13:00, ned, 19. Maj

V Rušah svetniki za las sprejeli prvo branje proračuna

V občini Ruše se je danes odvila 4. seja Občinskega sveta Občine Ruše, na kateri so svetniki znova obravnavali prvo branje proračuna za letošnje leto. Tudi tokrat ni šlo brez zapletov, nekateri svetniki so županji očitali, da ne spoštuje odlokov in da deluje mimo pravilnikov. Prvo branje so svetniki tokrat podprli, a le za las.

Popravljenega predloga proračuna ni sprejelo 8 svetnikov, 9 jih je glasovalo za. Svetniki so sprejeli tudi sklep, da bo predlog proračuna v javni razpravi od 14. 3. do 15. 4. 2023 ter sklep o podaljšanju začasnega financiranja.

Urška Repolusk: “Pred nami je dokument, za katerega menim, da je vreden potrditve”

Županja Ruš Urška Repolusk je uvodoma komentirala proračun: “Je izredno investicijsko naravnan, v njem je kar 4,3 milijona investicij, kar predstavlja 41 odstotkov proračuna.” Na pretekli seji so svetniki podali nekatere pripombe in predloge, ki jih je, kot je dejala županja, občina obravnavala: “Predhodno smo se uskladili, pred nami je dokument, za katerega menim, da je vreden potrditve.” A v nadaljevanju se nekateri z njenimi besedami niso strinjali.

Glavendekić: “Včasih se mi zdi, da smo iz drugih svetov”

Vesna Glavendekić, Gibanje Svoboda, je dejala: “Že nekaj časa opozarjamo, da sprejemanje proračuna ne poteka v skladu s pravilnikom.V nadaljevanju je dodala, da krajevni odbori v več kot mesecu dni niso podali svojih predlogov ter da k temu niti niso bili pozvani: “S takšnim delom smo jim odvzeli vso veljavo.” Direktorica občinske uprave Katja Markač Hrovatin je očitke zavrnila. Barbara Jert, ZA – Združena akcija, je v nadaljevanju seje povedala: “Žal ne vidim nobenih ukrepov, ki bi spodbujali gospodarstvo, izvajali subvencije, projekte, programe za večje zaposlovanje.”

Prosnik: “Želimo pojasnila, želimo dejstva”

Tomi Prosnik, ZA – Združena akcija, je po dveh urah razprave, ko so se izrazito videla nasprotja med tistimi, ki so proračun podprli, in tistimi, ki so mu ostro nasprotovali, dejal: “Nismo na podjetju, tukaj demokracija tako funkcionira in vsak ima pravico do glasu. Želel bi si, da se bi zakonskih rokov držali, pa se jih ne. Prvo usklajevanje je bilo dva dni pred sejo, šlo je za štetje glasov. Po moledovanjih, predlogih, poslanih emajlih je sledilo drugo usklajevanje. Bilo je rečeno, da je vse upoštevano, kaj bi še radi? Zaključilo se je tako: dokler sem jaz županja, bo tako ostalo.” 

Vesna Glavendekić je med drugim poudarila tudi, da čeprav županja govori o usklajevalnih sestankih, so bili ti daleč od tega. Ocenila jih je kot predstavitev proračuna. Predlogi pa naj ne bi bili upoštevani. Darko Knez, Gibanje Svoboda, je dejal, da so bili pripravljeni sprejeti proračun, če bi sprejela predloge, dobili pa so arogantne odgovore: Proračun je slabo pripravljen. Ni res, da se je županja uskladila s svetniki.” Bojana Muršič, SD:Ta predlog sledi nekaterim našim predlogom, daleč pa je od tega, kar smo si svetnice in svetniki zastavili in predstavljali volivkam in volivcem. Odraža politično moč sedanje županje, Županjine liste – Povezani za Ruše in Liste plan za Ruše.”

Dotaknili so se tudi izgradnje obračališča, ki je razburila občane

Kupujemo parcelo za izgradnjo obračališča, a 150 metrov naprej že imamo obračališče. Ne bi bilo bolj smiselno obnoviti tega?” se je vprašal Lovro Bačun in dodal, da izgradnja novega vpliva na traso številka 1. Repoluskova je dejala: “Bila je objavljena projektna naloga, potrjena s strani ministrstva za infrastrukturo, kot sem že omenila na sestanku in seji, gre za zemljišče veliko 600 kvadratnih metrov in gre za celostno ureditev območja, s tem nakupom zemljišča urejamo tudi morebitno kasnejše krožišče.” Vesna Glavendekić je dejala, da predlagajo, da se nakup zemljišča umakne. Barbara Jert, ZA – Združena akcija, pa je zemljišče za obračališče ocenila kot neprimerno: “Lahko bi se uporabilo za boljše namene.”

Bačun: “Zakaj se zaposluje mimo sistematizacije?”

Lovro Bačun, 2×2 Neodvisna lista: “Res smo se usklajevali, a v kar nekaj točkah se nismo uskladili. Moje prvo vprašanje je, zakaj kupujemo hišo v centru občine? Imamo točko informiranja, pozdravljam 5.000 evrov, aktivno se imamo namen vključiti, me pa zanima, še vedno nimamo imenovanega odgovornega urednika in uredniškega odbora. Kdaj in na kateri seji imamo plan imenovati urednika in uredniški odbor, saj se mi zdi to pomembno za Ruše.” Dodal je, da kljub navedbam, da so bili v današnje branje vključeni vsi predlogi, ni tako. Županjo je povprašal tudi, zakaj se zaposluje mimo sistematizacije, število zaposlenih glede na število občanov je označil kot pretirano. Njegove očitke je zavrnila.

Darko Knez in Jernej Ajd sta opozorila, da se odlokov ne spoštuje in zanikala, da bi svetniki zavrnili delovanje uredniškega odbora. Ajd je dejal: “V prejšnjem mandatu smo imeli Ruške novice, odbor, urednika, v vsaki številki Ruških novic je občane pozval, da lahko prispevajo prispevke, vsi so imeli svoj prostor. Ljudje so si lahko ustvarili mnenje.” 

Švikart: “Slišim veliko neresnic, nakladanja, ki se mi zdi nepotrebno”

Danilo Švikart, Županjina lista – Povezani za Ruše:Proračun podpiram, podpiram tudi vse predloge, bi pa mogoče govoril ozadje vse te zgodbe oz. kar se tiče sprejemanja proračuna. Tukaj slišim veliko neresnic, nakladanja, ki se mi zdi nepotrebno, ker smo imeli usklajevanje, sestanke. Bil sem na vseh, vem, kdo je hodil in kdo ne. Predlogi so bili okrnjeni, nato smo slišali jokanje in jamranje. Mislim, da nekateri niste polagali pozornosti na to in se niste pripravili.”

Slavko Mernik, Lista plan za Ruše: “Imel sem občutek, tudi zadnjič in danes, da določeni svetniki želite očrniti županjo. 80 odstotkov predlogov je županja upoštevala.” Omenil je, da je prišlo tudi do izsiljevanj na usklajevalnih sestankih: “Dajmo se strezniti.”

Ladislav Pepelnik, Neodvisna lista #SKUPAJ, je dejal, da s proračunom nikoli ne bodo zadovoljni vsi: “Pred nami so še tri proračunska leta, ko bomo lahko želje, ambicije spravili skozi ob spoštljivi komunikaciji.”

Spremembe v prvem branju proračuna

Na začetku seje je sicer Repoluskova predstavila spremembe. Med drugim so dodali realizacijo leta 2022, odprla se je nova postavka v proračunu, in sicer 1046 – Sofinanciranje programov za mlade v višini 5.000,00 evrov. Pripomba se je nanašala tudi na izgradnjo gostinsko servisnega objekta na Arehu. “Na postavki OB108-23-0003 – Izgradnja gostinsko servisnega objekta na Arehu se zagotovijo sredstva za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz NRP se za leto 2024 umakne investicijski projekt izgradnje gostinsko servisnega objekta na Arehu v višini 150.000,00 evrov,” so pojasnili. Med drugim so iz letnega načrta izločili vsa stanovanja razen stanovanja na Areški cesti 11, ki je nezasedeno. Izločili so tudi policijsko postajo, upravno enoto in območje OPPN S8 ob Jamnikovi ulici. Več TUKAJ.

Občinski svet Občine Ruše pa je sprejel sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Ruše v obdobju april – junij 2023. S tem se lahko nadaljujejo investicije, ki so že v teku.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.