Prvi razpis za problemsko območje Maribora s širšo okolico

15. maja 2013 je župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec v Mariboru gostil predsednico Vlade RS mag. Alenko Bratušek v Mariboru in ji predal predlog Posebnih ukrepov za Maribor – pobudo, da se območje Maribora razglasi za problemsko območje. Ti predlogi ukrepov so bili oblikovani na več delavnicah, v sodelovanju z gospodarstvom in podpornimi institucijami, aktivnimi v Mestni občini Maribor in so nastali po t.i. »bottom up« pristopu.

Mestna občina Maribor

20. junija 2013 vlada RS  sprejeme Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, 10. oktobra 2013 pa Vlada RS sprejme Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018.

Kot je novi minister za gospodarstvo Metod Dragonja med svojim prvim obiskom v Mariboru 10. 3. 2013 obljubil, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 21. 3. 2014 na svoji spletni strani objavilo »Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico«.

Župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec je z razvojem zadnjih dogodkov, povezanih z državno pomočjo problemskemu območju Maribor, zadovoljen,vendarle pa se
zaveda pomembnosti odprtosti subjektov problemskega področja Maribora tujemu kapitalu.Tako delegacija Mestne občine Maribor lahko s svojimi obiski v tujini, denimo na Kitajskem, poslovne priložnosti le trasira in zastavi okvirje, sodelovanje akterjev iz Slovenije pa je tisto, ki bo odločilo, ali se bodo tuji investitorji odločili za investicije v Mariboru in okolici ali ne.

Več o pravkar objavljenem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij, kot posledica katerih bodo ohranjena nova delovna mesta oz. ohranjena delovna mesta na upravičenem območju 6 občin iz Podravja (Mestna občina Maribor ter občine Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Ruše in Selnica ob Dravi) ter 3 občin iz Koroške (Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju).
Razpis je objavljen za dve leti in sicer je MGRT razpisal za leto 2014 1.641.000 evrov, za leto 2015 pa 1.678.000 evrov.
Upravičeni prijavitelji bodo lahko zaprosili za subvencije v višini od 50.000,00 evrov do 500.000,00 evrov. Pri tem je treba upoštevati omejitve glede višine sofinanciranja upravičenih stroškov (50% upravičenih stroškov za mala podjetja, 40% za srednja podjetja in 30% za velika podjetja). To pomeni, da mora biti višina »neto« investicije za malo podjetje vsaj 100.000,00 evrov.
Med upravičene stroške spadajo nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravi, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju, gradbena dela ter nakup objektov in zemljišč (za zemljišča velja omejitev 10% upravičenih sofinanciranih stroškov).

Prejemniki sredstev bodo po zaključku izvedenega projekta svojo investicijo spremljali še 3 oz. 5 let.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirani pošljejo na gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št. 4300-86/2013, najkasneje do 18. 4. 2014 do 10.00 ure. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani, zadnja vprašanja in odgovori so načrtovani 23. 4. 2014 do 15.00 ure.

Vloge bodo na MGRT sprejemali do 28. 4. 2014 do 12.00 ure. Enako velja, če bo vloga oddana do izteka tega roka priporočeno na pošti.

Povezava do razpisa na spletni strani MGRT:
»Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico«.

Več informacij o ukrepih, Programu in razpisih lahko najdete na:
Spletna stran: http://www.mra.si
Facebook: Mariborska razvojna agencija
Pišete lahko tudi na: ukrepimb@mra.si

Taja Kordigel
Predstavnica za odnose z
javnostmi
Mestna občina Maribor

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

0 KOMENTARJEV