21:32, sob, 18. Maj

V občini Ruše sprejeli proračun v prvi obravnavi, precej nesoglasij glede poročila nadzornega odbora, s katerim so se seznanili

V občini Ruše se je odvila 11. redna seja, na kateri so med drugim obravnavali prvo obravnavo proračuna občine, končno pa so se seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora, glede katerega je bilo precej govora in nestrinjanja.

Želeli umakniti točko o poročilu nadzornega odbora

Poročilo nadzornega odbora je ponovno dvignilo veliko prahu. Statutarno pravna komisija je predlagala, da se sklep imenuje seznanitev s poročili o delu nadzornega odbora, ne poročilo o delu nadzornega odbora občine Ruše. Tomaž Jurše, ZA – Združena akcija je dejal, da predlaga, da se točka umakne, saj je takšno gradivo nezakonito in poudaril, da želijo, da se posebej obravnava končno poročilo nadzornega odbora. Tudi Darko Knez – Gibanje Svoboda je dejal, da podpirajo umik točke, saj je v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi. “Presegli ste vsa pooblastila, ne morete nam dajati gradiv v seznanitev.”

Bojana Muršič, SD, je povedala, da je pri poročilu precej zmedena in da kot svetnica težko oceni, katera poročila so pravilna in katera niso primerna. Županja je predlog sicer dala na glasovanje, a je devet svetnikov glasovalo proti umiku, umik je podprlo le šest svetnikov. Ladislav Pepelnik, Neodvisna lista #SKUPAJ, je znova pozval: “Dajmo presekati to jaro kačo, ki se vleče od lanskega leta.”

Direktorica občinske uprave Katja Markač Hrovatin je povedala, da je nadzorni obdor izvedel dva nadzora in sicer nad Rast Ruše in občino Ruše. Kar se tiče končnega poročila nadzornega odbora so bili presenečeni, da v njem ni bilo dejstev iz odzivnega poročila občine, je dejala v uvodu. “Začudeni smo bili predvsem zaradi tega, ker je nadzorni odbor zavrnil usklajevanje, tega nismo bili navajeni, saj se lahko na usklajevalnem sestanku marsikaj razčisti. Sama področja nadzora nimajo navedenih točnih opisov kršitev, ki so jih nadzorniki zaznali.” V nadaljevanju je povedala, da so ugotovili, da se NO ni opredelil do nadzornega poročila. Poudarila je, da meni, da postopek ni bil peljan pravilno.

Prosnik: “Tukaj predstavljate svojo resnico, pa to sploh ni tema točke.”

Tomi Prosnik, ZA-Združena akcija je dejal, da te informacije ne spadajo na sejo: “Tukaj predstavljate svojo resnico, pa to sploh ni tema točke.” Darko Knez – Gibanje Svoboda je dodal: “Zadeva ni poročanje, ampak se spuščamo v branjene nečesa, česar vsebina sploh ni bila predstavljena. Večkrat smo povedali, nadzorni odbor je izdelal končno poročilo, mi pa poslušamo neumnosti. To ne spada na začetek poročanja, s čim se vi na občini ne strinjate.”

“Nadzorni odbor ne more biti predstavljalec gradiva, ki ste ga pripravili vi”

Namestnik predsednika Nadzornega odbora, Neven Lisica, je povedal: “Nadzorni odbor ne more biti predstavljavec gradiva, ki ste ga pripravili vi. V zadnjih nekaj mesecih je bilo veliko govora o tem, če je poročilo končno ali ne, ali je le osnutek. Zadeva je enostavna. NO pripravi osnutek, občina odzivno poročilo in NO to vključi v končno poročilo. To je to. Slednje je potrdila odločba Informacijskega pooblaščenca.” Županja ga je prekinila in dodala, da naj preide k predstavljanju gradiva, čeprav je sprva ravno direktorica občinske uprave bila tista, ki nadzora ni predstavila, temveč govorila o tem, kako ocenjujejo delo nadzornega odbora. Prosnik je županji dejal: “Mešate se v delo neodvisnega, avtonomnega organa. Demokracija v Rušah v akciji, super, krasno.”

Repoluskova je povedala, da je obstajal upravičen dvom v poročilo, zato so ga dali v preverbo zunanjih institucij, poročilo je izdalo tudi ministrstvo, opravljena je bila notranja revizija. “Nadzorni odbor smo obvestili, da njihovih priporočil ne bomo upoštevali, v nekaterih delih so v nasprotju z zakonodajo,” je med drugim dejala. Sicer je vztrajala, da je bila prodaja občinskega stanovanja, katerega solastnica je županja danes, zakonita.

Muršičevo zmotile besede o domnevni nestrokovnosti nadzornega odbora

Bojana Muršič, SD, je dejala: “Pogovarjamo se o nadzornem odboru, ki je najvišji organ nad porabo denarja. O sami strokovnosti bi bila jaz zelo previdna. Res je, da to do sedaj v tej občini ni bila praksa, je pa bila v drugih občinah. In nikoli ni bila občinska uprava tista, ki je prva predstavljala poročilo.” V nadaljevanju je dejala, da poročilo smatra kot zelo strokovno. Zanimal jo je strošek preverbe zunanjih institucij, pa tudi, ali bo nadzorni odbor za poročilo plačan. Županja je odvrnila, da ne, saj njihovega poročila ne smatra kot končnega.

Tudi Knez je komentiral trditve, da je nadzorni svet delal nestrokovno.

Za preverbe zunanjih institucij več kot 6.000 evrov

Direktorica občinske uprave je komentirala stroške preverbe zunanjih institucij. Notranja revizija je znašala 3.500 brez DDV, stroški, ki so jih primorani plačati Inštitutu za primerjalno pravo pa nekaj čez 3.000 brez DDV. Barbara Jert je dejala, da jo žalosti, da se je za to porabilo toliko denarja, med tem, ko bi bila kje drugje zagotovo potrebnejša.

Darko Knez – Gibanje Svoboda, proračuna ni potrdil, pojasnil nam je, zakaj.

Sprejeli Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2024 ( prva obravnana )

Na seji so obravnavali Odlok o proračunu Občine Ruše za letošnje leto v prvi obravnavi. Proračun je ocenjen na 11 milijonov evrov, od tega je 40 odstotkov oz. 4,4 milijona evrov namenjenih investicijam. Zadolževanje je predvideno v višini 1,1 milijona evrov. Sklep so sprejeli z devetimi glasovi za in šestimi glasovi proti.

Med glavnimi investicijami je, kot je povedala županja občine Ruše Urška Repolusk postavitev sončnih elektrarn na izbranih strehah javnih objektov, investicija v Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, ureditev parkirišča ob Šarhovi poti, sanacije po poplavah, nadgradnja energetske sanacije v OŠ Janka Glazerja Ruše, obnova vodovodovod ob izgradnji kanalizacije, odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave in Ureditev ceste Šlosberg.

Občinski svet Občine Ruše je sprejel tudi sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Ruše v obdobju april – junij 2024. Potrdili so tudi sklep, da se predlog proračuna da v javno razpravo. Javna razprava bo potekala od 5. marca 2024 do 5. aprila 2024.

Za celovito oskrbo s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov občina Ruše 188.000 evrov

Sprejeli so tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov«. Boris Keuc, vodja Sektorja za regionalni razvoj, RRA Podravje – Maribor, je povedal, da ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 55.464.932 EUR brez DDV oz. 67.667.218 EUR z vključenim DDV. Od celotne vrednosti projekta se 51.807.270 EUR brez DDV nanaša na gradbena dela.

Pojasnil je, da je 75% upravičenih stroškov iz nepovratnih sredstev v okviru Dogovora za razvoj podravske regije, 25% upravičenih stroškov in vse neupravičene stroške pa bo iz svojih proračunov zagotovilo 16 občin, v katerih se investicija izvaja. Ključni cilj 1. Faze je zagotoviti nadomestni (rezervni) vodni vir na novem črpališču Selniška dobrava ter izgradnjo povezovalnega transportnega cevovoda Selnica – Ruše – Maribor. S tem bi bila zagotovljena zadostna rezervna količina vode za daljše časovno obdobje za celoten vodovodni sistem.

Več v Občinskem informatorju na BK TV.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.