15:41, sob, 13. Apr

Na seji v Rušah o uvrščanju kablovoda Pohorje-Ruše tokrat enotni: “Moramo zaustaviti to megalomansko stvar”

Na današnji redni seji v občini Ruše so se svetniki seznanili z mnenjem občine glede umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju in s tem kablovoda Pohorje-Ruše, ki mu svetniki močno nasprotujejo.

Občina Ruše je v pričetku avgusta prejela zahtevo Ministrstva za naravne vire in prostor za izdajo mnenja o sprejemljivosti gradnje v integralnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt z vplivi na okolje.

Pozvali k sklicu izredne seje, a se je županja točko odločila uvrstiti na redno sejo, kljub zahtevnosti in obsežnosti gradiva

Kot smo že poročali, so nekaj dni kasneje svetniki pozvali županjo Občine Ruše, Urško Repolusk, da nemudoma skliče izredno sejo občinskega sveta Ruše na temo umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju in predvidenega kablovoda po novem postopku. Kot so poudarili v pozivu, so si želeli o tem opraviti širšo javno razpravo, preden izdajo mnenje. Za sklic izredne seje se na občini niso odločili. So pa to točko uvrstili na dnevni red 7. redne seje. 

“Dali ste mi poziv, da skličem izredno sejo, razumela sem, da želite slišati mnenje, zato smo to uvrstili na dnevni red današnje seje. Gre za veliko investicijo, velik poseg. V naši občini je torej predviden kablovod v dolžini 13,275 km, tukaj gre tudi za poseg na 3548,3 m2 gozdov ob sami trasi. Še večji posegi so na območju, kjer bodo vetrnice uvrščene,” je uvodoma dejala županja Urška Repolusk.

Urška Repolusk je dejala, da na občini niso za sprejetje: “Naše stališče je znano in je bilo posredovano vladi.”

Osnutek mnenja je danes svetnikom predstavila Barbara Ajd, ki je dejala, da sicer v občini vetrnic ne bi bilo, bi bila pa ena precej blizu. Gre za zgolj nekaj metrov oddaljenosti od občinske meje. Višina omenjene vetrnice znaša 200 metrov.

Rok za izdajo mnenja o skladnosti projektne dokumentacije z občinskimi prostorskimi akti in drugimi področnimi občinskimi predpisi je sicer čez nekaj dni, 18. septembra, tako da mnenje še ni izdelano v celoti.  Obččinska uprava, kot so pojasnili, je ugotovila, da dokumentacija oz. poseg nista skladna z vsemi relevantnimi določili prostorskih aktov. To se bo v mnenju tudi utemeljevalo po posameznih členih. Prav tako pri pripravi dokumentacije niso bili upoštevani izdani projektni pogoji glede posegov v občinsko infrastrukturo.

FOTO: občina Ruše

Jert: “Celotno območje Ruš se s tem ne ali pa vsaj ne bi smelo strinjati”

Barbara Jert, ZA – Združena akcija, je dejala: “V presoji vpliva na okolje je kar nekaj področij, na katere lahko vpliva ta objekt, med katerim je tudi ekosistem, vpliv na gozd,.. Slišali smo, da se bo kar nekaj gozdne površine moralo podreti, vpliv na podzemne in površinske vode, praktično od vrha pa do Drave imamo veliko podzemne in površinske vode. To lahko vidimo vedno, ne samo ob večjih nalivih. Teren, po katerem bi se ta kablovod gradil je na nekaterih delih precej nedostopen. Gre tudi po naseljenih območjih in cesti, ki ima vso infrastrukturo. V prvotnem načrtu si je investitor zamislil kablovod na Bistriški strani in ne v Rušah. Šele, ko so tam gradnji nasprotovali, ker so ugotovili, kakšna moč in obseg v cestno infrastrukturo je, so kablovod prestavili na to stran Ruš. In temu smo že na prejšnji seji odločno nasprotovali.”

Tomi Prosnik,  ZA – Združena akcija, je dejal, da je pomembno, da se z vsemi pogoji resno spoprimejo: “Izredno sejo smo sklicali, da si damo več časa za podajo mnenenja, vse, kar želimo svetniki, je pomagati. Moramo vedeti, da je ogromno stvari nedorečenih.” Opozoril je, da morajo biti izredno previdni. Pojavilo se je tudi vprašanje glede sevanja. Barbara Ajd je dejala le, da sevanje naj ne bi presegalo dopustnih vrednosti.

Ladislav Pepelnik, Neodvisna lista #SKUPAJ je dejal: “Odločno moramo reči, da smo ponovno proti temu, kar se dogaja na Pohorju. Verjamem, da bo občinska uprava pripravila ustrezno mnenje. Moramo zaustaviti to megalomansko stvar.”

Darko Knez, Gibanje Svoboda, je bil pozitivno presenečen, da so tako složni pri mnenju in povedal: “Pozdravljam to enotnost, ki jo danes slišim.” Dan prej se je udeležil zbora KS Tinje, kjer se je zbralo okoli 100 krajanov. Povedal je, da se bi naj civilna iniciativa v sodelovanju z Alpe Adria Green in drugimi dogovarjala tudi o morebitni vložitvi zahteve za presojo ustavnosti nedavno sprejetega zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. “Spornih naj bi bilo cel kup stavri, tako je bilo na zboru povedano. CI ustavne presoje ne more vložiti, Alpe Adria Green pa v to postopek lahko gre,” je dejal. Dodal je, da tudi občina Slovenska Bistrica ne bo podala soglasja.

Muršič: “Borimo se naprej, borimo se vsi skupaj za naš skupni interes”

Bojana Muršič, SD: “Mnenje mora biti jasno in odločno proti.” A opozorila je na javni interes: “Vsi me tolažijo in zagotavljajo, da vetrnih elektrarn na Pohorju ne bo, ampak če se ne bomo vse občine in RRA vključile, jih bo v skladu s predmetno zakonodajo možno umestiti zaradi prevlade javnega interesa.”

Soglasno so sprejeli vse tri predlagane sklepe, dva od tega so pred sejo vložili svetniki sami

Svetniki so sprejeli: “Občinski svet Občine Ruše se seznani z ugotovitvami in povzetkom mnenja o skladnosti gradnje s prostorskim aktom in drugimi predpisi za investicijo Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica na območjih Areh in Trije Kralji.” Sami pa so predlagali in naposled tudi sprejeli: “Občinski svet Občine Ruše odločno nasprotuje umeščanju in izgradnji vetrnih elektrarn na predvidenih Vetrnih poljih Trije Kralji in Areh ter umeščanju in izgradnji SN kablovoda na trasi RTP Karbid – Areh – Trije Kralji” in “Občinski svet Občine Ruše ponovno poziva Vlado RS, da ustavi vse postopke umeščanja vetrnih elekrarn na Pohorje in s tem posledično tudi kablovoda Pohorje-Ruše.”

Spomnimo tudi: VIDEO: Gibanje Svoboda v Rušah vložilo pobudo za razveljavitev dovoljenja za izgradnjo kablovoda na območju Areha

Na seji sprejeli več sklepov

Obravnavali so Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena  in ga soglasno sprejeli.  Soglasno pa so sprejeli tudi Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskegaprojekta (DIIP) za investicijo »Nadgradnja tehničnih sistemov v Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše«. 

Občinski svet je sicer z devetimi glasovi za sprejel tudi Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2023. Načrt je bil na dnevnem redu že tretjič.

“Vklopite razum in na Smolniku pustite lep park”

Tej točki so namenili kar nekaj pozornosti, saj je med njimi tudi zemljišče, za katerega si želijo, da bi raje ostalo namejeno sprehajališču, parku. Številni menijo, da je v okolici dovolj odprtih zemljišč, ki so zanimiva za investitorje in da v to strnjeno naselje ni potrebno tiščati še enega zemljišča. Lovro Bačun, 2×2 Neodvisna lista, je županjo pozval, da vklopi razum in na Smolniku pusti lep park. Dodal je tudi, da pritožb s strani krajanov ni bilo zato, ker se ne ukvarjajo s politiko in ne berejo dokumentacije, ki visi na oglasni deski na občini.

Županja je dejala, da gre za stavbno zemljišče, na katerem je vse od leta 2001 predvidena gradnja poslovno-stanovanjskega objekta in dodala, da je prepričana, da bi bila kakovost bivanja kljub novogradnji, na visokem nivoju. Dotaknili so se tudi dela krajevnih odborov, saj so določeni svetniki mnenja, da ne opravljajo svojega dela. 

Tomaž Jurše, ZA – Združena akcija, je na tem mestu opomnil, da ga moti, da krajevni odbori, ki bi morali biti ključni pri takšnih zadevah, takšnih tematik pred sejo ne obravnavajo: “Krajani Smolnika tega še niso obravnavali, zato ne morete trditi, da so za ali proti. Mislim, da bi morali to najprej obravnavati odbori, šele nato bi moralo to priti na občinski svet.” 

Kaj se bo na tem zemljišču zgodilo in ali bo uspešno prodano na dražbi, bo vidno kaj kmalu.

Je pa županja svetnikom sporočila, da je v petek prejela izstopno izjavo enega od svetnikov. Gre za Marka Ozima.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.