08:52, sre, 24. Jul

Županja Ruš v predlogu proračuna skrbi predvsem zase

Kot smo že poročali je prvi osnutek oziroma županjin predlog proračuna za leto 2019 bil slabo pripravljen s čimer so se takrat strinjali tudi nekateri koalicijski svetniki. Opozicija je županji očitala predvsem to, da je prvi osnutek proračuna pripravila brez predhodnega usklajevanja z opozicijskimi svetniškimi skupinami, kot je obljubljala v predvolilnem času s sloganom “povezane barve”. Tako je točko o proračunu kar sama črtala iz dnevnega reda občinske seje.

Urška Repolusk med vodenjem občinske seje
Urška Repolusk med vodenjem občinske seje

Nov predlog proračuna za leto 2019
Zdaj je županja Urška Repolusk pripravila nov predlog, ki kaže na to, da bo županja do svojih interesov precej radodarna medtem, ko je znižala precej sredstev na področju investicij in rednega vzdrževanja. Nov osnutek oziroma predlog proračuna za leto 2019 med drugim predvideva kar 52.500 eurov več za pisarniški in splošni material, kar bi lahko pomenilo županjino željo po prenovi občinske pisarne. Tudi postavka županje se je, potem, ko jo je Repoluskova že v prvem predlogu povišala za skoraj polovico (iz 47.951 eurov na 90.635 eurov), zdaj zvišala še za dodatnih 2.000 eurov. Po naših informacijah bi si naj s tem povišanjem županja privoščila nakup novega računalnika. Vse kaže, da bo županja družabno naravnana, saj je za izvedbo protokolarnih dogodkov namenila kar 17.500 eurov več kot v prvem predlogu in 20.000 eurov več kot je za to namenil njen predhodnik Uroš Razpet. Tukaj gre predvsem za stroške proslav, prireditev in sprejemov. Prav tako se za 42.325 eurov viša postavka za plače zaposlenih, kar najverjetneje kaže na nove zaposlitve na občini. Prav tako se je zvišala postavka izdatkov za službena potovanja. V novem predlogu prav tako ostaja željen nakup novega avtomobila v višini 25.000 eurov. Kaže, da bo županja na občini naredila celotno revizijo preteklega poslovanja, saj je za to namenila kar 30.000 eurov oziroma 22.000 eurov več kot je predlagala v prvem osnutku proračuna za leto 2019.
Po drugi strani pa je županja precej manj radodarna do adaptacije Kulturnega doma Ruše, kateri je zmanjšala sredstva za dobrih 193.000 eurov. Prav tako županja za dobrih 16.000 eurov zmanjšuje sredstva za umetniški program, kamor so vštete tudi plače Centra za mlade Ruše (CEZAM). Za kar 55.700 eurov pa je županja zmanjšala postavko za šport in prostočasne aktivnosti, kamor so vštete tudi investicije na tem področju. Je pa za 20.000 eurov povišala sredstva za medgeneracijski center, kjer domuje društvo Zavetje, katerega predsednica je koalicijska svetnica Irena Kukovec Stajan. Županja prav tako ne predvideva sofinanciranja programov za mlade, kljub temu, da so, po naših informacijah, na tem področju občino prosili za sofinanciranje v višini 7.000 eurov. Prav tako je županja v novem predlogu za kar 181.372 eurov znižala sredstva za investicije k čemur spadajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Še vedno pa ni jasna vizija županje kar se tiče financiranja izgradnje doma starostnikov. So pa stroški informiranja ostali približno enaki kot prejšnja leta, četudi jih je županja želela minimalizirati, saj je v ta namen že ukinila izhajanje Ruških novic in snemanja občinskih sej.

Nov predlog proračuna je tako naravnan predvsem v prid županji, ki pri sebi ni toliko varčevala, saj si želi privoščiti novo pisarno, sodelavce, avto, proslave, prireditve in sprejeme. Po drugi strani pa ne nameni nič za sofinanciranje programov za mlade, zmanjšuje sredstva na področju športa in prostočasnih aktivnosti, umetniškemu programu in investicijam v novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Prav tako je iz razvojnega programa razvidno, da se je zmanjšalo investicijsko vzdrževanje kanalizacije iz predvidenih 490.000 eurov na 350.000 eurov.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.