15:57, pet, 7. Okt

Odziv MOM na prevode na spletni strani: “Predlagamo, da se z vprašanji o nepravilnem prevajanju besed obrnete na Google”

Poročali smo o tem, da je mariborski podžupan bil na prenovljeni spletni strani Mestne občine Maribor poimenovan dr. Only Peter the Bear, torej dobesedni prevod imena in priimka Samo Peter Medved v angleščino, v nemščini pa je bilo njegovo ime zapisano dr. Nur Peter der Bär. Občina za slab prevod krivi Google.

Glede na odgovor Mestne občine Maribor, ki smo ga dobili, da naj se z vprašanji obrnemo na Google, se lahko vprašamo ali mariborska občina misli resno, ali se šali. Na več institucijah smo povprašali, če za prevajanje svojih strani uporabljajo Google in vsi so bili presenečeni nad vprašanjem, saj se tega ne poslužujejo, temveč svoje spletne strani prevedejo, tako kot se spodobi – z uradnim prevodom celotne strani.

Poraja se vprašanje o strokovnosti mariborske občine, namreč za prenovo spletne strani so plačali skoraj 40 tisoč evrov. Očitno je zanje sprejemljivo, da se osebe, kot je podžupan, preimenuje, saj so se odločili za brezplačni vmesnik, ki samodejno prevaja. Torej je stran, ki predstavlja mesto v svetu, prevedena na način “Google Translate”. Če nekdo iz tujine pride na sestanek in se pred tem na spletni strani pozanima, s kom bo govoril, bo najbrž podžupana poimenoval Only Peter Bear. Je pa res, da so po tem, ko so spoznali napako, le-to odpravili.

Sicer pa obširen odgovor občina na naša novinarska vprašanja spodaj objavljamo v celoti: 

Novinarska konferenca, kjer je bila predstavljena nova občinska spletna stran, tudi z vsemi informacijami, po katerih sedaj sprašujete, je bila 24. marca ob 10. uri v Vetrinjskem dvoru. Tam smo vsi vključeni v prenovo spletne strani, skupaj z zunanjimi izvajalci (z izjemo programerjev) vsebinsko in finančno predstavili potek prenove spletne strani.

Sedaj že stara spletna stran je bila zastarela, stara je bila več kot 20 let, ni bila prijazna uporabniku, ni zadostovala vsem zakonskim standardom dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ni bila ažurirana skladno z aktivnostmi, ki so potekale, ni bila tehnološko in oblikovno skladna s sodobnimi standardi.

Tehnične in vsebinske nadgradnje spletne strani:

– izhaja iz uporabnika in uporabniških potreb po iskanju vsebin, obenem pa omogoča strukturiranje vsebin po sistemu upravnega delovanja in poslovanja, po uradih in notranje organizacijskih enotah. Spletna stran vsebuje 75 različnih postavitev spletne strani in 255 strani na novo zapisanih vsebin.

– ima izboljšano uporabniško izkušnjo za uporabnika (dostop do informacij po principu treh klikov) in uporabniški vmesnik za urednike, ki omogoča enostavno in pregledno vnašanje gradiv mestnih sej, mestnih projektov; mestnih razpisov ter vlog in obrazcev. Rezultat sodelovanja predstavnikov uradov, delavnic z občani in razvijalci spletne strani je tako razvit vmesnik za enostavno vnašanje podatkov s strani urednikov, ki uporabnikom nove spletne strani omogoča filtriranje željenih vsebin po različnih parametrih (leto, področje, tip vsebine, elektronska oddaja,..).

– ponuja povezavo do analogne ali elektronske oddaje vlog in obrazcev. Dodatno omogoča mestnim svetnikom elektronsko oddajo pobud in vprašanj kakor tudi iskanje sej in gradiv mestnega sveta preko iskalnika ali sistema filtriranja po letu ali tipu seje.

– vsebuje zemljevide s kontaktnimi podatki in povezavami do več kot 100 različnih institucij v mestu (vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi, študentski domovi, mladinski centri, kulturne ustanove, glasbene šole, javna igrišča, športni objekti, lekarne, zdravstveni domovi, …).

– vsebuje predstavitev občinskih projektov, ki so načrtovani, v teku ali izvedeni. Projekte je mogoče filtrirati po parametrih kot so področje, tip projekta, status projekta, lokacija izvedbe projekta in leto zaključka projekta.

– na izpostavljenih mestih ponuja gumb »Potrebujete pomoč« na katerem se nahaja obrazec za pomoč občanu pri iskanju želenih vsebin.

– vsebuje krovni iskalnik po straneh, ki izpostavlja 10 najbolj iskanih vsebin na strani obenem pa deluje po sodobnih smernicah pametnih iskalnikov.

– vsebuje detajlno predstavitev vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti na ločenih podstraneh pri čemer ima vsaka četrt in skupnost sekcijo za predstavitev vabil in zapisnikov sej, novic iz lokalnih dogodkov, povezav ter prilog ter možnost umeščanja predstavitve prostor za oddajo v najem.

