09:26, tor, 23. Apr

Začetek gradnje hitre ceste Ormož-Markovci predvidoma poleti

Potem ko je gradbeno dovoljenje za hitro cesto Ormož-Markovci pred časom postalo pravnomočno, bo predvidoma sredi letošnjega leta stekla gradnja. Kot so za STA pojasnili na Darsu, so sredi februarja izvajalce, ki so jim v predhodnem postopku priznali sposobnosti, pozvali k predložitvi ponudb.

Gradnja bi se lahko pričela v začetku poletja, junija ali julija, trajala pa bo 30 mesecev od uvedbe v delo, torej predvidoma do konca leta 2026. Z novelacijo investicijskega načrta je vrednost investicije ocenjena na dobrih 73 milijonov evrov.

Kot so dodali na Darsu, celoten odsek zajema 5,73 kilometra dolg pododsek med Markovci in Gorišnico ter 10,36 kilometra dolg pododsek med Gorišnico in Ormožem, kjer so doslej že zgradili viadukt Sejanca.

V sklopu gradnje bodo zgrajeni tudi štirje nadvozi, 270 metrov dolg most čez kanal Hidroelektrarne Formin, most preko Pesnice, dva izvennivojska priključka, ob tem pa bodo prestavili sedanjo glavno cesto in lokalne ceste v skupni dolžni 1,47 kilometra in poljske poti v skupni dolžini 5,58 kilometra.

Še vedno pa potekajo usklajevanja glede ptujske obvoznice

Dars je že leta 2021 v postopku javnega razpisa za izvajalca v sklopu dvofaznega postopka priznal sposobnost štirim ponudnikom, in sicer Kolektorju CPG skupaj s Kolektor Kolingom, hrvaškemu Gradbenemu podjetju Krk s partnerji, Pomgradu s podjetjema CP Ptuj in Voc Celje ter avstrijskemu Strabagu.

Še vedno pa potekajo usklajevanja glede ptujske obvoznice oziroma ceste od Markovcev mimo Ptuja, ki še ni umeščena v prostor. Trenutno poteka študija variant v sklopu priprave državnega prostorskega načrta, in sicer za eno samo varianto, severno od Ptujskega jezera, ki je bila v okviru medresorske delovne skupine usklajena tudi z lokalno skupnostjo.

Po informacijah iz Darsa je postopek priprave državnega prostorskega načrta trenutno v fazi izdelave strokovnih podlag za študijo variant in predinvesticijsko zasnovo. V izdelavi je hidrološko hidravlična študija in hidrogeološke raziskave ter gradbeno tehnični elaborat, v sklopu katerega bo podana tudi končna ocena investicijske vrednosti.

Po pripravi strokovnih podlag bo sledila javna razgrnitev, priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in potrditev najustreznejše variante s strani vlade. Ko bo postopek umeščanja v prostor zaključen, bo izdelana projektna dokumentacije, odkupi nepremičnin, potrebnih za gradnjo ter pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnja, dodajajo na Darsu, kjer natančne časovnice glede tega dela projekta za zdaj še niso pojasnili.
VIR: STA

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.