02:12, pon, 20. Maj

Odpirajo se prijave na letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču

Prijava na letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču bo tudi letos potekala samo preko spletne aplikacije, ki bo objavljena na tej spletni stani v ponedeljek, 13. maja 2024, ob 11. uri dopoldne.

Spletna aplikacija je za uporabo enostavna in prilagojena tudi tistim, ki niso najbolj vešči dela z računalnikom. Podatki, ki jih bo potrebno vpisati, so enaki kot so bili na prijavnicah prejšnja leta.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Prijavnice se preko spletne aplikacije vnašajo direktno na ZPM Maribor, preko spletne aplikacije pa se po času prejetja prijavnic tudi zapirajo zapolnjeni termini. Ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna. Možna pa je prijava na čakalno listo za posamezno izmeno, dokler se tudi čakalna lista ne zapolni.

Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak samo na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso prijavljeni v kateri od izmen, ki je še prosta, z oddajo prijave na čakalno listo v času oddaje nimajo zagotovljenega letovanja.

Če bo izmena ob začetku izpolnjevanja prijavnice še prosta in se bo zapolnila preden prijavitelj izpolni in odda prijavnico, bo prijavitelj pred oddajo o tem obveščen in bo lahko izbral drugo, še prosto izmeno ali čakalno listo. Že vnešeni podatki pa bodo ostali vpisani.

Na začetku izpolnjevanja prijavnice prijavitelj najprej izbere lokacijo letovanja (DMZ Pohorje ali VIRC Poreč), v naslednjem koraku pa izbere:
– subvencionirano letovanje: velja kot je zapisano spodaj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024 preverite za občino otrokovega stalnega bivališča,
– subvencionirano in zdravstveno letovanje: velja kot je zapisano spodaj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024 preverite za občino otrokovega stalnega bivališča, poleg tega bo otrokov osebni zdravnik posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja,
– zdravstveno letovanje: otrokov osebni zdravnik bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja (ne prilagate nobenih dokazil za subvencioniranje),
– samoplačniško letovanje: starši/skrbniki sami poravnajo polno ceno letovanja in ne uveljavljajo nobene subvencije ter ne prilagajo nobenih dokazil.

Da pri izpolnjevanju prijavnice ne bo prihajalo do zapletov, starše prosimo, da si pred prijavo pripravijo:
– veljaven otrokov osebni dokument,
– otrokovo zdravstveno kartico,
– svojo davčno številko in
– skenirano celotno (vse strani odločbe!) veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku (ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane oz. izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in do subvencije prehrane (potrebno je priložiti potrdilo CSD o neupravičenosti), se lahko priložita skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2023 od obeh staršev in dokazilo o številu družinskih članov), da jo bodo v postopku izpolnjevanja spletne prijavnice lahko priložili – poglejte dokument Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024, kjer je navedeno za vsako občino posebej, kakšen je postopek za subvencionirano letovanje.

V naslednjih korakih se vpišejo zahtevani podatki o otroku, starših/skrbnikih in plačniku. Pomembno je, da se vpiše pravi e-mail naslov, ker bo na tega poslana izpisana prijavnica v pdf formatu.

Podatki, ki morajo biti obvezno vpisani, drugače oddaja prijavnice ni možna:
* za otroka:
– naslov stalnega bivališča,
– EMŠO otroka,
– otrokova številko ZZZS – številka na zdravstveni kartici pri zdravstvenem letovanju,
– številka otrokovega veljavnega osebnega dokumenta, datum izdaje ter kraj izdaje (osebna izkaznica ali potni list),
– podatki o otrokovem osebnem zdravniku (ime, priimek in zdravstveni dom ali ambulanta),
* za starša/plačnika:
– osebni in kontaktni podatki staršev/skrbnikov/plačnikov in e-mail naslov za obveščanje (preverite vpisani e-mail naslov, ker boste na njega prejeli izpis prijavnice – pdf dokument),
– davčna številka.

Pred oddajo prijavitelj vpiše še morebitne opombe – če bi nam radi kaj dodatno sporočili (npr. informacije glede zdrav. predlogov, priloženih dokazil, če bo mogoče imel otrok nov dokument idr.). Pred zaključkom prijave je potrebno obvezno prebrati IZJAVO in potem se prijava zaključi.

Pregled/preverjanje vpisanih podatkov bo možno s kliki nazaj po posameznih korakih v prijavnici. Celotnega predogleda prijavnice pred oddajo ne bo, bo pa vsak prijavitelj prejel izpis prijave na e-mail naslov, ki je bil vpisan na prijavnico.

Subvencionirano letovanje, glede na občino stalnega bivališča otroka:
– za občine MO Maribor, MO Ptuj, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Pesnica je v postopku izpolnjevanja prijavnice potrebno priložiti celotno skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane (oba dokumenta izdaja pristojni CSD v Sloveniji). Le izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in do subvencije prehrane (potrebno je priložiti potrdilo CSD o neupravičenosti), se lahko priložita skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2023 (izdaja FURS) in dokazilo o številu družinskih članov;
– za ostale občine, ki subvencionirajo letovanja, je potrebno prijavnico, ki jo boste po zaključeni prijavi prejeli na vaš e-mail naslov (ki ga boste vpisali na prijavnico), skupaj z veljavno odločbo o otroškem dodatku posredovati na občino ali osnovno šolo v občini stalnega bivališča.
Ob prijavi je v spletni aplikaciji za vsako občino posebej navedeno, kako in kam se oddajo odločbe in izpisane prijavnice.

Napotitve otrok na zdravstveno letovanje pri njihovih osebnih zdravnikih bodo možne od 13. maja 2024, zato naj starši to uredijo čim prej, saj imajo zdravniki omejeno število potrdil. Ob tem želimo starše opomniti, da je otrokov osebni zdravnik edini, ki presoja, če je otrok do zdravstvenega letovanja upravičen in za katerega otroka bo izdal napotni predlog za zdravstveno letovanje. Zdravstveno letovanje lahko uveljavljajo otroci iz območja Podravja, ki ga pokriva ZZZS – OE Maribor – področja OE Maribor, OE Lenart, OE Ptuj, OE Slovenska Bistrica in OE Ormož.

Zdravniki potrdila posredujejo na ZPM Maribor in niso vezana na postopek prijave otroka na letovanje in izbiro izmene, ki ga starši/skrbniki opravijo preko spletne aplikacije. Zdravnik izda potrdilo, da je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja in ga pošlje na ZPM Maribor, starši/skrbniki pa morajo otroka na letovanje sami prijaviti preko spletne aplikacije.

Cenik je objavljen na tej povezavi, regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene na tej povezavi.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.