– je prilagojena za uporabo osebam s posebnimi potrebami v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

– je optimizirana za iskalnike (SEO) in optimizirana za mobilnike.

– omogoča avtomatizirane prevode v več kot 15 različnih svetovnih jezikov z možnostjo dodajanja dodatnih jezikov (več o tem v nadaljevanju).

Prenova občinske spletne strani je stala 39.981,76 EUR, v to ceno so vključeni zunanji izvajalci za programiranje, produktno vodenje, grafično oblikovanje in izdelavo video posnetka na naslovnici. Tričlanska delovna skupina sestavljena iz zaposlenih na MO Maribor je za vnos pripravo in vnos vsebin porabila približno 960 ur.

Celoten znesek vključuje:

TAURIA (programiranje) – 10.096,64 EUR
FUNKIT MARKETING (produktno vodenje) – 9.760,00 EUR
WOICE d.o.o. (grafično oblikovanje) – 19.515,12 EUR
Studio Legen (video na naslovnici) – 610,00 EUR

Povpraševanja in ponudbe, ki so prišle:
1. GRAFIČNO OBLIKOVANJE
POVPRAŠEVANJE DECEMBER 2020:
– GM Graphic Design, Matic Gričnik s. p. – ni oddal ponudbe
– Sspela, grafično oblikovanje in svetovanje, Špela Majer s. p. – ponudba v višini
13.420,00 EUR
– UNDA, spletno svetovanje, Andrija Šulič s. p. – niso oddali ponudbe

PONOVITEV POVPRAŠEVANJA MAREC 2021:
– Rok Premužič s.p. – ponudba v višini 16.000,00 EUR
– KREATIK, Luka Lavrisa s. p. – ponudba v višini 20.984,00 EUR
– Clover d. o. o. (Woice d. o. o.) – ponudba v višini 15.738,00 EUR

2. PROGRAMIRANJE
– Tauria – zaradi z njimi že v letu 2018 sklenjene pogodbe za prenovo spletne strani

3. PRODUKTNO VODENJE (izvajalec izbran v letu 2020)
– Funkit marketing, Marko Filipič s. p. – ponudba v višini 6.100,00 EUR
– I.T. tim d. o. o. – ponudba v višini 6.588,00 EUR
– iPiramida d. o. o. – ponudba v višini 10.736,00 EUR

Mestna občina Maribor je pri presojanju načina izvedbe večjezičnosti nove spletne strani ravnala po principu večje ekonomičnosti, boljše funkcionalnosti in lažjem vzdrževanju prevedenih vsebin.

Prevodi v tuje jezike na spletni strani se ne izvajajo statično na način, da bi vsak tuj jezik imel samostojno vnesene vsebine, ampak dinamično, na način »Google prevajalnika«, torej da pametni vmesnik prevaja vsebino v tuje jezike na način samodejnega pametnega učenja. Vmesnik deluje po principu, da so prevodi narejeni v kontekstu vsebine, ki je prevedena.

Pametni vmesnik je brezplačen, pri čemer omogoča prevode v več kot 100 tujih jezikov medtem ko je strošek prevoda celotne spletne strani (več kot 255 strani vsebin) v samo en tuj jezik ocenjen na več tisoč evrov. K ocenjeni vrednosti je potrebno prišteti še strošek letne licence za vmesnik, strošek programiranja in strošek vnašanja prevedene vsebine na spletno stran.

Ob omenjeni funkcionalnosti, da pametni vmesnik omogoča dodajanje več kot 100 tujih jezikov, je statično umeščanje prevodov povezano z ažurnostjo vsebine v trenutku, ko želimo spremeniti vsebino, ki je že bila prevedena. V tem primeru je potrebno zagotavljati dodatne prevode v izbrane tuje jezike in urednikovati že vnesene tuje vsebine. Priprava in vnos prevedene vsebine bi bila ob visokih stroških povezana še s časom priprave prevodov, ki bi podaljšal lansiranje spletne strani za več kot 6 mesecev.

Kot zanimivost naj dodamo, da smo ob tragičnem začetku vojne v Ukrajini v trenutku aktivirali možnost prevajanja spletne strani v ukrajinski jezik in tako čez noč vsem beguncem iz Ukrajine omogočili dostop do informacij v njihovem maternem jeziku medtem ko bi za statični prevod vsebin potrebovali več mesecev. Zavedamo se, da računalniški prevodi, ki delujejo po načinu pametnega učenja na podlagi interakcije uporabnikov prevajanja niso 100% zanesljivi, a kljub temu menimo, da je trenutno več prednosti na strani izbire pametnega vmesnika za prevode kot pa da bi novo spletno stran v celoti statično prevajali v tuje jezike.

Uporaba pametnega vmesnika za prevode ni stvar pomanjkljive izvedbe spletne strani, ampak stvar načina prevajanja trenutno najbolj sodobne tehnične rešitve avtomatskega prevajanja, ki jih je na svetu mogoče dobiti, zato predlagamo, da se z vprašanji o nepravilnem prevajanju besed obrnete na podjetje Google.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *