15:38, tor, 21. Mar

Potrjena prodaja deleža Farmadenta, ustanovljena bo komisija za pregled pravnih poslov

Poročali smo že, da so mestni svetniki na seji umaknili podražitve v Mariboru.  Odločali so tudi o prodaji poslovnih deležev v družbi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. Sklep so podprli s 23 glasovi za in 14 proti. Mariborski župan Saša Arsenovič je ob sprejemu sklepa dejal: Upam, da bodo odložni pogoji sprejeti in da bo Farmadent čakala, tako kot na primer Marifarm, boljša prihodnost, kot takrat, ko smo mi bili lastniki.” Ustanovili bodo tudi komisijo, ki bo pregledala pravne posle Farmadenta najmanj zadnjih pet let.

Med drugim so sprejeli tudi sklepa o začasnem financiranju občine v obdobju april-junij in o spremembi Odloka o turistični taksi in promocijski taksi v Mestni občini Maribor. Od višje takse si obetajo okoli 150.000 evrov letno.

Pivka: “Trenutno stanje vodi v tveganje stečaja in socialno problematiko”

Jurij Pivka, direktor Farmadenta, je pojasnil:“Javni razpisi predstavljajo tveganje za podjetje Farmadent in potencialno tvegamo stečaj.” V nadaljevanju je dodal, da so trenutno aktualni štirje večji razpisi, kjer sodeluje več povezanih javnih lekarniških zavodov. Ocenil je, da lahko čez noč izgubijo večji del prometa, prodaja bi lahko padla iz 80 na 21 milijonov evrov. Če bi se to zgodilo bi morali iti v odpuščanje, podjetje pa bi po njihovih ocenah pridelalo 1,7 milijona evrov minusa. “Če ne podprete prodaje, ocenjujemo, da bi lahko prišlo do izgube premoženja za lastnike, velike gospodarske škode, ob tem pa velika socialna problematika, saj so ogrožena mesta v Farmadentu in hčerinski družbi GoPharm, “ je pred glasovanjem še povedal Pivka.

Igor Jurišič, Stranka mladih – Zeleni Evrope je vprašal: “Zanima me, ali imamo jamstvo s strani novega kupca, da bo s trenutkom podpisa temu Farmadentu dovedel potreben kisik, da preživi?” “Vsi bomo previdni, dokler ne bo soglasja AVK v Sloveniji. Obljuba je, čim dobimo soglasje, bomo dobili blago,” mu je odgovoril Pivka.

Ustanovili bodo komisijo, ki bo pregledala pravne posle najmanj zadnjih pet let

Da so varovalke kupca izredno močne, je poudarila Karin Jurše – Gibanje Svoboda: “Predlagam, da se pogodba čim prej realizira in da se Farmadent proda. Je pa razmisliti, ali poiskati krivce ali ne, zakaj je do tega sploh prišlo.” Stojan Auer, LPR – Lista za pravičen razvoj MČ in KS Stojan Auer je dejal: “Na problematiko opozarjamo že leta. Še takrat, ko ni bil v takšnem položaju. Ko ga je bilo mogoče rešiti iz zubljev tistih, ki si ga želijo prilastiti in kupiti na poceni način.” Spomnil je, da se Farmadent v času koronavirusa ni prijavil na noben razpis in predlagal, da se ustanovi komisija, ki bi preučila pretekle posle in objektivnost razlogov, ki so pahnili družbo v stanje, kakršno je danes. Sklep o ustanovitvi komisije, ki bo pregledala pravne posle najmanj zadnjih pet let, je župan dal na glasovanje, svetniki so ga podprli.

Mikl: “Kaj nam bo ostalo v tem Mariboru?”

Dejan Kaloh – SDS: “Arsenovič je pod prejšnjo vlado na nas poslance večkrat apeliral, ocenjujem, da dobrohotno, da smo podprli zakon o lekarniški dejavnosti, češ da bomo obdržali Farmadent v občinski lasti. Danes iz te perspektive more biti to razumeti kot nekakšno zavajanje.” Prodaje Farmadenta niso podprli. Milan Mikl, Lista Franca Kanglerja – Nova Ljudska Stranka Slovenije je povedal, da so pred dvema letoma z aplavzom pozdravili sklep: “Danes pa smo tukaj, kjer smo. Vidimo, da verjetno druge poti ni, kot da se bo žal to moralo prodati. Bojim se, da bodo prišli pa bodo rekli Mariborske lekarne bomo morali prodati, ker so premale. Kaj bomo takrat? Ponovno klečeplazli pa rekli tak, saj drugo nimamo, samo dajmo. Kaj nam bo ostalo v tem Mariboru?”

