15:30, sob, 18. Maj

Vabilo na okroglo mizo Trženje pridelkov s kmetij

V okviru 17. Praznika jabolk, ki bo potekal v Občini Selnica ob Dravi od petka, 27.9.2013 do nedelje, 29.9.2013 bo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor, potekala okrogla miza na temo Trženje pridelkov s kmetij.

Okrogla miza bo potekala v petek, 27. 09. 2013 ob 18. uri v konferenčni dvorani Občine Selnica ob Dravi.

Več o »Trženje pridelkov s kmetij na območju Občine Selnica ob Dravi in širše«:

Dravska dolina, katere geografko je sestavni del tudi območje občine Selnica ob Dravi, je s svojo specifično lego odigrala v političnem, kulturnem in gospodarskem pogledu pomembno vlogo. Viri v kmetijstvu in kmetijski pridelki so bili zanimivi že šentpavelskim oblastnikom iz 13. stoletja. Razvojni mejnik zadnjega obdobja predstavlja izgradnja obdravske železnice Maribor-Dravograd-Celovec. Območje občine leži v obmejnem pasu z republiko Avstrijo. Zaredi pogojev pridelave spada k območjem s težjimi pridelovalnimi pogoji. V njih veljajo še dodatni pogoji pridelave, ki jih narekujejo pravila Natura 2000 in vodovarstveno območje Selniška dobrava.

Po hitrem zmanjšanju industrijske moči, ki mu je sledil tudi upad intenzivnosti pridelave v kmetijstvu in gozdarstvu, ugotavljamo, da območje še vedno razpolaga s številnimi naravnimi potenciali. Ti predstavljajo priložnost za nadaljnji razvoj dravske doline in občine Selnica ob Dravi. Območje ima vse danosti, da izkoristi razvojni potencial na kmetijah z živinorejsko proizvodnjo (prireja mleka, mesa in drugih živalskih proizvodov od govedi, perutnine in drobnice); sadjarstvu; gozdarstvu (predelava lesa in lesna biomasa); razvijanju turizma na podeželju; socialnem podjetništvu in prav gotovo tudi nekmetijskih dejavnosti.
Ekonomsko učinkovitost lahko zaradi pogojev pridelave dosežemo le z dodano vrednostjo, in sicer tako, da vse primarne produkte predelamo v višjo vrednostno obliko. Pri tem pa je vsekakor pomembno povezovanje v proizvodno interesne zadruge, predelovalne obrate, lokalne tržnice in skupne trgovine na podeželju. Omenjeni viri omogočajo tudi nova zelena delovna mesta.

Razvoj podeželja bo dosežen le ob aktivni vlogi lokalnih skupnosti in regije. Vse bolj so pomembni skupni projekti širšega prostora. Tu imajo mesto vlaganja v primarno infrastrukturo, programi za dvig samooskrbe, poudarek na trajnostnih projektih razvoja obmejnega območja.

Trženje je ena od pomembnih dejavnosti, ki terja od proizvajalca, da razvija kvaliteten pridelek ali storitev na podlagi potreb ciljnega trga. Najpomembneje je, da se prisluhne ljudem in da se prepoznajo njihove dejanske potrebe. V trenutnih kriznih ekonomskih razmerah so se kupne navade precej spremenile. K nakupu kupec pristopi s tehtnim premislekom, zlasti išče ravnotežje med prodajno ceno in kvaliteto pridelka. Trženje je zaporedje aktivnosti analize proizvajalčevega položaja na trgu in konkurence, definiranje cenovne politike, določitev neposrednih ali posrednih prodajnih poti in promocija. Za uspešno prodajo, kot ekonomski učinek kmetije, moramo primarni proizvodnji dodati dodano vrednost.
V prireji mleka in mesa se mora ta odraziti v direktni prodaji, kratkih verigah oskrbe, lokalnih tržnicah, skupnih trgovinah na podeželju in povečani direktni prodaji /znan kupec/ na domu. Med proizvodnimi panogami ima glede na ekološke pogoje prednost sadjarska proizvodnja z dodelavo in predelavo ter dodano višjo vrednostjo.
Na področju izrabe lesne biomase moramo dodano vrednost iskati v predelavi lesa, v pol in končnih izdelkih v gradbeništvu, pohištveni industriji in uporabi manjvrednega lesa v energetski samooskrbi z biomaso. Razvojne priložnosti odpiranja novih delovnih mest temeljijo na vzpostavitvi socialnih biomasnih centrov, katerega ustanovitvi smo bili priča danes v Selnici.

Na področju turizma ima območje neizkoriščeno naravno in kulturno dediščino, kjer so še velike možnosti. Priložnost je na področju trženja lokalno prepoznavnih vsebin, katerih osnova je reka Drava, Kozjak, Sv. Duh na Ostrem Vrhu… Območje razpolaga z možnostmi razvoja pohodniškega, izletniškega, stacionarnega, doživljajskega in lovskega turizma. Razvoj moramo graditi na virih kulturne in kulinarične dediščine, naravnih in zgodovinskih znamenitosti, vloge obmejnih krajev in pestrosti pokrajine. Zgledni primer dobre prakse je sosednja Avstrija, s katero skupaj sestavljamo obmejno območje. K omenjenim razvojnim možnostim bo moralo dodati svoj odziv tudi podeželje in kmetje s svojo organiziranostjo in inovativnostjo v nove tržne usmeritve, ki jih narekujeta trg in kupec. Spoznanje je, da je kmetovanje trajnostna vrednota, ki ga moramo ohraniti in razvijati. Pri tem pa ima svojo pomembno vlogo tako lokalna skupnost kot aktivna kmetijska politika, ki morata zagotoviti storitve in pogoje, ki prispevajo h kakovosti življenja in dela občanov ter organizacij z zadovoljevanjem njihovih potreb glede na dane vire.

Jesenska akcija cepljenja lisic

Spoštovani!

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 26. septembra 2013 pričela z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2013. Več

Jabolčna pot v Selnici ob Dravi

Samo deset minut od Maribora se nahaja Občina Selnica ob Dravi, ki je znana po velikih jabolčnih sadovnjakih ter izdelkih iz jabolk. Več

Maribor krepi sodelovanje s Kitajci

Danes se je zaključil obisk delegacije iz kitajskega mesta Chongqing. Med visokimi kitajskimi delegati so bili prisotni direktor RTV Chongqinga Mou Fengjing, predstavnik komiteja mestne vlade Xu Hairong in predstavniki kitajskega veleposlaništva v Sloveniji.
Več

Kolesarski vzpon na Cojzerico

Minulo soboto se je potekal 9. tradicionalni vzpon na Cojzerico. Udeležilo se ga je 46 tekmovalcev različnih starosti, ki so 11kilometrov dolgo traso premagali s kolesi. Več

Na 1. radeljskem maratonu teklo 300 tekačev

V nedeljo, 22.9.2013 se je v Radljah ob Dravi zgodil pravi športni spektatel. Več

Obvestilo o delitvi prehrambenih paketov RKS

Krajevna organizacija Rdečega križa Ruše vas obvešča, da bodo delili prehrambene pakete Rdečega križa Slovenije. Več

Rotary club Maribor Grad pomagal otrokom

Minuli vikend je minil v duhu dobrodelnosti. Rotary club Maribor Grad je s športno-kreativno prireditvijo Dobrodelni 24 urni vzpon na Trikotno jaso pomagal socialno ogroženim osnovnošolcem. Več

V Rušah potekal Lirin otroški direndaj

V petek 20. septembra 2013, je društvo LIRA priredilo že 12. tradicionalni LIRIN otroški direndaj. Več

Partizanska saniteta na Koroškem in večer domoljube glasbe

Minulo soboto so na Županku nad Radljami namenili večer obujanju spominov na vojno in narodno osvobodilno vojno. Več

Množično obiskan tenis turnir v Rušah

Minulo soboto je v Rušah na „TENIS PLACU“ potekal tenis turnir posameznikov RUŠE OPEN 2, ki ga je organiziralo Društvo Tenis Ruše. Predsednik tega društva, Jernej Ajd, pa nam je razkril podrobnosti turnirja.

Namen tega turnirja je predvsem druženje in ohranjanje aktivnosti na področju tenisa oziroma športa. Letos je bil obisk največji doslej, kar je zagotovo tudi vzpodbuda za organizacijo turnirja naslednje leto.

Tekmovalci so bili kljub nekoliko oblačnemu vremenu dobro razpoloženi. Nekateri so turnir obiskali prvič, drugi so že stari znanci.
Tenis2

E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

Oddajte odpadni električni in elektronski aparat, odpadno sijalko (E-odpadke) in/ali odpadno baterijo v zbirnih centrih.

V Občini Ruše lahko oddate odpadke v sredo, 25. septembra 2013, pri parkirišču TDR. Več

Mednarodna slikarska kolonija

V organizaciji Zavoda Zarum iz Trnja, katerega ustanoviteljica je Marjana Kmet, je od 20. do 22. septembra 2013 v Veliki Polani na Marofu potekala 1. mednarodna slikarska kolonija – Jesen na prekmurskih poljih, ki se ga je udeležilo 12 uveljavljenih slikark in slikarjev iz Slovenije in Hrvaške (priloga: excel). Iz Slovenije so udeleženci iz Maribora, okolice in Prekmurja. Iz Hrvaške pa so slikarji prišli iz Varaždina, Vukovarja in Slavonskega Broda. Udeleženci so ustvarili 20 likovnih del: akvarelov, akrila in olja.
Več

Javni razpis kadrovskih štipendij

Obveščamo vas, da je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, na spletni strani www.fundacija-prizma.si objavila »Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Podravje za šolsko/študijsko leto 2013/2014«. Javni razpis je odprt do 10. 10. 2013. Več

Pričel se je Festival Stare trte

Trinajsti tradicionalni Festival Stare trte, se je pričel ta petek, 20. septembra. Kot leta doslej bo tudi letos navduševal z 10-dnevnim pestrim programom.
Več

Zapora ceste Ruše-Smolnik-Šumik

Prebivalce Smolnika in ostale uporabnike lokalne ceste Ruše-Smolnik-Šumik obveščamo, da bo zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del na lokalni cesti Ruše – Smolnik – Šumik (odsek ceste Malecov hram – Ditmajer) v času od torka, 24. 9. 2013, do predvidoma srede, 30. 10. 2013, moteno odvijanje prometa med 7.30 in 16. uro dnevno.
Več

Ne zamudite jutri: Dobrodelni 24 urni vzpon na Trikotno jaso

Rotary klub Maribor Grad že vrsto let zbira sredstva in pomaga ogroženim v Sloveniji in izven nje. Zavedamo se, da je tudi na mariborskih osnovnih šolah mnogo otrok iz socialno ogroženih družin, ki jim starši ne morejo plačati vsakodnevnega toplega obroka v šoli, ne morejo jim omogočiti šole v naravi ali udeležbe na raznih ekskurzijah in kulturnih dnevih ter drugih plačljivih dejavnostih. Mi jim želimo pri tem pomagati! Tokrat smo se odločili, da organiziramo športno rekreativno prireditev DOBRODELNI 24 URNI VZPON NA TRIKOTNO JASO. Več

4. srečanje skupin in solistov v igranju na farajtonarico

Vabljeni na 4. srečanje skupin in solistov v igranju na frajtonarico, ki bo 28. septembra od 14. ure dalje, v šotoru pred bivšim Ferotermom, v Selnici ob Dravi. Več

V Rušah so obeležili Evropski teden mobilnosti

Ta teden so v Rušah obeležili Evropski teden mobilnosti, zato so s tem namenom potekale različne dejavnosti, tako so tudi v Cezamu priredili predstavo za otroke z naslovom “Zemlja dobi vročino”, ki se je nanašala na tematiko čistega okolja. Več

Predstavitev občine Prevalje

V petek, 13. septembra se je v sklopu projekta predstavitve vseh dvanajst koroških občin v Dvorcu Bukovje predstavila Občina Prevalje. Ob tej priložnosti je vse obiskovalce prireditve nagovorila podžupanja Občine Prevalje ga. Margareta Jukič.
Več