19:01, tor, 5. Dec

Mestni svetnik naslovil javni poziv županu Mestne občine Maribor Sašu Arsenoviču in napovedal tožbo na Upravnem sodišču

Mariborski mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič je na mariborskega župana naslovih javni poziv, v katerem ga poziva, da ustavi postopek sprejemanja Občinskega prostorskega načrta v tem mandatu.

Po tem, ko je to storila kandidatka za županjo Lidija Divjak Mirnik, o čemer smo poročali, je zdaj poziv poslal tudi Igor Jurišič. Zapisal je, da naj župan ustavi postopek sprejemanja Občinskega prostorskega načrta (OPN) za Mestno občino Maribor. Pri  tem je poudaril, da so mnogi opozarjali na pomanjkljivosti, pravi pa še, da  odlok o OPN ni pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo.

Izpostavil je še, da je v odgovoru na poziv županu po ničnosti naznanila in vseh nadaljnjih korakov dobil odgovor, da ni nič narobe, zato je vložil tožbo na Upravnem sodišču, ki bo odločalo o zakonitosti sprejemanja OPN.

Objavljamo poziv v celoti:

“Spoštovani gospod župan Saša Arsenovič, prosim Vas, da skrbno preberete spodnji poziv in ustavite postopek sprejemanja OPN,

USTAVITE POSTOPEK SPREJEMANJA Občinskega prostorskega načrta (OPN) za Mestno občino Maribor!

Od začetka postopka z javno naznanitvijo se vrstijo kritike prebivalcev in strokovne javnosti v povezavi z OPN.

Ne bom našteval vseh pomanjkljivosti, saj smo na to mnogi prepogosto opozarjali; od gradenj megalomanskih objektov na meji vodovarstvenega območja, do pozidave parkovnih površin pa do nešteto pripomb, od katerih približno ¾ ni bilo upoštevanih.

Povrh vsega pa odlok o OPN ni pripravljen skladno z veljavno zakonodajo.

Glede na to, da je v odgovoru na poziv županu po ničnosti javnega naznanila in vseh nadaljnjih korakov ga. Maja Reichenberg Heričko, ponovno trdila, da v pravnem smislu ni nič narobe, sem s tem izkoristil vsa možna pravna sredstva pred vložitvijo tožbe na Upravno sodišče, ki bo sedaj odločalo o zakonitosti postopkov sprejemanja OPN.

Obveščam Vas, da je upravni spor tudi uradno sprožen, saj ne želim, da bi to izvedeli šele po obvestilu z Upravnega sodišča.

Pred tem korakom, ki sem ga storil s tresočo roko, sem temeljito premisli, ali bi s to potezo lahko kakorkoli škodil mestu. Po pogovorih z najuglednejšimi strokovnjaki s področja arhitekture in krajinske arhitekture in urejanja prostora sem prišel do zaključka, da bi mestu škodil edino v primeru, da postopka ustavitve sprejemanja OPN ne bi sprožil, saj bi dokument, kot je bil pripravljen, mestu prej škodoval kot koristil.

Pred vložitvijo sem se seznanil tudi s pravnim mnenjem, ki je priloženo k tožbi in v katerem je med drugim zapisano:

Določbe ZUreP-3, ki predvidevajo, da se postopek sprejemanja prostorskega načrta na občinski ravni uporabljajo določila ZPNačrt, so določila materialne in postopkovne narave. Medtem, ko pa so določbe 5. odstavka 9. člena in 115. člena ZUreP-3 lex specialis in veljajo na podlagi obstoječega zakona – ZureP-3 ter se nanašajo na osebe, ki sodelujejo v postopku sprejemanja prostorskega načrta, kot mehanizmi varovanja integritete in preprečevanja korupcije.

Predobro se zavedam, da lahko s politično močjo, ki jo imate v Mestnem svetu, povozite tako stroko, kot tudi želje in potrebe občanov. Edino, česar ne morete povoziti pa je veljavna zakonodaja, saj o njej ne odloča mestni svet z večino svojih svetnikov.

V primeru, da boste še v tem mandatu na sejo uvrstili sprejem OPN v drugem branju, bi to pomenilo, da se OPN sprejema v času, ko o zakonitosti postopkov odloča sodišče; postopki pa so bili peljani tako, da bi bila drugačna odločitev sodišča, kot ugotovitev nezakonitosti v postopku sprejemanja, veliko presenečenje.

Gospod župan, v primeru, da bi moralo postopek in s tem OPN razveljaviti sodišče, to ne bi metalo slabe luči zgolj na Vas, ampak na Maribor kot mesto.

Iz vseh naštetih razlogov Vas zato vljudno pozivam k častnemu umiku in ustavitvi postopka sprejemanja OPN, ki ga naj sprejme naslednji Mestni svet upoštevaje vso veljavno zakonodajo.

Hvala, da mi boste prisluhnili in da v tem mandatu ne bomo več odločali o OPN.

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav