predlagal skupščini sprejem rebalansa, ki ga je ZZZS predhodno že uskladil z ministrstvoma za zdravje in za finance, saj želijo pravočasno potrditev na vladi. Z rebalansom načrtujejo, da bo ZZZS primanjkljaj pokril v celoti iz lastnih sredstev, 34,8 milijona evrov iz sredstev rezervnega sklada ter 85,9 milijona evrov splošnega sklada. S tem pa bo ZZZS porabil vse presežke iz preteklih let. Naslednja seja skupščine bo 15. decembra in bo potekala virtualno.
VIR: STA

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.