01:14, sob, 2. Mar

V Rušah z novim zavodom nove zaposlitve za svetnike?

Medtem ko se podjetja v času koronavirusa zapirajo, v Rušah ustanavljajo nov zavod, za katerega se niti natančno ne ve, kaj naj bi izvajal, razen da bi prevzel določene dejavnosti od obstoječega javnega zavoda Center za mlade Ruše – Cezam. Cezam že 20 let izvaja ključne aktivnosti in projekte na področju kulture ter športa, med drugim Festival Letni oder, upravlja s Športnim parkom, bazenom in pozimi drsališčem v Rušah. Mnogi Rušani menijo, da ustanavljanje novega zavoda, s katerim bi tudi razbili dejavnosti že obstoječega, ni smiselno, a koalicija v občinskem svetu v Rušah vztraja pri svojih namenih, ki pa javnosti niso poznani. Si mar obetajo zaposlitve? Več

VIDEO: Ali županja Ruš zavira delovanje CEZAM-a?

Svet zavoda CEZAM je že od februarja, ko je bil sklic prve ustanovne seje sveta zavoda v nepopolni sestavi. Svet zavoda je sestavljen iz dveh članov občinskega sveta, ki ju predlaga občina, enega člana s strani delavcev in dveh članov zainteresirane javnosti od katerih enega izbere direktor, drugega pa županja Občine Ruše. Županja pa kljub pozivu vse do danes ni imenovala oziroma izbrala člana sveta zavoda iz strani zainteresirane javnosti. Več