Salus bo za nakup odštel 8,46 milijona evrov

Saša Arsenovič je sicer povedal, da Salus kupnine ne more več znižati, saj je pogodba podpisana. “Jaz sem bil vedno obveščan o vsem, bil sem večkrat na podjetu in smo skušali iskati smeri v smeri prestrukturiranja. Osnovni problem je bil v resnici zakonodaja, ki je dolgo časa puščala v negotovosti zaposlene v Farmadentu, ko je deloval neskladno in smo dvakrat uspeli. Kar pa ne prisiljuje nobenega partnerja, da bi Farmadentu dal zdravilo, med tem, ko ima v Sloveniji že partnerja.” 

Tako kot SDS, tudi Tatjana Frangež – Levica prodaje ni podprla: “Kar se mene tiče je danes žalosten dan. Predvsem kaže, da nam je v Sloveniji precej vseeno za naša podjetja. Moram pokazati s prstom na državo, ki je omogočila tekmecem Farmadenta, da so ga stisnili v kot.” Vprašala je, ali so kakše zaveze, da bo Salus ohranil delovna mesta.

Mestni svet Mestne občine Maribor je podal soglasje k besedilu pravnega posla – predpogodbi o razdružitvi solastnine, sklenjeni med Mestno občino Maribor ter železničarskim športnim društvom Maribor.

“Sklenitev takšnega posla je nična”

Karin Jurše – Gibanje Svoboda, je opozorila, da so predpogodbo pregledali in ugotovili, da ne gre za osnutek, saj je bila podpisana že 8. decembra lani: “Ugotovili smo, da je bilo v 3. členu napačno napisano, da celotne nepremičnine postanejo izključno last Mestne občine Maribor. Temu ni tako. Vsaj ena nepremičnina je v lasti privatne osebe. Še ena druga nepremičnina je v lasti teniškega športnega društva.”

Ugotovili so, da v kolikor iz pogodbe umaknejo besedo osnutek, to ni skladno z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ta pravi, da je potrebno dobiti predhodno soglasje k osnutku pravnega posla, drugače je ta pravni posel ničen. “To je treba sanirati, saj je sklenitev takšnega posla nična,” je poudarila. Dodala je, da je predpogodba zagotovo potrebna. Njihov predlog je bil, da se znova pristopi k osnutku in se le-ta da mestnemu svetu, ne pa da se obravnava podpisana pogodba.

Mariborski župan Saša Arsenović je dejal: “Želimo rešiti dolgoletni, 10-letni krč, kjer je učinek 0 za mesto, za razvoj mesta in smo skušali dati priložnost nekomu, ki zagotavlja, da bo tam naredil center za košarko, ki jo mesto potrebuje. Ne isčemo težav, ampak rešitve.”

Lidija Krebl iz službe za pravne zadeve MOM je pojasnila: “V realnem življenju je težko predvideti vse situacije. Predvideli smo odložni pogoj. Z odložnim pogojem smo sanirali, da mestnemu svetu nismo predložili samega osnutka in na ta način podaljševali teka pogodbenega roka, ampak smo predložili podpisan sporazum, v katerem smo predvideli, da v kolikor mestni svet ne bo podal soglasja, se sporazum razveljavi. Na ta način smo besedico osnutek sanirali v samem aneksu, ki smo ga predložili in ste ga danes dobili.”

Župan umaknil točko o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

Iz dnevnega reda je župan umaknil točko o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah. “Prisluhnili smo pomislekom in podpiramo gospodarstvo v mestu, ki ga razvijamo. Predlagana določila marsikje niso bila optimalna, zato bomo gradivo ponovno preučili, pripravili boljše in primernejše rešitve,” je umik pojasnil župan.

 

 

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *