15:51, čet, 30. Nov

Priložnost za počitniško delo: Mladi za lepši Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah bo v času poletnih počitnic omogočila dijakom in študentom delovno preživljanje prostega časa. Prijavijo se lahko vsi dijaki in študentje, ki bodo do opravljanja dela dopolnili 15 let in imajo stalno prebivališče v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

S projektom »MLADI ZA LEPŠO OBČINO SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH« želijo pri mladih spodbujati medsebojno ter medgeneracijsko povezanost in povezanost s krajem, v katerem živijo. To je tudi priložnost za ustvarjanje novih poznanstev in sklepanje novih prijateljstev. Eden od glavnih namenov akcije pa je spodbujanje in utrjevanje pomena čistega in urejenega okolja, v katerem živimo.

Prijaviti se je treba do tega četrtka

Počitniško delo bodo omogočili do devet dijakom/študentom v skladu s sredstvi, zagotovljenimi v proračunu občine. Omejevanje sprejetih bo odvisno od števila prejetih vlog. Kriterij izbora bo kombinacija starosti udeležencev, datuma oddaje vloge, drugih znanj in izkušenj. V izboru bomo upoštevali vloge, ki jih bomo prejeli do vključno četrtka, 15. junija 2023 do 12. ure. Vloge sprejemamo izključno na pripravljenih obrazcih oz. tiste, iz katerih so razvidni vsi podatki, ki jih zahtevamo na pripravljenih obrazcih. Počitniško delo bo organizirano predvidoma v devetih terminih, prvi se začne 26. 6. 2023, v vsakem terminu bo delo opravljal en (1) dijak/študent. Mladi bodo delali po pet dni, predvidoma 8 ur dnevno. Urna postavka bo 6,00 evrov neto na uro. Želje glede terminov del bodo pri sprejetih upoštevane po vrstnem redu prijav.

Od čiščenja okolja, košnje ….

Delalo se bo na območju občine. Delo bo zajemalo čiščenje okolja, košnjo, urejanje in vzdrževanje otroških igrišč in drugih javnih površin in ipd. V zadnjem tednu junija bo organizirano predavanje iz Varstva pri delu, ki je obvezno za vse udeležence.

Izpolnjene vloge pošljite na naslov: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, ali na e-naslov info@svandraz.si. Za vsa dodatna pojasnila lahko pokličete na 02 757 95 30 – Miran Čeh, ali pišite na elektronski naslov info@svandraz.si. Vsak, ki je oziroma bo oddal vlogo za počitniško delo, bo po elektronski pošti dobil informacijo o tem, ali je sprejet na delo ali ne. K prijavi vabljeni vsi dijaki in študentje s stalnim prebivališčem v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki želite prispevati h kvalitetnejšemu življenju v domačem okolju.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav