15:43, čet, 30. Nov

Atletska dvorana se draži za več kot dva milijona evrov, bodo svetniki to podprli?

Na današnji seji mestnega sveta MO Maribor, bodo na predlog župana, svetniki odločali tudi o podražitvi projekta izgradnje atletske ogrevalne dvorane. Gradivo je bilo s strani občine mestnim svetnikom poslano včeraj zvečer, večina jih je povedala, da še ne vedo, kako se bodo odločili, saj niso imeli časa, da bi strokovno preučili gradivo. Zanimivo pa je dejstvo, da je Komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije obravnavala investicijski dokument že 8. junija 2023 in nanj dala pozitivno stališče, kljub temu pa o tem večina svetnikov do včeraj zvečer ni vedela nič. Župan ni o podražitvah govoril niti na novinarski konferenci, ki so jo pripravili včeraj, dan pred sejo.

Prvotna vrednost investicije, ki je bila planirana v investicijskem planu (IP) leta 2022 je bila ocenjena na 5.243.816,68 evrov z DDV. Vrednost investicije na podlagi sedaj znanih podatkov za MO Maribor pa je ocenjena na 6.521.936,05 evrov brez DDV oz. z DDV 7.956,761,98. 

Kot so pojasnili v gradivu je bilo v času gradnje ugotovljeno, da je potrebno izvesti dopolnitve in izboljšave projekta, med drugim dopolnitve PZI za strešno konstrukcijo, obrtna dela, ki zajema fasadersko, betonska in ključavničarska dela, ter dodatne ureditve zunaj objekta, povečanje količine jekla zaradi uskladitev izvedbenih rešitev za izdelavo montažnih objektov na tribuni. V nadaljevanju zapišejo da so dodatni stroški nastali tudi zaradi nujnega varovanja gradbene jame za izvedbo del v fazi izgradnje kleti objekta, zaradi kratkega roka za izvedbo del je bila izbrala metoda sidranja s tehnologijo JG. Pod razloge pa je navedeno tudi: dopolnitev projekta za ureditev doskočišča za skok v daljavo in ustrezna prilagoditev vhoda za športnike in ureditev ograje pri sosednjem objektu na podlagi postopka ob izdaji GD.

Obrnili smo se na OFEM in na Mestno občino Maribor ter jih povprašali, kaj konkretno pomeni, če podražitve danes ne bodo sprejete. Na OFEM nam niso odgovorili, temveč so nas prosili, da se obrnemo na mariborsko občino. Na občini pa nam konkretnih odgovorov na vprašanja niso dali: “Natančne in aktualne informacije v zvezi z AOD bodo podane danes na seji MS. Na spletni strani MOM je objavljeno dodatno gradivo: Novelacija investicijskega programa (IP) – Atletska ogrevalna dvorana 1. fazaGMS – 123(širitev dnevnega reda), v katerem so prav tako informacije v zvezi s projektom.”

Gradivo je bilo na sejo umeščeno naknadno,  šele včeraj zvečer, in ker gre za visok znesek, smo mestne svetnike povprašali, če nameravajo točko potrditi.

Mikl: “V tem trenutku ne moremo niti spremljati vseh teh podražitev”

Milan Mikl iz SDS – Slovenska demokratska stranka nam je dejal: “Nismo še debatirali o tem, danes se pred sejo dobimo. Ne morem konkretno reči ali bomo potrdili ali ne, saj ne vemo, kakšni so razlogi. Gradivo je prišlo res pozno. V tem trenutku ne moremo niti spremljati vseh teh podražitev.”

Jurše: “Skrajno nenavadno je, da nekdo takšno zadevo pošlje manj kot 24 ur pred sejo”

Karin Jurše iz Gibanje Svoboda pa nam je v telefonskem pogovoru dejala, da težko komentira njihovo odločitev, saj so gradivo prejeli šele včeraj zvečer: “Skrajno nenavadno je, da nekdo takšno zadevo pošlje manj kot 24 ur pred sejo. Tako se o tem ne morejo izreči ne odbori, prav tako se ne morejo sestati in predebatirati svetniške skupine. Čudim se. Kako je možno, da smo z gradnjo začeli, vse je bilo načrtovano, denar je dala država, vse je bilo planirano, sedaj pa se ugotavlja, da je denarja premalo. Ni mi jasno.”

Divjak Mirnik: “Kdo je odgovoren za slabo načrtovanje investicije, komu konkretno se bo ta denar vzel?”

Lidija Divjak Mirnik iz Lista za pravičen razvoj Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti nam je povedala, da so gradivo, ki so ga prejeli včeraj zvečer prebrali, a v tem trenutku še ne morejo komentirati, kako bodo glasovali. Poudari pa: “Seveda bo naše vprašanje, kdo je odgovoren za slabo načrtovanje investicije, komu konkretno se bo ta denar vzel? In kaj to pomeni za že tako katastrofalno stanje financ. Se bo unovčilo bančno garancijo izvajalca?”

Jurišič: “Mestni svetniki ne moremo prevzemati odgovornosti za slabo načrtovano investicijo”

Igor Jurišič, Stranka mladih – Zeleni Evrope, nam je dejal: “Na tak način točke ne smejo biti uvrščene na dnevni red. V Stranka mladih – Zeleni Evrope smo bili presenečeni nad zapisom na spletni strani radia Maribor, kjer je bilo prvič izpostavljeno, da bo investicija dražja, glede na to, da je vsak dvig investicije nad 10 procentov dolžen obravnavati in potrditi mestni svet, sem nemudoma pozval župana, da uvrsti točko o informaciji v povezavi z ogrevano atletsko dvorano na dnevni red in če nima boljšega gradiva, naj priloži prepis s spletne strani radia.”

“Župan je upošteval navodilo in pripravil gradivo, pri čemer je popolnoma nesprejemljivo, da je komisija za to podražitev vedela že najmanj dva tedna ( datum zapisnika je 8. junij) mestni svetniki, ki smo dolžni o tem odločati, pa izvemo iz medijev. Obrazložitev podražitve je nestrokovna in tudi žaljiva ob upoštevanju dejstva, da smo proračun sprejemali pred dvema mesecema, v tem času pa ni bilo novih izrednih okoliščin, kot je recimo vojna v Ukrajini in ostalo. Zato mestni svetniki ne moremo prevzemati odgovornosti za slabo načrtovano investicijo,” še doda.

Rotar: “Tega ne bomo podprli, tako kot nič drugega od novih podražitev.”

Podpore pa gotovo ne bo s strani Liste kolesarjev in pešcev. Josip Rotar nam je dejal: “Tega ne bomo podprli, tako kot nič drugega od novih podražitev. Gre za županove osebne projekte, mi s tem nimamo nič. On se sam odloča, kaj so prioritete in kaj ne. To, kar se dogaja, da župan po lastni presoji, volji, določenim postavkam jemlje denar, druge pa so za njega nedotakljive, to je nesprejemljivo. Menimo, da bi se moral do vseh postavk enako obnašati.”

Bratina: “V svetniški skupini zaupamo strokovnim službam in argumentacijam predlagateljev.”

Aljaž Bratina – Arsenovič za Maribor nam je dejal, da se pri obravnavi predlaganih točk vedno seznanijo s pripravljenim gradivom: “Izhajajoč iz obrazložitve v gradivu, kjer je med drugim navedeno, citiram: “Komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije je obravnavala investicijski dokument 8. 6. 2023 in nanj dala pozitivno stališče. Mnenje komisije je: »Komisija presoja, da je predmetna novelacija investicijskega programa izdelana skladno z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in da vsebuje vse zahtevane sestavine. V skladu s 6.členom Uredbe so prikazani odmiki, na katere načrtovalci niso mogli vplivati in ob izdelavi osnovnega IP-ja niso bili znani. Projekt je že v fazi izvajanja. V primeru izvedbe projekta kot je planirano, ob ustrezni zagotovitvi sredstev (virov), je projekt lahko uspešno in učinkovito izveden v zastavljenih rokih in predvidenih zneskih, ob maksimalnem angažiranju vseh deležnikov, zato komisija presoja, da je investicija upravičena in smotrna z vidika meril uspešnosti in učinkovitosti.” v svetniški skupini zaupamo strokovnim službam in argumentacijam predlagateljev.”

Naša naloga ni komentirati, temveč prisluhniti argumentom”

Podražitve bodo podprli. Komentiral je tudi druge predlagane podražitve: “Naša naloga ni komentirati, temveč prisluhniti argumentom. Predlagatelji, direktorji g.Dover (Snaga), g.Jug (MB vodovod), ga.Pliberšek (Pogrebno podjetje), g.Kavnik (Nigrad), g.Šmigoc (Marprom) so podali natančne obrazložitve na najbolj razumljiv, strokoven in s številkami (izračuni) podprt način, in ničemur, kar je bilo prezentirano ni mogoče oporekati. Žal dejstva iz naslova dviga stroškov poslovanja (dvig minimalne plače oz. plač na splošno, dviga cen energentov, dviga cen rezervnih delov, zavarovanj, vseh cenovnih pritiskov iz zunanjega okolja (inflacija)…….) govorijo sama zase. Komentiram lahko edino, da gre za osnovne zakone ekonomije.”

V nadaljevanju doda še: “Pričakovanja, da bi lahko občinski proračun pokrival enormne dvige stroškov poslovanja podjetij v občinski lasti za opravljanje obvezne gospodarske službe je nerealen, še posebej ob dejstvu, da je samo letos za izvajanje obveznih zakonsko predpisanih nalog občinski proračun s strani države podfinanciran za cca 27 Mio € (lani cca 20 Mio € v zadnjih 10ih letih pa skupaj za več kot cca 100 Mio €). Situacijo so več kot razumljivo, realno in korektno povzeli mariborski nevladniki, v javnem pismu predsedniku vlade in ministrskemu zboru. Vir: »Večer, 20.6.2023 (JAVNO PISMO) Maribora ne boste pustili na cedilu, premier Golob?« – k zapisani vsebini v odprtem pismu praktično ni kaj dodati.”

 

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav