04:43, tor, 27. Feb

V Slovenskih goricah zgradili regionalno kolesarsko mrežo in povezali deset občin

V Lenartu so predstavili zaključek izgradnje kolesarskih povezav na območju Območno razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice v katerem sodeluje deset občin.

V okviru štirih projektov je bilo v sklopu regionalne kolesarske mreže zgrajenih nekaj več kot 59 km kolesarskih povezav, od tega 41 km samostojnih, ostalih 18 km pa poteka kot souporaba prometnega pasu. Ob tem Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) gradi še 25 km kolesarskih povezav.

Skupna vrednost vseh štirih projektov znaša dobrih 18 milijonov evrov. Sredstva sofinanciranja znašajo 11,2 milijona evrov, od tega so 80 odstotkov sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in 20 odstotkov iz državnega proračuna. Razliko sredstev zagotavljajo občine iz svojih proračunov.

V projektu sodelujejo Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Regijski koordinator projekta je Janez Kramberger, župan Občine Lenart. Za izvedbo administrativno-strokovnih nalog za vse vključene pa je Razvojna agencija Slovenske gorice.

Nekaj županov in županja ter drugih predstavnikov občin, ki so sodelovale v projektu

Zaradi obsežnosti projekta so gradnjo kolesarskih povezav na območju ORP Slovenske gorice razdelili v štiri operacije, in sicer:

– Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Sveta Ana-Trate
– Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska
– Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Benedikt
– Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas

S projektom se je celovito pristopilo k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in širše. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet. S tem se prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti ter boljšemu počutju prebivalstva na tem območju. Obravnavano območje nudi odlične pogoje za razvoj kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza.

Poleg izboljšanja pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev bo imela investicija pozitiven vpliv na pogoje za razvoj integralnih turističnih proizvodov.

Območje se prekriva z državno kolesarsko mrežo Maribor-Lenart-Sv. Jurij in Trate-Lenart-Ptuj. Za zagotovitev zveznosti je predvideno, da DRSI izvede odseke s svojimi projekti tako zagotavlja zveznost občinskih državnih kolesarskih povezav (DKP). To je izgradnja kolesarske povezave od Pernice do Lenarta, potem od Lenarta do Trojiškega jezera, od Lenarta do Svete Ane in od Svete Ane do Trat.

Cilji naložbe

– spodbujati uporabo kolesa kot prevoznega sredstva v vsakodnevnem prometu kot tudi razvoj kolesarskega turizma,
– izboljšanje mobilnosti in dostopnosti,
– izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev regije,
– izboljšanja kakovosti bivanja,
– izboljšanje podobe občin in regije,
– izboljšanje pogojev za razvoj turizma,
– izboljšanje meddržavne, medregijske in regijske povezanosti ter celovitosti.

Projekt gradnje kolesarskih povezav na območju ORP Slovenskih goric je v smislu gradnje kolesarskih povezav v pristojnosti vključenih občin v celoti izveden.

Operacija kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas

Naložba smiselno povezuje Občine Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Cerkvenjak in Sveta Trojica v Slovenskih goricah z Lenartom kot upravnim in zaposlitvenim središčem osrednjega dela Slovenskih goric. Skupna vrednost operacije znaša 5,4 milijona evrov, od tega projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 3.046.383,29 evra. V sklopu operacije je zgrajenih 18,3 km kolesarskih povezav, od tega 10,9 km ločenih in 7,4 km v souporabi prometnega pasu. Ob tem bo DRSI zgradila še kilometer kolesarskih povezav.

Operacija kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Sveta Ana-Trate

V okviru te operacije se z Lenartom smiselno povezujeta občini Sveta Ana v Slov. goricah in občina Šentilj. Skupna vrednost projekta znaša 2,1 milijona evrov, od tega projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.310.362,01 evra. V sklopu operacije je bilo zgrajenih 7,1 ločenih kolesarskih povezav, DRSI pa je dodatno zgradila še 11,7 km, od tega 2,6 km v souporabi z voznim pasom.

Predstavitve zaključka kolesarskih povezav so se udeležili tudi župani in županja sodelujočih občin

Operacija kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Benedikt

V projektu sodelujeta občina Lenart in občina Benedikt, skupna vrednost projekta pa znaša 2,4 milijona evrov, od tega projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.354.425,26 evra. V sklopu projekta je bilo zgrajenih 4 km kolesarskih povezav od tega 0,9 km v souporabi z voznim pasom. DRSI pa je dodatno zgradila 4,3 km povezav, od tega 0,9 km v souporabi z voznim pasom.

Operacija kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska

V tem najobsežnejšem projektu sodelujejo občine Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah, pomembno vlogo za zagotovitev neprekinjenosti povezav pa ima tudi DRSI z izgradnjo državnih kolesarskih povezav. V okviru tega projekta so vključene občine zgradile 30,1 km kolesarskih povezav, od tega 9,5 km v souporabi z voznim pasom. S strani DRSI je predvidena izgradnja dodatnih 12 km, od tega je 2 km v uporabi z voznim pasom. Skupna vrednost projekta je 8,5 milijona evrov, od tega je 5.541.421,66 evra sredstev iz naslova sofinanciranja s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *