Občina Pesnica: Razpis za dodelitev žepnin dijakom

Občina Pesnica je na svoji spletni strani objavila razpis za dodelitev žepnin dijakom, vloge je na občino treba poslati do 30. septembra 2020.

Žepnina znaša 150 evrov in se izplača v enkratnem znesku. Sredstva za žepnine so namenjena dijkom za preteklo šolsko leto 2019/2020.

Vir: pixabay.com

Pravico do prejemanja žepnine imajo dijaki, ki imajo stalno prebivališče v občini Pesnica, se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik, imajo status dijaka oz. uspešno zaključen pretekli letnik šolanja ter v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let.

Več informacij je objavljenih na spletni strani občine.