07:17, sre, 24. Jul

Županja Ruš krivdo vali na športno sfero

V letošnjem letu so športna društva v Rušah pri financiranju prepuščena na milost in nemilost nove županje občine Ruše, Urške Repolusk.

Kot smo že poročali, so se športna društva znašla v velikih finančnih težavah, saj razpisa za financiranje športa ni bilo vse do konca aprila, denarja pa društva na podlagi prijave a razpis še vse do danes niso prejela.

Da denarja še ni, so krivi športniki sami
Županja Urška Repolusk za zamudo sprejetja letnega programa športa in s tem razpisa, krivdo vali kar na športno sfero ruš, saj naj ne bi dovolj hitro pripravila predloga letnega programa športa. Na naše vprašanje, zakaj Letni program športa ni bil pripravljen prej smo iz Občine Ruše dobili naslednji odgovor: “Letni program športa ni bil pripravljen prej, saj nismo prejeli usmeritev s strani športne sfere.” Nato smo kontaktirali Športno zvezo Ruše in jih prosili za pojasnilo. Športna zveza Ruše županji jasno odgovarja: “11.12.2018 je Športna zveza Ruše (v nadaljevanju: ŠZR) na Občino Ruše (v nadaljevanju: občina) naslovila prošnjo za sestanek z županjo. Prejeli smo termin 21.12.2018 ob 10. uri, ki pa žal predstavnikom ŠZR ni ustrezal, saj so funkcije v ŠZR volonterske, neprofesionalne narave, za predlagani termin pa bi bila potrebna daljša odsotnost iz službe. Po prošnji za nov termin, smo uskladili termin 22.2.2019 ob 8. uri. Na omenjenem sestanku smo županji predstavili celovito problematiko športa v občini z vidika ŠZR. Pri tem smo opozorili na odsotnost dolgoročne strategije o razvoju športa, o preteklem slabem sodelovanju občine in ŠZR pri pripravi Letnega programa športa in posledično na financiranja, o odsotnosti dialoga in neposlušnosti za potrebna povečanja sredstev za delovanje društev in načrtovanju investicij brez upoštevanja mnenj ŠZR. Opozorili smo tudi na pozno sprejemanje Letnega programa športa in proračuna in posledično izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje in pričetka financiranja društev. 12.2.2019 smo na občino posredovali spremembe lanskoletnega dokumenta Letni program športa, v katerem smo predlagali spremembo višine sredstev za sofinanciranje izvajalcev programov športa, in sicer iz dosedanjih, in hkrati aktualnih, 142.796,00€ na 155.131,87€. Tako menimo, da bi bil dokument lahko sprejet na marčevski seji Občinskega sveta Občine Ruše. V prihodnje si želimo, da bi bil Letni program športa sprejet v preteklem letu za naslednjo leto, saj je le-ta osnova za financiranje športnih programov in kot tak predstavlja podlago za pripravo proračuna. Pravočasni sprejem Letnega programa športa bi omogočil tudi zgodnejšo izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini.”

Dan rekreativnega športa Ruše
Dan rekreativnega športa Ruše

 

Županja z manipulacijsko izjavo med Rušane
Občina Ruše je včeraj na svoji občinski strani objavila, da razpisov niso mogli speljati prej, ker se je čakalo na proračun. Med drugim je na občinski spletni strani mogoče prebrati naslednje: “Razpisi za financiranje društev so bili vezani na sprejem proračuna in so bili objavljeni nekoliko kasneje, kot je to običajno. Kot je znano, smo v Občini Ruše želeli sprejeti realen proračun, ki bo po vseh postavkah deloval tudi v praksi. Zato se društvom za kasnejšo razdelitev sredstev opravičujemo. Odločitev o začasnih finančnih sofinanciranjih društev nismo sprejeli, ker bi lahko potrjen proračun bil drugačen od načrtovanega in bi društvom, ki bi na začasnih shemah načrtovali svoje aktivnosti, povzročil škodo. Ob tej priložnosti naj omenimo, da bomo v sodelovanju z društvi in preostalimi deležniki prilagodili pravilnike, ki bodo olajšali financiranje društev v naši občini.” A kot smo že poročali, za izvedbo razpisa za financiranje športa ni potreben sprejet proračun, ampak letni program športa Ruše, ki pa ga je imela županja na mizi že v začetku meseca februarja. Športna društva pa denarja še danes niso prejela. Je pa zanimivo, da je županja sklicala izredno sejo za direktno financiranje Društva prijateljev mladine Ruše in podala predlog, da se društvu nameni 30.000 EUR, kljub temu, da na seji ni predložila finančnega in programskega programa delovanja društva. Ali za vsem tem stoji politično kupčkanje naj presodijo občani in občanke sami, a vsekakor ni zanemarljivo, da je v Društvu prijateljev mladine Ruše zaposlena dolgoletna partnerka podžupana in svetnika neodvisne liste 2×2, Jerneja Ajda.

Dvojna merila pri razumevanju in sodelovanju z mladimi
V včerajšnji izjavi na strani Občine Ruše lahko preberemo, da bo skrbela za mlade. V študentskem klubu KURS so nad to izjavo presenečeni. Županja Urška Repolusk si kljub prizadevanjem članov KURS-a vse do danes ni vzela časa za sestanek, torej po več kot 6 mesecih svojega županovanja se ni niti sestala z najbolj aktivnim Študentskim klubom v Rušah. Tim Šenveter iz KURS-a nam je povedal naslednje: “Ob menjavi občinskega vodstva smo novoizvoljeni županji Urški Repolusk želeli predstaviti naš letni plan. Načeloma imamo vsaj enega ali dva večja dogodka pri katerih je bila do zdaj občina vedno pripravljena pomagati. Finančno ali kakšno drugo obliko pomoči. Letos pa iz občine nismo bili deležni nobene pomoči. Imeli smo sicer že dogovorjen termin za sestanek z županjo, katerega je občina preklicala le dan pred dogovorjenim srečanjem, zaradi prezaposlenosti županje. Nato smo se dogovorili za drugi termin, na katerega smo morali čakati skoraj en mesec. Nato se je zgodba ponovila. Tik pred dogovorjenim terminom ga je občina, brez kakršnekoli razlage, vnovič odpovedala. Verjetno je vsakemu jasno, da ob takšni praksi, tretjega termina nismo več želeli.” Šenvetra smo nato zaprosili za komentar o takšnem načinu komuniciranja z mladimi in zapisu na spletni strni občine, kjer občinsko vodstvo želi, da se v prihodnje v delovanje društev vključi čim več mladih in otrok. Šenveter je zadevo komentiral takole: “Mislim, da lahko govorim z večinskim glasom vseh mladih v Rušah, ki smo mnenja, da na občini za nas ni pravega posluha. Tako je bil letošnji, že 6. KURS Fest izpeljan popolnoma brez občinske podpore in prvič se je zgodilo, da na naših plakatih ni bilo občinskega grba.” 

Dan rekreativnega športa Ruše je zmeraj dobro obiskan. Predvsem med mladimi.
Dan rekreativnega športa Ruše je zmeraj dobro obiskan. Predvsem med mladimi.

Prav tako so želeli mladi iz večih društev ustanoviti Mladinski svet, katerega glavni pobudnik je bil Blaž Sternad, trenutni občinski svetnik Slovenske demokratske stranke. Z ustanovitvijo Mladinskega sveta so nekako želeli vplivati na županjo, da mladim nameni več denarja, saj je zanje namenjenega občutno premalo. “Pri tem pa žal nismo bili uspešni. Predlagali smo kar nekaj postavk v proračunu, najbolj pomembna je bila prav gotovo postavka o sofinanciranju neprofitnih mladinskih organizacij v kateri smo predlagali sredstva v višini 10.000 evrov. S tem bi vzpodbujali ustvarjanje mladih, povečali kvaliteto življenja mladih in jim dali informacijo, da v občini nekaj pomenijo ter tako dobijo priložnost za razvoj v regiji in sami občini. Občina je nato vse naše predloge obravnavala kot nepopolne, saj so bili časovno omejeni. Mi smo vse predloge poslali po elektronski pošti, od koder so takoj romali v koš za nepopolne predloge. Takšen način se mi zdi popolnoma zgrešen, saj smo želeli poskrbeti za boljše življenje mladih od občine pa dobili zgolj odgovor, da so naši predlogi nepopolni. Takšen odnos občine se mi zdi skrajno nesmiselen in neprofesionalen. Predlagali smo tudi 8.000 evrov za sanacijo športnega objekta NK Pohorje, kjer je včlanjenih 150 otrok, vendar je bil tudi ta predlog zavrnjen.”

Vse torej kaže, da ima Občina Ruše pri skrbi za društva dvojna merila. Za eno društvo, ki se ukvarja z mladimi je županja celo sklicala izredno sejo in jim s podporo koalicijskih svetnikov namenila direktno financiranje oziroma denar brez razpisa, med tem, ko ostali ne pridejo niti do sestanka z županjo ali možnostjo financiranja Mladinskega sveta Ruše. Mladi v Rušah so torej upravičeno zaskrbljeni nad trenutnim dogajanjem.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.