10:18, tor, 23. Apr

V Maribora snujejo novo sosesko

V Mariboru so začeli pripravljati občinski podrobni prostorski načrt za novo sosesko na vzhodnem robu mesta, ki so jo poimenovali Novi Zrkovci. Na območju ob priključku na avtocesto, kjer so zdaj polja, namerava zasebni investitor zgraditi stanovanja in poslovne prostore.

Kot izhaja iz dokumentacije za občinski podrobni prostorski načrt, je načrtovana etapna gradnja večje stanovanjsko-poslovne soseske, ki naj bi bila razdeljena na dva dela. Na zahodni in severni strani je predviden stanovanjski del, ob Puhovi ulici ter na stičišču z avtocesto pa večja poslovna pozidava. V osrednjem delu soseske naj bi uredili večji javni trg, v pritličju sosednjih stavb pa program centralnih dejavnosti.

Investitor je družba Monetic s sedežem v Ljubljani. Gre za družbo iz skupine MK Group srbskega poslovneža Miodraga Kostića, ki med drugim prenavlja prostore nekdanje blagovnice Metalka v Ljubljani.

Podrobnejših pojasnil o projektu v Mariboru zaenkrat ne dajejo. “Projekt je trenutno v fazi zgodnjega urbanističnega načrtovanja in se bo v bodočih fazah še razvijal in dopolnjeval,” so za STA v družbi povedali.

Nova soseska je načrtovana na zemljišču levo od ceste v Zrkovce, pred priključkom na avtocesto. V tem delu mesta, kjer mestna četrt Pobrežje prehaja v mestno četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci, so v prihodnjih letih predvidene še številne druge prostorske spremembe. Na nekdanjem odlagališču odpadkov Pobrežje naj bi postavili sončno elektrarno, na območju pri nakupovalnih središčih pa namerava Stanovanjski sklad RS zgraditi sosesko Novo Pobrežje z do 430 novimi najemnimi stanovanji.

Soseska Novi Zrkovci naj bi obsegala 136.180 kvadratnih metrov površin. Vzdolž vzhodnega roba območja je načrtovana zasuta garažna hiša, ki naj bi sosesko varovala pred hrupom z avtoceste.

Deli zemljišč se nahajajo v območju kulturne dediščine, saj naj bi bila tu nekoč prazgodovinska naselbina in grobišče, zato bo pred kakršnimi koli posegi treba pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Območje se nahaja tudi znotraj ekološko pomembnega območja, zato bo treba pridobiti tudi mnenje Zavoda RS za varstvo narave in Direkcije RS za vode.

vir: sta

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.