20:49, sob, 2. Mar

Egon Reptnik tudi uradno vložil kandidaturo za župana Občine Miklavž na Dravskem polju

Egon Repnik je danes uradno vložil kandidaturo za župana Občine Miklavž na Dravskem polju. Repnik kandidira kot kandidat LM-Liste oziroma Liste za Miklavž. Istočasno je LM-Lista za občino Miklavž vložila tudi listi kandidatk in kandidatov za občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju, in sicer listo z 10 kandidati v volilni enoti I. (Miklavž na Dravskem polju) ter listo z 6 kandidati v volilni enoti II. (Dobrovce, Skoke in Dravski Dvor). Prav tako je vložila liste kandidatur za vse štiri krajevne svete, in sicer listo z 10 kandidati v kraju Miklavž ter liste s po 5 kandidati v krajih Dobrovce, Skoke in Dravski Dvor.

Županski kandidat mag. Egon Repnik
Županski kandidat mag. Egon Repnik

Ekipa LM-Liste za občino Miklavž bo takoj po začetku volilne kampanje predstavila svoj program kot realno vizijo razvoja občine Miklavž na Dravskem polju. Program se nanaša na vsa razvojna področja v občini in je usmerjen v dvig kvalitete življenja občanov vseh generacij na vseh področjih družbenega življenja v občini. Poseben poudarek štiriletnega razvojnega programa bo lista namenila zagotovitvi »popolne« komunalne opremljenosti občine po vseh štirih občinskih naseljih z vizijo, da postanemo edina občina v Sloveniji s 100% pokritostjo z javnim kanalizacijskim in vodovodnim omrežjem, v celoti opremljena z energetsko varčno javno razsvetljavo, v celoti pokrita z novim ali obnovljenim varnim cestnim omrežjem z urejenimi pločniki in križišči ter v največji možni meri pokrita s sodobnim optičnim komunikacijskim omrežjem.
Ker bo velik izziv prihodnosti, varovanje naravnega okolja in zagotovitev kakovostnega zraka, bo pomemben razvojni cilj Repnika, čim večja pokritost občine z omrežjem zemeljskega plina in pridobitev pomembnih državnih sredstev za sofinanciranje uporabe oz. spremembe kurišč z uporabo obnovljivih oz. čistih virov energije. Prav posebno mesto v našem programu ima gotovo bodoča večnamenska stavbe ob krožišču oz. t.i. Marofu v Miklavžu, v kateri bo imel osrednje mesto novi zdravstveni dom z bogato ponudbo zdravstvenih storitev, dane bodo možnosti tudi za kvalitetne dodatne vsebine (npr. knjižnico). Ustvarili bomo ustrezne prostorske pogoje za gospodarski napredek in zagotavljanje novih delovnih mest tudi v naši občini. Posebna pozornost bo usmerjena uresničevanju strategije krožne kolesarske poti skozi celotno občino, pri čemer bo, po besedah Repnika, ekipa sodelovala s sosednjimi občinami.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *