23:46, ned, 3. Mar

FOTO: Otvorili novo čistilno napravo v Lenartu

Danes, 27. oktobra 2023, se je odvila slovesna otvoritev nove čistilne naprave v Lenartu na katero je priključenih 4.200 občanov in celotna industrijska cona.

Občina Lenart je v letu 2021 začela z gradnjo nove centralne čistilne naprave, na katero je priključeno celotno mestno naselje Lenart. V letu 1990 je bila zgrajena prva čistilna naprava, ki je čistila odpadne vode za zahodni del Lenarta in iz katerega so se pred gradnjo vse očiščene odpadne vode izlivale v obrobni jarek ob strugi Globovnice.

Za vzhodni del naselja Lenart je bila v letu 2005 postavljena čistilna naprava, ki pa nikoli ni ustrezno delovala. Naprava je delovala z učinkom čiščenja okrog 30 %. Zaradi navedenega je občina pristopila k celoviti rešitvi čiščenja odpadnih vod v občini Lenarta. Tako so v letih 2019 in 2020 na podlagi projektov pridobili gradbena dovoljenja ter po pridobitvi soglasja državnih organov o sofinanciranju investicije začeli s postopki oddaje del, piše v sporočilu za javnost.

Projekt razdeljen na štiri sklope

Ker je bil projekt širše zasnovan kot samo čistilna naprava, so projekt razdelili na štiri sklope in ga povezali v celoto. Z razdelitvijo projekta na sklope sta jih vodili racionalnost in hitrost izvedbe, saj so s tem pridobili nižje cene in pospešili izvedbo del. Sklopi so obsegali gradnjo čistilne naprave, sprejemno fekalno postajo s tlačnim vodom in dvema prečrpališčema, izgradnjo kanalizacije z redukcijskim bazenom v Kidričevi ulici in tehnični objekt na lokaciji čistilne naprave. Skupna ocenjena vrednost je bila 4.569.277,60 evrov brez DDV.

Po prvem razpisu so pridobili ponudbe, ki so presegale predvidena sredstva, zato so s ponudniki nadaljevali pogajanja po konkurenčnem postopku in pridobili vrednost v višini 4.678.387,50 evra. S takšnim zneskom so sklenili tudi pogodbo z dvema izvajalcema, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na začetku novembra lani so vsa dela zaključili in pridobili uporabna dovoljenja, sama čistilna naprava pa je še vedno v poskusnem obratovanju do 1. decembra letos. Vsa dela so bila izvedena za vrednost 4.725.555,60 evrov.

Zaradi izrednih podražitev gradenj je bil izvajalec del upravičen do povišanj cen v višini 221.532,18 evrov. Povišanje cen se prizna samo v primeru, ko celotna pogodbena vrednost zaradi cen vgrajenih materialov znaša nad 10 %, in je upravičeno le za vrednost, ki presega 10 % pogodbene vrednosti, do 10 % povišanja cen pa izvajalec ni upravičen in jih krije izvajalec del.

Na to napravo je priključenih več kot 4200 ljudi in vsa industrijska cona

Nova čistilna naprava Lenart je namenjena za čiščenje odpadnih komunalnih vod celotnega mesta Lenart s celotno industrijsko cono, naselja Radehova, v nadaljevanju pa tudi naselja Lormanje. Centralna čistilna naprava Lenart (CČN) omogoča sprejemanje grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav za celotno občino Lenart. Del mesta Lenart (vzhodni del in sam center) ima zgrajeno mešano kanalizacijsko omrežje, zato na CČN dotekajo mešane komunalne odpadne vode, zaradi česa so na začetku Kidričeve cesti zgradili redukcijski bazen, ki omogoča prelivanje meteornih vod in s tem razbremenjuje CČN.

Ta sistem razbremenjevanja v primeru večjega dežja razbremenjuje vode, umazani val, pa se »lovi« v cevnem zadrževalnem bazenu, ki je istočasno izveden kot »kolektor« med razbremenilnikom in vhodnim črpališčem 1 CČN.

Dotok iz »kolektorja« v črpališče 1 se regulira s pomočjo zaporne nastavljive lopute

Zahodni del mesta je rešen povsem na novo, zapišejo v sporočilu za javnost. Tako se je opustila obstoječa čistilna naprava Globovnica in na njeni lokaciji se je na novo zgradila sprejemno fekalna postaja, na katero se dovažajo greznične vsebine in mulj iz malih čistilnih naprav ter se skupaj z vodami zahodnega dela mesta po tlačnem vodu prečrpajo na novo čistilno napravo. Na lokaciji fekalne postaje je črpališče 1, ki črpa vodo na črpališče 2 v Ribiški ulici, od tu pa v smeri Radehove, kjer se izlije v obstoječo kanalizacijo in od tam skupaj s fekalnimi vodami dela Radehove na čistilno napravo v Lenartu.

S tem projektom zaključujejo enega od večjih projektov v Lenartu, saj je vrednost projekta skupaj z DDV znašala 5.765.178 evrov. Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Do konca letošnjega leta pričakujejo poplačila v višini 3.386.762,65 evrov, zaključijo v sporočilu za javnost.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *